Adviseur Risicomanagement met affiniteit voor kwaliteitsmanagement (12) 36 u/w
Volgnummer: 15482

>Adviseur Risicomanagement met affiniteit voor kwaliteitsmanagement (12) 36 u/w
Volgnummer: 15482
Adviseur Risicomanagement met affiniteit voor kwaliteitsmanagement (12) 36 u/w
Volgnummer: 15482
2019-05-15T00:00:00+00:00
  • ROTTERDAM
  • Start datum: 15-05-2019
  • Eind datum: 14-02-2020

Standplaats: Rotterdam West-Nederland Zuid (WNZ)
Duur: start 1-6-2019 t/m 14-2-2020
Optie: Verlenging 3 x maximaal 12 maanden na afloop initiële opdracht

Functieomschrijving:
Adviseur Risicomanagement met affiniteit voor kwaliteitsmanagement

Realisatie en gedegen onderhoud van onder meer bruggen, aquaducten en sluizen is essentieel voor een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland. Veel van deze infrastructurele objecten zijn gebouwd in de vorige eeuw en zijn toe aan vervanging of renovatie. Dit is een belangrijke taak van Rijkswaterstaat voor de komende periode. Als adviseur Risicomanagement en Kwaliteitsmanagement lever jij een bijdrage aan de inrichting, beheersing en optimaliseren van devervanging- en renovatieprojecten in Zuid-Holland en Zeeland.

Het projectteam waarin je komt werken is relatief nieuw. Binnen deze functie wordt je uitgedaagd om het risicomanagement en kwaliteitsmanagement op een goede wijze binnen het project te ontwikkelen, op te zetten, in te richten en te beheren.

Risicomanagement
Je bent verantwoordelijk voor het creëren van risicobewustzijn binnen het projectteam en het werkend krijgen en houden van risicomanagement. Je houdt het projectteam scherp met adviezen en analyses en gaat hierover het gesprek aan. Daarnaast stel je het risicodossier op en draag je zorg voor de actualisatie hiervan.

Het team is op zoek naar een collega met ruime ervaring in het creëren van risicobewustzijn. Iemand die creatief inspeelt op de behoefte van het team, met een heldere visie op het vakgebied. Dit betekent dat naast de reguliere adviseurstaken zoals het organiseren en begeleiden van risicosessies, het uitvoeren van risicoanalyses, het beheren van het risicoregister, input leveren voor het bepalen van het risicobudget en het leveren van voortgangsinformatie, een duidelijke focus wordt gelegd op
het challengen en het meenemen en begeleiden van de teamleden in risicogestuurd werken.

Kwaliteitsmanagement
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van het projectkwaliteitsysteem (PKS). Dit houdt in dat je de processen, werkafspraken en producten inventariseert die nodig zijn om de projecten te faciliteren. Samen met de verantwoordelijke rolhouders en adviseurs werk je deze processen en afspraken uit en maak je deze projectspecifiek. Daar waar nodig ondersteun je de teamleden bij het uitwerken van werkpakketbeschrijvingen. Je stelt een interne auditplannning op en houdt het verbeterregister bij.

Als adviseur risico- en kwaliteitsmanagement vervul je ook een rol binnen het cluster
projectbeheersing door af te stemmen met de andere adviseurs op het gebied van financieel management en planningsmanagement.

Productuitbesteding
Voor dit project geldt dat er een product uitbesteding wordt voorbereid op de
projectbeheersingsactiviteiten (ingangsdatum naar verwachting november 2019). In jouw rol lever je jouw inbreng aan de Manager Projectbeheersing over de risicomanagement- en kwaliteitsmanagementproducten die binnen de productuitbesteding vallen en begeleidt je de opdrachtnemende partij voor een periode van ten minste twee maanden.

Functie Eisen:
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen
– De aangeboden kandidaat heeft inhoudelijke kennis van projectbeheersingsaspecten en is aantoonbaar gespecialiseerd in risicomanagement en kwaliteitsmanagement.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal vijf jaar ervaring met
a. uitvoerende, ondersteunende en adviserende werkzaamheden op het vakgebied risicomanagement en b. kwaliteitsmanagement in c. complexe projecten.
– De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde WO-opleiding
– De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten).
Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).

Wensen:
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met een duidelijke visie op het creëren van risicobewustzijn, weet deze visie ook uit te dragen en risicobewustzijn te implementeren.
– Vermelding van een eventuele keten van inlenen en doorlenen.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het uitbesteden van:
a. risicomanagement- en/of ;
b. kwaliteitsmanagementproducten.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van
a. de werkwijze aanleg en onderhoud en
b. inzicht in de opbouw en organisatie van Rijkswaterstaat
РDe aangeboden kandidaat heeft aantoonbare relevante ervaring om zowel ondersteunende, advies- als co̦rdinerende taken te vervullen in een complexe IPM-organisatie.

Projectteam B Bruggen
Binnen de organisatie-eenheid Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO) ga je werken voor het team WNZ B Bruggen. Dit is een nieuw projectteam binnen het landelijke Programma Vervanging en Renovatie. Het betreft een cluster met meerdere projecten en heeft de opdracht om de vervanging- en renovatieopgave voor drie beweegbare bruggen in de regio West-Nederland Zuid voor te bereiden en uit te voeren. De projectenbevinden zich nu nog in de planuitwerkingsfase.
Daarnaast heeft het project tot taak het voorbereiden en uitvoeren van Groot Variabel Onderhoud aan tien vaste en beweegbare bruggen in de regio Zee en Delta en het opstellen van een landelijk contract voor het oplossen van scheurvorming bij stalen bruggen.

Locatie: Rotterdam

CV eis:
Een overzicht van de werkervaring van de kandidaat.
Dit is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(15482) Adviseur Risicomanagement met affiniteit voor kwaliteitsmanagement (12) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022