Adviseur Omgeving (Junior) (10) 36 u/w
Volgnummer: 11232

>Adviseur Omgeving (Junior) (10) 36 u/w
Volgnummer: 11232
Adviseur Omgeving (Junior) (10) 36 u/w
Volgnummer: 11232
2018-09-03T00:00:00+00:00
  • ROTTERDAM
  • Start datum: 03-09-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: Rotterdam
Duur: start z.s.m. t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: ja, maximaal 6 x 1 jaar, uiterlijk 1-9-2026

Opdrachtomschrijving
Realisatie en gedegen onderhoud van onder meer bruggen, aquaducten en sluizen is essentieel voor een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland. Veel van deze infrastructurele objecten zijn gebouwd in de vorige eeuw en zijn toe aan vervanging of renovatie. De schakel tussen deze projecten van Rijkswaterstaat en alle betrokkenen: omwonenden, bedrijven, weggebruikers, gemeenten en provincies. Dat is jouw positie als adviseur omgeving. Jij weet de verschillende partijen te verbinden voor een leefbaar, veilig en bereikbaar Nederland.

Als omgevingsmanager ben je intermediair tussen de projectorganisatie en de omgeving binnen Rijkswaterstaat en met andere werkvelden. Voor de betrokkenen ben je vraagbaak. Je inventariseert wenselijke inhoudelijke verbinding binnen de organisatie met andere werkvelden, vanuit het perspectief van netwerkbelang, en je geeft advies over de manier waarop die verbinding gerealiseerd kan worden.

Binnen het projectteam zorg je voor inhoudelijke ondersteuning op alle operationele aspecten van het omgevingsmanagement. Je verzamelt informatie uit bronnen en de relevante omgeving, en analyseert die. Op basis van de informatie en de analyses stel je vast wat de impact is op de voortgang van het project en adviseer je over consistentie en eenduidige aanpak. Je kent de omgeving en bent alert op (externe) ontwikkelingen die de uitvoering van het project kunnen beïnvloeden. Hierbij vervul je een belangrijke adviesrol. De geformuleerde projectresultaten houd je continu in het vizier. Je draagt aantoonbaar bij aan de sturing naar de markt, zoals de projectcommunicatie.

Je ondersteunt het projectteam en je werkt hierbij nauw samen met de (senior) adviseurs omgeving en de omgevingsmanager. Je hebt inzicht in de relevante in- en externe omgeving en in de ketens op operationeel niveau. Ook bouw je een operationeel netwerk op met diverse externe partijen in relatie tot je project, zoals gemeenten, belangenorganisaties en particulieren. Hiermee creëer je effectieve samenwerkingsrelaties. Je communiceert tijdig naar betrokken spelers over relevante ontwikkelingen en resultaten van monitoring en inventarisaties. Je vertaalt technische projectinformatie naar begrijpelijke taal voor stakeholders en omgeving. Je herkent diverse belangen en maakt de juiste afweging daartussen. Ook lever je een bijdrage aan 0800-vragen uit de omgeving. Je draagt zorg voor een (regelmatig up to date te houden) stakeholdersanalyse die aansluit op verschillende fases waarin het project zich bevindt. Daarnaast draag je vanuit je vakgebied risico’s aan, actualiseert en beheerst deze en identificeert beheersmaatregelen.

Elke dag beter: dat is jouw streven. Je houdt ontwikkelingen bij binnen het vakgebied en signaleert ze. Op basis hiervan doe je praktische verbetervoorstellen voor je eigen werkproces. Binnen het projectteam deel je als inhoudelijk expert je kennis. Ook draag je aantoonbaar bij aan kwaliteitsborging.

Projectteam B
Bruggen Binnen de organisatie-eenheid Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO) ga je werken voor het team WNZ B Bruggen. B Bruggen is een nieuw projectteam en nog gedeeltelijk in oprichting. Binnen het landelijke Programma Vervanging en Renovatie heeft het projectteam de opdracht om de vervanging- en renovatieopgave voor drie beweegbare bruggen in de regio West-Nederland Zuid voor te bereiden en uit te voeren. Daarnaast heeft het project tot taak het voorbereiden en uitvoeren van Groot Onderhoud aan vaste en beweegbare bruggen in de regio Zee en Delta.

Eisen
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen.
Rijkswaterstaat: kan ook Aanbesteder of Opdrachtgever zijn.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het ondersteunen bij het opstellen van een KES. (filteren klanteisen, verwerken in relatics e.d..)
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het in kaart brengen van de in- en externe stakeholders en het maken van een stakeholdersanalyse.
– De aangeboden kandidaat heeft (minimaal 3 jaar) relevante ervaring in het vakgebied omgevingsmanagement.
– De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding in relevante richting.
– De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).

Wensen
– Vermelding van een eventuele keten van inlenen en doorlenen.
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is per 15 september 2018.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van de Omgevingswet en heeft aantoonbare kennis van de omgevingswijzer.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het in kaart brengen van KES.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van de werkwijze aanleg en onderhoud en inzicht in de opbouw en organisatie van Rijkswaterstaat.
– De aangeboden kandidaat kent de interne en externe omgeving van Regio West Nederland (Zuid).
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met:
1. Onderhouden van contacten met interne en externe stakeholders op tactisch en strategisch niveau;
2. Geven van inhoudelijke, procesmatige en procedurele ondersteuning bij besluitvorming in verschillende fasen van een project;
3. Aanleveren van management- en sturingsinformatie aan omgevingsmanagers door het formuleren van alternatieve oplossingsrichtingen;
4. Adviseren op basis van inhoudelijke analyses.

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(11232) Adviseur Omgeving (Junior) (10) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022