Adviseur Risico- & Kwaliteitsmanagement projecten 20-28 u/w
Volgnummer: 11209

>Adviseur Risico- & Kwaliteitsmanagement projecten 20-28 u/w
Volgnummer: 11209
Adviseur Risico- & Kwaliteitsmanagement projecten 20-28 u/w
Volgnummer: 11209
2018-08-31T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 31-08-2018
  • Eind datum: 31-12-2020

Standplaats: Amsterdam, Flexibel (projectlocaties)
Duur: 01-11-2018 t/m 31-12-2020
Optie tot verlenging: Ja

Functieomschrijving
Help jij grote en prominente infrastructurele opgaven van Amsterdam succesvol te realiseren met scherp risicomanagement en risicogestuurde (interne) kwaliteitsborging?
Als ervaren en zelfstandige adviseur risico- en kwaliteitsmanagement en ben je verantwoordelijk voor het risico- en kwaliteitsmanagementproces van een klein aantal grote en complexe infrastructurele projecten. Deze projecten met enorme maatschappelijke en ruimtelijke impact zijn samen goed voor miljoenen euro’s aan investeringen en vele jaren aan doorlooptijd.
Je helpt de het projectteam in contracterings- en realisatiefase van de projecten om risicovolle onderwerpen (mede) sturend te laten zijn in prioriteiten en het kwaliteitsmanagement. Daarnaast verzorg je interne audits en beoordeel je producten van opdrachtnemende partijen. Dat vraagt een inhoudelijke en analytische kracht, maar zeker ook veel procesvaardigheden. Je expertise gebruik je om te structureren, te analyseren en te adviseren. Je scherpte en gunfactor om als kritische luis in de pels de grenzen op te zoeken, projecten uit te dagen en hen een spiegel voor te houden. Daarin trek je nauw op met o.a. de planningsadviseur(s), manager projectbeheersing en de projectmanagers.

Werkzaamheden:
Je bent adviseur én lid van meerdere projectteams. De focus ligt op grote, complexe infrastructurele opgaven in de realisatie fase waar geïntegreerde contracten (UAV-GC) en systeemgerichte contractbeheersing de norm zijn;
Je geeft het project(team) inzicht in risico’s door risicomanagement activiteiten (zoals risicoanalyses) te organiseren en te begeleiden, informatie te structureren & analyseren en scherpe adviezen bij het projectteam op de agenda te krijgen. Je voert challenge-gesprekken met IPM-rolhouders op het gebied van risicomanagement;
Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de projectmanager en werkt samen met andere adviseurs rondom projectbeheersingsaspecten aan het faciliteren van de integrale aansturing van het project door de projectmanager met scherpe analyses, onderbouwde adviezen en verbindende observaties;
Je stelt interne voortgangsrapportage op en beoordeelt voortgangsrapportage van opdrachtnemende partijen op het gebied van risicomanagement;
Je genereert input voor de systeemgerichte contractbeheersing van UAV-GC contract vanuit risicomanagementproces. Je analyseert VTW’s en levert advies vanuit het oogpunt van risicomanagement aan de contractmanager en manager projectbeheersing;
Je voert interne audits uit op het (project-)kwaliteitsmanagement systeem (maandelijks) in afstemming met de manager projectbeheersing. In afstemming met MPB verbeter je het KMS op basis van audits en evaluaties;
Eenmaal per jaar verzorg je een complete managementreview van de projectorganisatie op basis van het projectplan en KMS.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Amsterdam groeit en bloeit. De gemeente investeert jaarlijks honderden miljoenen in de openbare ruimte. Het Ingenieursbureau van de gemeente is hét projecten- en adviescentrum van de stad en zet alle ambities om naar de praktijk. Het bureau staat voor projectrealisatie, advies en inkoop binnen de grond-, weg- en waterbouw waarbij de passie ligt bij de complexiteit van stedelijke gebieden. Vakinhoudelijke expertise, betrouwbaarheid en kennis van de stad Amsterdam zijn de kracht van het Ingenieursbureau.

Het Ingenieursbureau ontwikkelt zich continu door om op een zo goed mogelijke manier te bouwen aan de stad Amsterdam. Daarin past een stevige aandacht voor projectbeheersing (waaronder risicomanagement) om de wensen van het bestuur en onze opdrachtgevers betrouwbaar, voorspelbaar en binnen de afgesproken kaders te realiseren. Het Ingenieursbureau is, in opdracht van de eigenaren in de stad, verantwoordelijk voor de integrale voorbereiding, contractering en realisatie van alle projecten in de openbare ruimte van Amsterdam. Dit verschilt van grote, langlopende projecten (met contractwaarden van > € 100 miljoen) tot meer standaard, kortlopende projecten van veel kleinere omvang. Grofweg werkt het Ingenieursbureau met circa 700 mensen (inclusief inhuur) iaan circa 500 projecten.

De afdeling ‘Risicomanagement, Planning & Kosten’ is een adviesteam (ca 45 personen) binnen het Ingenieursbureau voor al onze projecten. Zowel in een structurele inzet op projecten (als onderdeel van het projectteam) als in een enkelvoudige betrokkenheid met een adviesopdracht. Daarnaast is dit team het thuis voor medewerkers van het projectmanagement office en van Kwaliteit, klachten en integriteit.
Binnen de afdeling een vakgroep Risicomanagement actief (5 personen). Daarin wordt kennis er ervaringen gedeeld, werkwijzen ontwikkeld en verschillende ontwikkelingen aangestuurd die de kwaliteit en bijdrage van risicomanagement binnen het Ingenieursbureau en de projecten van Amsterdam vergroten.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau.
– De aangeboden kandidaat heeft een opleiding in de richting van Civiele Techniek, Bedrijfs- of Bestuurskunde of een soortgelijke opleiding.
– De aangeboden kandidaat is aanvullende opgeleid als auditor en heeft (minimaal 3 jaar)ervaring in het doen van (proces)audits op basis van project- of kwaliteitsplannen.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 10 jaar) in het werkveld van infrastructuurprojecten, bouw en/of gebiedsontwikkelingen. Daarin heb je kennis en ervaring opgedaan op het gebied van projectbeheersing.
– De aangeboden kandidaat heeft (minimaal 4 jaar) kennis en ervaring op het gebied van risicomanagement (RISMAN) en kwaliteitsmanagement in infrastructuurprojecten, bouw en/of gebiedsontwikkelingen.

Wensen:
– Heeft de aangeboden kandidaat kennis en ervaring op het gebied van aanverwante vakgebieden die impact/samenhang hebben met de risicomanagement zoals contractering/inkoop en systems engineering.
– Heeft de aangeboden kandidaat surplus aan ervaring met risicomanagement in complexe bouw-, infrastructurele en/of gebiedsontwikkelingsprojecten met verschillende deelprojecten, fasen en partijen?
– Heeft de aangeboden kandidaat minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 8 jaar) binnen grootstedelijke omgeving en realisatieprojecten in de binnenstad?
– Heeft de aangeboden kandidaat (minimaal 3 jaar) affiniteit/ervaring met werken in de publieke sector en besluitvorming in een bestuurlijke setting?

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Gesprek:
Gesprekken zijn tussen 11 en 21 september.

Interesse?

Vacature:
(11209) Adviseur Risico- & Kwaliteitsmanagement projecten 20-28 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022