Adviseur Ruimtelijke Plannen B 36 u/w
Volgnummer: 12187

>Adviseur Ruimtelijke Plannen B 36 u/w
Volgnummer: 12187
Adviseur Ruimtelijke Plannen B 36 u/w
Volgnummer: 12187
2018-11-08T00:00:00+00:00
  • HOOGEZAND
  • Start datum: 08-11-2018
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Hoogezand
Duur: 1-1-2019 t/m 31-12-2019
Optie verlenging: 2 x 6 maanden

Taken
– Je ontwikkelt kaders en stelt bestemmingsplannen op (inclusief het bewaken en begeleiden van de hierbij behorende procedure)
– Je adviseert het management en het bestuur over uiteenlopende bestemmingsplanaangelegenheden
– Je draagt zorg voor de uitvoering van planologische procedures zoals principeverzoeken, projectbesluiten en planschadeverzoeken
– Je vertegenwoordigt de gemeente in juridische procedures o.a. bij rechtbank en Raad van State
– Je levert een actieve bijdrage aan ruimtelijke projecten
– Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van nieuw ruimtelijk beleid

Kandidaatomschrijving
We zoeken een kandidaat met een hands on mentaliteit die daarnaast in staat is om binnen de kortste keren zelfstandig met de voorliggende opdrachten en werkzaamheden aan de slag te gaan. Daarnaast wordt ervaring gevraagd op het gebied van geluidsgezoneerde industrieterreinen in combinatie met wonen.

Eisen
– U heeft minimaal 3 jaar recente werkervaring op het gebied van het ruimtelijk domein bij een gemeente.
– U heeft op het CV aantoonbare ervaring met de applicaties Geoviewer en Dezta.
– U heeft minimaal een WO opleiding Culturele Planologie succesvol afgerond.

Gunningscriteria
– Je hebt bij voorkeur een WO opleiding afgerond op het gebied van Culturele Planologie.
– We hechten waarde aan meerjarige recente werkervaring. Drie jaar is de eis, maar meer is beter. Kandidaten met nog meer ervaringsjaren genieten de voorkeur.
– Je hebt bij voorkeur diverse aanvullende competentie-gerichte opleidingen en trainingen gevolgd.
– Je bent per 1 januari 2019 full time beschikbaar voor deze opdracht.
– Kennis van de problematiek rondom geluidgezoneerde industrieterreinen.

Aanleveren bij offerte
– Kopie WO diploma

Gespreksplanning
De verificatie gesprekken met de top-3 kandidaten vinden plaats op dinsdag 27 november 2018.

Gesprek
Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
In het verficatiegesprek zullen we gaan toetsen kennis en werkervaring of deze aan sluiten op de uit te voeren werkzaamheden.

Interesse?

Vacature:
(12187) Adviseur Ruimtelijke Plannen B 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022