Adviseur Ruimtelijke Ordening 32-36 u/w
Volgnummer: 11261

>Adviseur Ruimtelijke Ordening 32-36 u/w
Volgnummer: 11261
Adviseur Ruimtelijke Ordening 32-36 u/w
Volgnummer: 11261
2018-09-05T00:00:00+00:00
  • LEEUWARDEN
  • Start datum: 05-09-2018
  • Eind datum: 31-01-2019

Standplaats: Leeuwarden
Duur: 1-10-2018 t/m 31-1-2019
Optie tot verlenging: ja

Opdracht omschrijving
De sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting is één van de zes sectoren binnen de dienst Fysiek Domein.

De sector richt zich op de verdere ontwikkeling van de gemeente Leeuwarden als aansprekende en bereikbare woon-, werk- en verblijfplaats.

De sector bestaat uit: de teams Civiele Techniek, Ondersteuning en Geo-informatie en de clusters Stedenbouw, Verkeer & Vervoer en Ruimtelijke Ordening. De sector bestaat uit circa 70 medewerkers, waarvan 9 bij het cluster Ruimtelijke Ordening. Het cluster Ruimtelijke Ordening is verantwoordelijk voor het opstellen van ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen en uitgebreide omgevingsvergunningen. Daarnaast verzorgen we plan-ontwikkeltrajecten en geven vakinhoudelijke adviezen aan andere teams binnen de gemeente.

Verantwoordelijkheden
Als adviseur Ruimtelijke Ordening stel je zelf bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen op en doe je hiervan de begeleiding, dit doe je voor nieuwe ontwikkelingen, maar ook voor te actualiseren plannen. Ook begeleid je planontwikkelingen / initiatieven van A tot Z (incl. de juridische procedures).

Daarnaast:
– voer je zelfstandig al het noodzakelijke overleg richting bestuur, organisatie en derden ten behoeve van de realisatie van ruimtelijke plannen
– adviseer je over ontwikkelingen op het vakgebied en stel je hier adviezen over op
– vertegenwoordig je de gemeente in formele en informele overlegstructuren en procedures neem je deel aan multidisciplinaire project-, stuur- of werkgroepen
– adviseer je over en draag je zorg voor een effectieve en efficiënte implementatie en uitvoering van het vastgestelde beleid

Wij vragen:
– je beschikt minimaal over een afgeronde Hbo-opleiding (richting ruimtelijke ordening, bestuursrecht of planologie)
– je hebt aantoonbare, meerjarige ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en planontwikkeling
– je hebt kennis op het gebied van de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet
– je hebt een brede interesse voor gerelateerde vakgebieden
– je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
– je hebt affiniteit met de taakvelden stedenbouw, verkeer en vervoer en de aangrenzende beleidsterreinen (o.a. bouwen en wonen)

Eisen
– Aantoonbare ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en planontwikkeling en met het ontwikkelen van strategisch beleid
– Hbo werk- en denkniveau

Gunningscriteria (wensen)
– Afgeronde hbo-opleiding, richting ruimtelijke ordening, bestuursrecht of planologie40%
– Meer dan 2 jaar ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en planontwikkeling en met het ontwikkelen van strategisch beleid 40%
– Kennis op het gebied van de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet 20%

Competenties
1. Politieke- en omgevingssensitiviteit
2. Initiatiefrijk, creatief, visie en overtuigingskracht
3. Goed plannen en organiseren
4. Stressbestendig
5. Mondelinge en schriftelijke vaardigheden

Cv
Het cv is maximaal 5 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(11261) Adviseur Ruimtelijke Ordening 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022