Adviseur Techniek – Integrale Veiligheid Vaarwegen (11) 32 u/w
Volgnummer: 13441

>Adviseur Techniek – Integrale Veiligheid Vaarwegen (11) 32 u/w
Volgnummer: 13441
Adviseur Techniek – Integrale Veiligheid Vaarwegen (11) 32 u/w
Volgnummer: 13441
2019-01-22T00:00:00+00:00
  • ZWOLLE
  • Start datum: 22-01-2019
  • Eind datum: 01-03-2020

Standplaats: Arnhem
Duur: start z.s.m. t/m 1-2-2020
Optie tot verlenging: ja, 2 x maximaal 12 maanden na afloop initiële opdracht

Eén Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat Programma’s Projecten en Onderhoud (PPO) realiseert infrastructurele projecten tot 65 miljoen Euro. Rijkswaterstaat PPO opereert landelijk, onderverdeeld in productielijnen die projecten uitvoeren in opdracht van de regionale RWS diensten. De voorbereiding, uitvoering en nazorg van het onderhoud aan de infrastructuur van de vaarwegen in Oost Nederland wordt uitgevoerd door de productielijnen ON A Vaarwegen en ON B Vaarwegen. Voorbeelden van projecten zijn het doorlopend vast onderhoud, incl. bagger- en maaiwerkzaamheden, aan bodems, oevers, oeverbeschermingen, kribben en kunstwerken, renovaties van sluizen- en gemalencomplexen, de herinrichting van overnachtingshavens en onderhoud aan damwandconstructies.

Voor de genoemde teams zoeken wij een inhoudelijk deskundige en zelfstandige Adviseur Integrale Veiligheid. In deze opdracht ben je het aanspreekpunt voor (integrale) veiligheid en een gesprekspartner voor zowel de opdrachtnemers, de regionale dienst, als de medewerkers binnen de PPO-teams. Je draagt zorg voor de inbedding van veiligheid op alle niveaus in het werkproces. Daarnaast stel je plannen op om de veiligheidscultuur in het team verder te ontwikkelen en bewaak je samen met het IPM team de voortgang.

Hiermee werk je aan onderstaande kenmerken van integrale veiligheid;
– houding en gedrag;
– ketenbenadering;
Р̩̩n geco̦rdineerde benadering/behandeling voor alle aspecten van veiligheid;
– risico gestuurd;
– integraal en geïntegreerd in alle fasen van de projecten;
– bijdragen aan het veiligheidsgedrag en -bewustzijn van projectteamleden.

Samen met anderen
De adviseur maakt in beide productielijnen onderdeel uit van de discipline technisch management, die onder de verantwoordelijkheid valt van de technisch managers (TM). De werkzaamheden van het technisch team zijn multidisciplinair (IA-E-W-C). Je bent voor zowel de IPM rolhouders als de projectteams het aanspreekpunt voor integrale veiligheid en bent waar nodig gesprekspartner voor de opdrachtnemer. Je zoekt afstemming met de projectteams over risico’s en specificaties met betrekking tot ontwerp, effecten of techniek en helpt bij de aansturing van uitbestede werkzaamheden.

Elke dag beter
Je hebt oog voor innovatie en draagt bij aan de verbetering van kaders, de werkwijze en standaarden van het technisch werkproces binnen het project. Ook draag je bij aan de verdere professionalisering van jouw vakgebied: je bent alert op nieuwe ontwikkelingen, draagt bij aan ontwikkeling van beleid en deelt actief je kennis met collega’s binnen het projectteam. Je zet actief jouw netwerk in om kennis te verbreden.

Projectomschrijving
Voor de twee PPO teams zoeken wij één adviseur integrale veiligheid. De adviseur integrale veiligheid zorgt in overleg met de Projectmanagers en Technisch Managers voor het pro-actief benaderen en borgen van veiligheid in de verschillende projectfases.

In 2019 en verder werkt het team onder meer aan de volgende projecten:
– Meerdere doorlopende onderhoudscontracten met verschillende aannemers op het natte areaal in Oost Nederland;
– Groot Onderhoud sluis- en gemaalcomplexen Delden en Hengelo;
– Renovatie Sluiscomplex en beweegbare brug Spoolde;
– Sedimentsuppletie Bovenrijn 2e fase;
– Maas-Waalkanaal ABC;
– Aanleg overnachtingshaven Giesbeek;

De werkzaamheden van de adviseur integrale veiligheid bestaan o.a. uit:
– Opstellen, uitvoeren en evalueren van het integraal veiligheidsplan van de PPO teams.
– Implementeren van de veiligheidsfilosofie binnen de PPO teams, op basis van doelstellingen en ambities, gericht op cultuurverandering naar proactief.
– Borgen van veiligheid binnen (de projecten van) de PPO teams.
– Ondersteunen van projectteams en IPM-rolhouders bij operationele vraagstukken op het gebied integrale veiligheid · Ondersteunen bij product uitvragen integrale veiligheid.
РCo̦rdineren, beoordelen en structureren en aansturen van producten voor integrale veiligheid.
– Opstellen van interne rapportages vanuit aspect veiligheid, op projectniveau en niveau van de PPO teams.
– Uitvoeren evaluaties en analyse op trends.
– Indien nodig escaleren in situaties waarin de veiligheid onvoldoende wordt geborgd en waarbij de project- of dienstleiding in besluitvormingsprocessen en belangenafwegingen de veiligheid onvoldoende prioriteit geeft.
– Afhandelen van en terugkoppelen over incidenten en meldingen.

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau in Veiligheidskunde, Integrale veiligheid, Integrale veiligheidskunde of Hogere veiligheidskunde of vergelijkbaar.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare met het beïnvloeden en ontwikkelen van veiligheidscultuur in een projectorganisatie.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 5 jaar ervaring met het zelfstandig toepassen van wet- en regelgeving op het gebied van (arbeids)veiligheid.
– De kandidaat heeft aantoonbare kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met onderhouds- en renovatieprojecten van grote natte kunstwerken in het hoofdwatersysteem.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een VCA-certificaat ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU’ (VOL-VCA).
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring als veiligheidsadviseur aan opdrachtgeverszijde met:
* invulling geven aan de opdrachtgeversverantwoordelijkheid in het veiligheidsmanagement in de uitvoeringsfase
* het begeleiden van een opdrachtnemer bij werk in uitvoering en het aanspreken op gedrag
* het organiseren van trainingen/opleidingen voor projectmedewerkers
* terugkoppeling geven over incidenten,
* het opstellen van Integrale Veiligheidsplannen (IVP).
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen.
Rijkswaterstaat: kan ook Aanbesteder of Opdrachtgever zijn.
– De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen) binnen een maand na gunning.

Wensen
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een geldig certificaat vakbekwaamheid veiligheidskunde zoals bedoeld in artikel 2.7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, geldend van 01-01-2017 t/m heden.
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht ( bijvoorbeeld binnen Rijkswaterstaat) heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen een maand na gunning.
– Vermelding van een eventuele keten van inlenen en doorlenen.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met het Integraal Projectmanagement (IPM) model.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met de volgende methodieken:
a) Prestatiecontracten;
b) Best Value,
c) UAV-gc,
d) Functioneel Specificeren,
e) Systeem gerichte contract beheersing en risico gestuurd werken.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met
hoe de verantwoordelijkheid integrale veiligheid in de RWS-organisatie geregeld is en hoe projectverantwoordelijkheid in de RWS-organisatie geregeld is.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en minimaal 3 jaar ervaring met de volgende thema’s binnen integrale veiligheid: Constructieve Veiligheid en Nautische veiligheid en Arbeidsveiligheid.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en minimaal 3 jaar ervaring met de volgende thema’s binnen integrale veiligheid:
a) Security (Fysieke veiligheid),
b) Cybersecurity,
d) Machineveiligheid,
e) Elektrische veiligheid.

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(13441) Adviseur Techniek - Integrale Veiligheid Vaarwegen (11) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022