Adviseur projectbeheersing (11) 16 u/w
Volgnummer: 20245

>Adviseur projectbeheersing (11) 16 u/w
Volgnummer: 20245
Adviseur projectbeheersing (11) 16 u/w
Volgnummer: 20245
2020-01-14T00:00:00+00:00
  • MAASTRICHT
  • Start datum: 14-01-2020
  • Eind datum: 02-02-2021

Standplaats: Maastricht
Duur: 3-2-2020 t/m 2-2-2021
Optie tot verlenging: ja, 1 x maximaal 12 maanden na afloop initiele einddatum opdracht

Opdrachtomschrijving
Als adviseur projectbeheersing ga jij werken voor het project A67 Leenderheide-Geldrop van Rijkswaterstaat. Dankzij jou zijn de projecten van Rijkswaterstaat in staat grote complexe projecten gestructureerd te beheersen. Je richt je op alle aspecten van het vak projectbeheersing, te weten risico-, plannings, kwaliteits, informatie-, en financieel management. Het zwaartepunt van deze functie zal komen te liggen op de aspecten risico- en kwaliteitsmanagement. Voor de A67 wordt komende jaren de planstudie uitgevoerd waarbij het (O)TB/MER wordt opgesteld.
Binnen Rijkswaterstaat werken we in multidisciplinaire teams; voor elke opdracht die we uitvoeren werken we met een Integraal Projectmanagementteam (IPM-team). De vijf disciplines binnen zo’n team zijn projectmanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement, technisch management en contractmanagement.

De operationele werkzaamheden van projectbeheersing zijn uitbesteed aan de markt en jij levert het tactisch en strategisch advies voor het project. Je inventariseert en analyseert beheersmaatregelen binnen het totale (project)beheersproces. Ook lever je tijdig volledige en juiste managementinformatie aan. Gevraagd én ongevraagd geef je advies aan de projectmanager en andere betrokkenen over de opzet, kwaliteit en werking van hun managementsystemen.

De volgende competenties zijn voor deze opdracht van belang: Je kunt goed plannen, organiseren en analyseren. Je bent stoer, toont lef en initiatief. Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen en buiten de organisatie en handelt ernaar.

Locatie
Locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd:
Je wordt ingezet binnen het projectteam A67 Leenderheide-Geldrop. Het projectteam is gehuisvest in Maastricht.

Organisatieonderdeel RWS Grote Projecten en Onderhoud
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Grote Projecten en Onderhoud
Via beeldbepalende projecten de Nederlandse infrastructuur vormgeven; dat doe je wanneer je werkt bij Grote Projecten en Onderhoud (GPO). Wij zijn verantwoordelijk voor aanleg- en onderhoudsprojecten met een waarde van meer dan € 65 miljoen. Denk aan de aanleg van de Koning Willem-Alexandertunnel en de duurzame Zeesluis IJmuiden, de renovatie van de Velsertunnel en de weguitbreiding rondom Schiphol/Amsterdam/Almere.

In onze projecten zijn duurzaamheid, innovatie en balans tussen mens, economie en natuur belangrijke uitgangspunten. Door het opwekken en opslaan van duurzame energie streven we naar een 20%-reductie van CO2-uitstoot in 2020. Ook zetten we binnen GPO sterk in op de circulaire economie: in 2030 functioneren Rijkswaterstaat en zijn infrastructurele projecten energieneutraal. Met onze partners, zoals gemeenten, provincies, waterschappen en marktpartijen, streven we zo naar projecten met maatschappelijke meerwaarde.

Onze managers en vakinhoudelijke adviseurs werken op het gebied van techniek, inkoop en contracten, projectmanagement, projectbeheersing en bedrijfsvoering. Collegialiteit, bevlogenheid en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en vakinhoudelijke groei kenmerken GPO.

De afdeling – Projectbeheersing
De afdeling Projectbeheersing geeft advies over projectbeheersing en levert de bijbehorende standaarden en deelproducten. We doen dit op het gebied van planning, financiën, risico’s, informatiemanagement en kwaliteitsmanagement. We spelen ook een belangrijke rol bij de kennisborging en inzet van projectbeheersing binnen het totale proces van aanleg en onderhoud. Wij presteren in individuele projecten, verbinden projecten met de vakgebieden van projectbeheersing en leveren verbeteringen aan Rijkswaterstaat als geheel.

Eisen:
– Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring. Dit is in het Nederlands opgesteld en in PDF-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.
– kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding.
– kandidaat heeft aantoonbare ervaring met alle aspecten van projectbeheersing en minimaal 3 jaar werkervaring binnen de vakgebieden risicomanagement en kwaliteitsmanagement.
– kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met minstens 2 verschillende inkoopprocessen en 2 verschillende contractvormen.
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen

Wensen:
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is per gevraagde startdatum.
Рkandidaat heeft zowel kennis van en aantoonbare ervaring met planstudieprojecten en Trac̩wetprocedures.
– kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de vakgebieden risicomanagement en kwaliteitsmanagement.
– kandidaat heeft kennis van en ervaring met de werkwijze rondom aanleg- en onderhoudsprojecten, zowel in totaliteit als in relatie tot projectbeheersing.

De gesprekken vinden plaats op vrijdag 31 januari om 10:00 uur 2020.
VOG na gunning.

Interesse?

Vacature:
(20245) Adviseur projectbeheersing (11) 16 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022