Adviseur projectbeheersing (12) 24 u/w
Volgnummer: 16645

>Adviseur projectbeheersing (12) 24 u/w
Volgnummer: 16645
Adviseur projectbeheersing (12) 24 u/w
Volgnummer: 16645
2019-07-11T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 11-07-2019
  • Eind datum: 01-04-2020

Standplaats: Tilburg en/of Utrecht
Duur: 1-4-2019 t/m 1-4-2020
Optie tot verlenging: Ja, 3x maximaal 12 maanden na afloop initiele opdracht

Opdrachtomschrijving
Samenwerken aan grote en kleine infrastructurele projecten om Nederland
veilig, leefbaar en bereikbaar te maken. In de opdracht van adviseur
projectbeheersing bij Rijkswaterstaat ben je verantwoordelijk voor het
integrale beheersproces binnen je projecten. Met focus op de processen
risicomanagement, planning en kwaliteitsmanagement.
De infrastructurele projecten waar jij je op richt zijn omvangrijk, multidisciplinair en
beeldbepalend. Ze kenmerken zich door een grote technische en veiligheid kritische
component, een groot bestuurlijk afbreukrisico en een grote impact op de omgeving.
Je wordt ingezet op het project Wilhelminakanaal – Sluis II waarbij je verantwoordelijk
bent voor het opzetten van de processen planning- en risicomanagement, hierbij
rekening houdende met de samenwerking met andere overheden. Je stelt
beheermaatregelen vast en borgt de implementatie en uitvoering ervan. Hiernaast
ondersteun je aan het proces kwaliteitsmanagement. Als het gaat om projectbeheersing
en -sturing, dan doe jij dit risico gestuurd en ben jij de kritische en onafhankelijke
sparringpartner voor de Manager Projectbeheersing. Als risicomanager weet je het
risicomanagement een centrale plek te geven in het project en het gehele projectteam
hierbij te betrekken.
Je bent medeverantwoordelijk voor het functioneren van projectbeheersing in zijn
geheel. Je helpt het gehele projectteam bij het beheerst doorlopen van de MIRTbesluitvormingstrajecten en Gate Review-processen en weet de
contractmanagementprocessen te verbinden aan de projectbeheersingsprocessen.

Opdrachtcriteria:
– Je hebt een afgeronde opleiding op academisch niveau in de richting civiele
techniek en bedrijfskunde.
– Je hebt een afgeronde master Risicomanagement of vergelijkbaar certificaat.
– Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met waterbouwkundige projecten in
voorbereiding en uitvoering.
– Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als adviseur in projecten.
– Je hebt minimaal 6 jaar aantoonbare kennis en ervaring met risicomanagement
(RISMAN-methode) als risicomanager bij een project of programma met een
omvang groter dan € 150 mln.
– Je hebt minimaal 5 jaar recente en relevante kennis en ervaring met
risicomanagement binnen waterbouwkundige (sluis-)projecten met diverse
contractvormen (D&C, E&C, DBFM en UAV-GC).
– Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen en
uitvoeren van Monte Carlo analyses op planningen en kostenramingen.
– Je hebt ruime ervaring met risicomanagement (RISMAN-methode) bij projecten in
de hele keten van planuitwerking, aanbesteding en realisatie.
– Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het geven en leiden van risicosessies,
het houden van challengegesprekken en het coachen van projectleden in
risicomanagement.
– Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het ontwikkelen en opstellen van
risicorapportages en visuele risico-analyses (o.a. visgraatmodellen).
– Je hebt aantoonbare kennis en ervaring in het faciliteren van risicosessies tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
– Je hebt relevante aantoonbare kennis en ervaring in natte projecten in de
tenderfase bij een Opdrachtnemer.
– Je hebt kennis en ervaring met risicomanagement in Relatics.

Rijkswaterstaat, Grote Projecten en Onderhoud
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren, en zetten in
op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat
beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig je weg vindt van A naar B. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Grote Projecten en Onderhoud (GPO) zorgt voor de gevraagde productie op aanleg en
onderhoud binnen de gestelde kaders, scope, budget en tijd. Het gaat daarbij om alle
contracten en projecten die groter zijn dan € 65 miljoen.

GPO werkt nauw samen met Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO). GPO en PPO hebben veel raakvlakken. Beide zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de
productie binnen het aanleg- en onderhoudsproces.

Eisen:
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen
– Heeft minimaal 5 jaar recente en relevante kennis en ervaring met waterbouwkundige projecten in voorbereiding en uitvoering
– Heeft minimaal 6 jaar aantoonbare kennis en ervaring met risicomanagement (RISMAN-methode) als risicomanager bij een project of programma met een omvang groter dan € 150 mln
– Heeft minimaal 4 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen en uitvoeren van Monte Carlo analyses op planningen en kostenramingen.
– Heeft minimaal 8 jaar recente en relevante kennis en ervaring met risicomanagement binnen projecten met diverse contractvormen (D&C, E&C, DBFM en UAV-GC)
– Heeft minimaal een afgeronde WO opleiding in de richting civiele techniek of bedrijfskunde
– Werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten).
Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
– CV Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.
– Aantoonbaar in het bezit van een master Risicomanagement of vergelijkbaar certificaat.
– Heeft minimaal 10 jaar ervaring als adviseur in projecten.

VOG na gunning.

Wensen:
– Heeft aantoonbare kennis en ervaring met het geven en leiden van risicosessies, het houden van challengegesprekken en het coachen van projectleden in risicomanagement.
– Heeft aantoonbare kennis en ervaring met het ontwikkelen en opstellen van risicorapportages en visuele risico-analyses (o.a. visgraatmodellen)
– Heeft aantoonbare kennis en ervaring met planuitwerkingsfase (1), aanbestedingsfase (2) en realisatiefase (3)
– Heeft aantoonbare kennis en ervaring met risicomanagement in Relatics.
– Heeft relevante aantoonbare kennis en ervaring in het faciliteren van risicosessies tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever
– Heeft relevante aantoonbare kennis en ervaring in natte projecten in de tenderfase bij een Opdrachtnemer
– Verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen 1 maand na gunning.

Interesse?

Vacature:
(16645) Adviseur projectbeheersing (12) 24 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022