Adviseur- Projectleider Handhaving (11) 32-36 u/w
Volgnummer: 9641

>Adviseur- Projectleider Handhaving (11) 32-36 u/w
Volgnummer: 9641
Adviseur- Projectleider Handhaving (11) 32-36 u/w
Volgnummer: 9641
2018-05-14T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 14-05-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: Amsterdam, Daniel Goedkoopstraat 7
Duur: Start zsm t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: Ja

Functieomschrijving
Bij Toezicht en Handhaving openbare ruimte richten wij ons dit jaar op drie thema’s, die zijn gericht op verdere professionalisering van een sterke en betrokken handhavingsorganisatie: stad in balans (balans tussen groeiende drukte in de stad en handhaving), de ontwikkeling van 1 handhavingsorganisatie voor de openbare ruimte, de Rve THOR (i.o.). Deze laatste moet per 2019 zijn ingericht. Dat vereist vele projecten en voorbereidingen waarbij je ook betrokken kunt worden.
Belangrijk onderliggend thema is het programma ‘continu leren en verbeteren’. We zien dat als essentieel om onze ambities waar te maken en onze doelstellingen optimaal te realiseren.
In je rol als projectleider ga je zelfstandig aan de slag ten dienste van het primaire proces en met als opdrachtgever het MT van de RVE.
Met je netwerk binnen en buiten Amsterdam ben je in staat om nieuwe en goede ideeën en innovaties naar ons toe te brengen.

Je werkt bij een strategische afdeling, centraal gepositioneerd in de organisatie. Samen met je collega’s ben je een dynamische kracht bij uitvoering van de doelstellingen van onze organisatie. En krijg je volop de ruimte om mee te denken over innovaties en beleidsontwikkeling.

Werkzaamheden
Adviseren en het leiden van deelprojecten in opdracht van het management met name gericht op verbetering van handhavingsinzet in de stad. Innovatie en vernieuwskracht is belangrijk, maar ook rolvastheid als adviseur. Een (kort) memo kunnen schrijven voor het MT of voor de staf van de Burgemeester, verbindingen kunnen met onze ketenpartners en de uitvoerende team; gebruiken van methodieken zoals scrum en lean. Een analyse van een vraagstuk kunnen maken en een businesscase kunnen opstellen.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Toezicht en Handhaving openbare ruimte
De rve Handhaving en Toezicht valt in de portefeuille van de Burgemeester en is onderdeel van het cluster Dienstverlening en Informatie. De organisatorische sturing op handhaving vindt plaats vanuit de Ambtelijke Stuurgroep Toezicht en Handhaving, waar de directeur HT deel van uitmaakt. Samen met de directie Openbare Orde en Veiligheid, de Regie Unit Toezicht en Handhaving, de handhavingsafdelingen van de stadsdelen en de rve’s Inkomen en Wonen, vormt de rve HT het virtuele cluster Toezicht en Handhaving. Per 2019 gaat de rve H&T op in de nieuw op te richten rve THOR.

De afdeling/werkplek
De afdeling Strategie & Projecten (ca. 11 collega’s) is een enthousiaste, betrokken stafafdeling en valt direct onder de verantwoordelijkheid van het MT van de rve. Het is een afdeling waar initiatief wordt gewaardeerd, zelfredzaamheid een kwaliteit is, maar waar we je niet laten verdrinken. De afdeling ondersteunt het lijnmanagement en de directie bij hun kerntaken. Strategie & Projecten is verantwoordelijk voor projectmanagement, (bestuurs-)advisering, procesmanagement, communicatie en informatievoorziening. De afdeling werkt planmatig, waarbij het bevorderen van samenwerking ons uitgangspunt is.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding.
Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– Geef aan wat het hoogstgenoten opleidingsniveau is van de kandidaat.
– De aangeboden kandidaat moet kennis hebben van veranderopdrachten en innovatie aanpak. Procesmatig kunnen denken en analyseren.
Het bovenstaande toont u aan met een referentiedocument van maximaal 0,5 A4 pagina. Hierin beschrijft u het soort project en de naam van de organisatie. Daarbij geeft u minimaal 1 referent op als contactpersoon (i.c.m. contactgegevens) die bereikbaar is gedurende de offertefase.
Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– De aangeboden kandidaat heeft tenminste 5 jaar ervaring als adviseur/projectleider opgedaan in de laatste 8 jr dichtbij of in een uitvoeringsorganisatie.

Wensen:
– Heeft de aangeboden kandidaat kennis van lean/procesmanagement?
– Beschikt de aangeboden kandidaat over bestuurlijke sensitiviteit?
U toont dit aan met een referentiedocument waaruit de geschikheid van bovenstaande wens uit blijkt. Beschijf dit in maximaal 0,5 A4 pagina. Benoem daarbij het soort project en naam van de organisatie.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Interesse?

Vacature:
(9641) Adviseur- Projectleider Handhaving (11) 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022