Adviseur Omgeving A1 Apeldoorn-Azelo (12) 28-32 u/w
Volgnummer: 16195

>Adviseur Omgeving A1 Apeldoorn-Azelo (12) 28-32 u/w
Volgnummer: 16195
Adviseur Omgeving A1 Apeldoorn-Azelo (12) 28-32 u/w
Volgnummer: 16195
2019-06-28T00:00:00+00:00
  • ARNHEM
  • Start datum: 28-06-2019
  • Eind datum: 09-06-2020

Locatie: Arnhem
Startdatum: start zsm t/m 09-06-2020
Optie Verlenging: Ja, 5x maximaal 12 maanden na afloop intiele opdracht

Opdrachtomschrijving:
De A1 is een drukke transportas en een belangrijke verbinding tussen economische
gebieden binnen en buiten Nederland. Een goede doorstroming op deze route is van groot belang. Rijkswaterstaat verbreedt in twee fasen de A1 tussen Apeldoorn en Azelo in beide richtingen. Als Adviseur Omgeving ben jij medeverantwoordelijk voor diverse taken binnen het aandachtsgebied omgevingsmanagement.

Bij een grootschalig project als de A1 Apeldoorn-Azelo zijn uiteenlopende partijen
betrokken. Diverse overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.
Je bent intermediair tussen RWS en de omgeving van dit project. Jij brengt als specialist
jouw expertise in en je zorgt voor het halen van (project)resultaten. Je geeft inhoudelijke
adviezen voor strategisch omgevingsmanagement. Je kent de omgeving en verzamelt
tijdig de benodigde informatie om ontwikkelingen te realiseren.
Mede dankzij jou komen we samen met onze partners tot innovatieve, duurzame en
kwalitatieve oplossingen die breed gedragen worden en op tijd worden gerealiseerd. Als
lid van het omgevingsteam draag je bij aan het realiseren van uiteenlopende activiteiten
en producten die in de werkwijzer aanleg en onderhoud zijn benoemd.

De eerste fase van het project, de verbreding van het gedeelte Twello – Azelo, wordt
tussen 2018 en 2021 gerealiseerd. De gecontracteerde aannemer is in februari 2019 met
de uitvoeringswerkzaamheden gestart. De tweede fase, de verbreding van het gedeelte
Apeldoorn Zuid – Twello wordt in de periode 2021-2025 gerealiseerd.

Onder leiding van de omgevingsmanager ben je onder andere verantwoordelijk voor het
maken van bindende afspraken met de omgeving, het opstellen en beoordelen van
inhoudelijke uitgangsdocumenten, de voorbereiding van besluitvorming en het bewaken
van tussentijdse wijzigingen in het contract dat is aanbesteed. Tevens ben je mede
verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het contract voor fase 2.

Je draagt zelfstandig bij aan het behalen van de doelstellingen en beheerst daarvoor alle aspecten van het aandachtsgebied omgevingsmanagement. Je zorgt voor afstemming tussen omgeving, techniek en contract. Ook draag je bij aan projectmanagement en – beheersing voor het aandachtsgebied omgevingsmanagement. Je focust hierbij op risicomanagement, planning en financieel beheer. Daarnaast neem je deel aan een breed scala aan interne en externe overleggen, waaronder met gecontracteerde uitvoeringspartijen en de betrokken stakeholders.

Locatie:
Arnhem, Rijkswaterstaat, Oost-Nederland
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Oost-Nederland
Oost-Nederland verzorgt het onderhoud, het beheer en de aanleg van (snel)wegen en
hoofdvaarwegen in Overijssel en Gelderland. Denk aan het doortrekken van de A15, de verbreding van de A1 Apeldoorn-Azelo en de renovatie van de Waalbrug. Bij het uitvoeren van onze kerntaken zetten we uiteraard onze brede en stevige kennis en kunde in. Duurzaamheid verliezen we daarbij nooit uit het oog.

Trots zijn we op onze aanvullende taak: de bovenregionale verantwoordelijkheid voor delevensaders van ons land; de rivieren. De Oost-West Corridor in onze regio verbindt de Randstad met Europa. We houden het goederenvervoer via deze corridor dan ook scherp in de gaten.

De hang naar samenwerking zit in ons DNA. We delen onze ambities actief met
overheden, burgers en bedrijven in de regio. En zetten er vervolgens gezamenlijk de
schouders onder. Met de andere regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn we
integraal verantwoordelijk voor het optimale beheer, het gebruik en de ontwikkeling van
onze netwerken. Zo zorgen we met elkaar voor een veilig vaarwegsysteem, schoon water en gestroomlijnd wegverkeer.

Bij Oost-Nederland werken onder andere (strategisch) adviseurs, projectleiders,
managers en juristen in disciplines zoals weg- en waterbouw, elektrotechniek,
werktuigbouwkunde, ICT, HRM, communicatie en bedrijfsvoering. Hier neemt iedereen
zijn verantwoordelijkheid en zijn we flexibel. Onze mensen gebruiken hun eigen talenten
én die van anderen graag optimaal.

Eisen:
– Heeft minimaal een afgeronde WO opleiding in een relevante richting: ruimtelijke planvorming, weg- en waterbouw, bestuurskunde, milieukunde, civiele techniek
– werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten).
Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen.
– heeft minimaal 3 jaar aantoonbare recente kennis en ervaring met het toepassen van ruimtelijke kwaliteit en vormgeving bij de inpassing van rijkswegen en het toepassen van duurzame werkwijzen en oplossingen.
– heeft minimaal 5 jaar aantoonbare recente kennis en ervaring op de onderdelen kabels en leidingen (inclusief opstellen en begeleiden prestatieovereenkomsten met nutsbedrijven), vergunningen, bodem gerelateerde onderzoeken en –verontreinigingen, projectparticipatie en -communicatie en grondverwerving.
– heeft minimaal 5 jaar aantoonbare recente kennis en ervaring op het gebied van Omgevingsmanagement
– heeft minimaal 5 jaar aantoonbare recente kennis en ervaring op het gebied van projectmanagement
– heeft minimaal 5 jaar aantoonbare recente kennis en ervaring met innovatieve contracten, SCB en systemen zoals Relatics.
– heeft minimaal 5 jaar aantoonbare recente kennis en ervaring met contractvoorbereiding en –uitvoering
– CV: Dit is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.

Wensen:
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen 1 maand na gunning.
– heeft aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van beslisdocumenten voor besluitvorming rondom omgevingsmanagement.
– heeft aantoonbare kennis en ervaring in relatiebeheer en het overleggen met allerhande stakeholders
– heeft aantoonbaar een relevant netwerk en ervaring met de betrokken publieke stakeholders (de beide provincies, de gemeenten en de waterschappen)
– heeft ervaring bij RWS op het gebied van omgevingsmanagement en ervaring m.b.t. de werkprocessen van de RWS werkwijze van aanleg en onderhoud.

VOG na gunning.

Interesse?

Vacature:
(16195) Adviseur Omgeving A1 Apeldoorn-Azelo (12) 28-32 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022