Adviseur Projectbeheersing 20-36 u/w
Volgnummer: 14879

>Adviseur Projectbeheersing 20-36 u/w
Volgnummer: 14879
Adviseur Projectbeheersing 20-36 u/w
Volgnummer: 14879
2019-04-12T00:00:00+00:00
  • RIDDERKERK
  • Start datum: 12-04-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Ridderkerk
Duur: start zsm t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: Ja, maximaal 24 maanden

Projectomschrijving
Het programma Transitie waterschapswegen geeft invulling aan het bestuurlijke principebesluit van waterschap Hollandse Delta om de wegentaak over te dragen aan de gemeenten binnen het beheersgebied. Het programma wordt uitgevoerd door afdeling Projecten & Uitvoering. De transitie wordt een organisatie- en gebiedsbreed traject waar zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau aan wordt gewerkt.

Op dit moment bevindt het traject zich in de eerste fase waarin contact wordt gelegd met gemeenten en de intentie voor een onderlinge samenwerking wordt verkend. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor de tweede fase van het programma waarin het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met gemeenten wordt voorzien. In deze samenwerking wordt de haalbaarheid van de overdracht nader onderzocht.

Naast de werkzaamheden rondom het (initiëren van) de overdacht van de wegen naar de gemeenten draagt het programma Transitie waterschapswegen ook bij aan de transitie die de interne organisatie van het waterschap doormaakt. Aandachtsgebieden hierbij zijn onder meer de wijze van voortzetten van het assetmanagement Wegen (Wegenbeheerprogramma), personele zaken en bedrijfsvoering.

Functieomschrijving
Als Adviseur projectbeheersing ben je onderdeel van het projectteam dat verantwoordelijk is voor de transitie van de waterschapswegen. Je voert je werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van de Manager projectbeheersing en in nauwe samenwerking met de Projectmanager, Technisch manager, Contractmanager en Omgevingsmanager van het IPM-team.

Als Adviseur projectbeheersing ben je samen met de Manager projectbeheersing verantwoordelijk voor het integrale beheersproces binnen het programma. Onder andere de processen scope-, plannings-, risico-, kwaliteits-, rapportage-, financieel- en capaciteitsmanagement hebben jouw volledige aandacht. Je ondersteunt de Manager projectbeheersing door het uitvoeren van de diverse werkzaamheden binnen deze aandachtsgebieden. Je bent aanspreekpunt voor het projectteam op het gebied van projectbeheersing binnen het programma. Je let scherp op risico’s en trekt direct aan de bel wanneer je risico’s en/of procesafwijkingen signaleert.

Functie-eisen
• Je acteert op HBO+/WO niveau;
• Je hebt meer dan vijf jaar relevante werkervaring;
• Je hebt ervaring met integrale projectbeheersing en kennis van projectbeheersingsaspecten, waaronder scope-, plannings-, risico-, kwaliteits-, rapportage-, financieel- en capaciteitsmanagement.
• Je hebt ervaring met systemen, methodes, normen en richtlijnen op het gebied van projectmanagement, projectbeheersing en financieel management (zoals RISMAN en Prince2);
• Je bent creatief, weet te motiveren en te overtuigen en bent goed in het opbouwen en onderhouden van netwerken;
• Je bent communicatief vaardig en kunt goed samenwerken;
• Je hebt kennis van politiek-bestuurlijke processen en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit;
• Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen het programma en de omgeving en handelt hiernaar.

Kandidaat heeft minimaal PRINCE2 Foundation certificaat of haalt dit vóór 15 juni 2019

– Binnen de afdeling speel je uiteraard ook een rol. Je bent een fijne collega om mee samen te werken en je zorgt voor verbindingen. Je bent open en transparant richting je collega’s, stelt je leergierig op, maar deelt ook actief kennis. Zowel persoonlijk, als met het team, wil jij elke dag weer een beetje beter worden. Met je ervaring voeg je direct waarde toe.
Je hebt uitstekende communicatieve- en luistervaardigheden. Je neemt verantwoordelijkheid, stelt de klant centraal, toont initiatief en kunt gestructureerd werken. Verder ben je analytisch sterk, werk je resultaatgericht en ga je voortvarend te werk.
Beschrijf hoe jij dat aanpakt
– Beschrijf hier waarom jij de beste kandidaat bent

Geef aan hoe op basis van opgedane kennis en ervaring de opdracht bij het waterschap uitgevoerd wordt
Denk hierbij o.a. aan:
Kennis van integrale projectbeheersing, waaronder scope-, plannings-, risico-, kwaliteits-, rapportage- en financieel management;
Ervaring met systemen, methodes, normen en richtlijnen op het gebied van projectmanagement, projectbeheersing en financieel management (zoals RISMAN en Prince2);
Kennis van politiek-bestuurlijke processen en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit.
De specifieke kennis moet duidelijk terug te vinden zijn in het CV. maar verwijzing naar CV levert geen score op!

U dient 2 referenties in te dienen. Met het invullen van deze referenties geeft u WSHD het recht om rechtstreeks contact op te nemen met uw referenten.

CV eis:
U dient hier uw CV te uploaden. Deze is opgesteld in de Nederlandse taal en is niet groter dan 5 A4’s.

Gesprek:
Het gesprek is op 9 mei.

Interesse?

Vacature:
(14879) Adviseur Projectbeheersing 20-36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022