Adviseur techniek Datamanagement (11) 32 u/w
Volgnummer: 16673

>Adviseur techniek Datamanagement (11) 32 u/w
Volgnummer: 16673
Adviseur techniek Datamanagement (11) 32 u/w
Volgnummer: 16673
2019-07-12T00:00:00+00:00
  • ARNHEM
  • Start datum: 12-07-2019
  • Eind datum: 30-06-2021

Standplaats: Arnhem
Duur: 1-7-2019 t/m 30-6-2021
Optie tot verlenging: ja, 1 x maximaal 12 maanden, na afloop initiële opdracht.

Opdrachtomschrijving
Eén Rijkswaterstaat
Als adviseur datamanagement lever je een belangrijke bijdrage aan de inrichting en het onderhoud van de infrastructuur van Nederland. Door jouw inzet zijn we van het begin tot het eind van het project met de juiste set areaalgegevens bezig. Hierdoor hebben we aan het begin een soepele start, werken we gedurende het project efficient en kunnen we aan het eind de gegevens die voor het beheer nodig zijn eenvoudig terug overdragen. Jij zet als adviseur techniek jouw specifieke inhoudelijke expertise in
binnen projecten en adviseert in verschillende fasen van het proces en/of project op het eigen werkpakket. Je verzamelt, analyseert en bewerkt gegevens en formuleert (functionele) specificaties. Jij zorgt ervoor dat de kaders op het gebied van ontwerp, effecten of techniek in het project worden toegepast, dat ze vertaald worden naar het project en dat projectspecificaties worden opgesteld. Je toetst de opgeleverde producten aan de opdracht en aan overige gemaakte afspraken. Je legt
resultaten vast in rapportages en beoordeelt oplever- en afleverdossiers. Je signaleert risico’s en afwijkingen en denkt mee over passende oplossingen.
Samen met anderen.

Je bent aanspreekpunt voor jouw vakgebied en bent gesprekspartner voor zowel de opdrachtnemer als de beheerder binnen jouw vakgebied. Je zoekt afstemming met de leden van het projectteam over specificaties en toetst gespecificeerd en inhoudelijk de uitbestede werkzaamheden van opdrachtnemers.

Elke dag beter

Je hebt oog voor innovatie en draagt bij aan de verbetering van kaders, de werkwijze en standaarden van het technisch werkproces binnen het project. Ook draag je bij aan de verdere professionalisering van jouw vakgebied: je bent alert op nieuwe ontwikkelingen, draagt bij aan ontwikkeling van beleid en deelt actief je kennis met collega’s binnen het projectteam. Je zet actief jouw netwerk in om kennis te
verbreden.

Projectomschrijving
De dienst Projecten, Programma’s en Onderhoud (PPO) verzorgt het onderhoud van onze wegen en vaarwegen. Het team ON B Vaarwegen realiseert (groot) variabel onderhoud aan het vaarwegennet van Rijkswaterstaat binnen de provincies Gelderland en Overijssel.

In 2019 en verder werkt het team onder meer aan de volgende projecten:
– Groot Onderhoud sluis- en gemaalcomplexen Delden en Hengelo;
– Renovatie Sluiscomplex en beweegbare brug Spoolde;
– Sedimentsuppletie Bovenrijn 2e fase;
– Maas-Waalkanaal ABC;
– Onderhoud objecten Weurt en Heumen;
– Aanleg overnachtingshaven Giesbeek;

Voor ON B Vaarwegen zoeken wij een datamanager. Bij de start van een project gebruiken we areaalgegevens uit de verschillende beheersystemen van RWS. Gedurende de realisatiefase van de projecten komt informatie beschikbaar die in de verschillende beheersystemen van RWS verwerkt moet worden. De datamanager zorgt ervoor dat dit op een juiste en tijdige manier bewerkstelligd wordt.

Eisen:
– CV: Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring. Dit is in het Nederlands opgesteld en in PDF-formaat van maximaal 7 pagina’s A4
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen
– Heeft aantoonbare kennis van datamanagement en assetmanagement.
– Heeft aantoonbaar inzicht in en kennis van natte infrastructuur in het hoofdwatersysteem in relatie tot je eigen werkpakket.
– Heeft aantoonbare kennis van relevante wetgeving, normen en richtlijnen.
– Heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting data-, informatie- of assetmanagement of vergelijkbaar.
– Heeft minimaal 3 jaar ervaring met het proces Datamanagement Areaalgegevens GWW (DAG).

Wensen:
– Verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is per 1 augustus 2019.
– Heeft aantoonbare kennis van de informatiesystemen die van toepassing zijn (Meridian, BKN, Ultimo, DISK, DTB).
– Heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op het vakgebied techniek & informatiebeheer bij renovatieprojecten
– Heeft aantoonbare kennis van de beheersing van data- en gegevensstromen in geïntegreerde contractvormen (UAV-gc).

Meest essentiële competenties
– Je bent RADIO-V: resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend
en verbindend.
– Plannen en Organiseren
– Communicatieve vaardigheden;
– Overtuigingskracht
– Samenwerkingsgericht;

VOG na gunning.

Interesse?

Vacature:
(16673) Adviseur techniek Datamanagement (11) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022