Adviseur Techniek Onderhoud (11) 36 u/w
Volgnummer: 10113

>Adviseur Techniek Onderhoud (11) 36 u/w
Volgnummer: 10113
Adviseur Techniek Onderhoud (11) 36 u/w
Volgnummer: 10113
2018-06-13T00:00:00+00:00
  • MIDDELBURG
  • Start datum: 13-06-2018
  • Eind datum: 01-06-2019

Standplaats: Middelburg
Duur: start z.s.m. t/m 1-6-2019
Optie tot verlenging: Ja, 2x maximaal 12 maanden na afloop initiële opdracht

Eén Rijkswaterstaat
Als adviseur techniek lever je een belangrijke bijdrage aan de inrichting en het onderhoud van de infrastructuur van Nederland (zoals op het gebied van advies, installaties en bediening, elektrotechniek of bouwtechnologie). Je bent verantwoordelijk voor specifieke inhoudelijke expertise, advisering en inbreng rond ontwerp, effecten of techniek. Je zet die specifieke inhoudelijke expertise in binnen projecten en adviseert in verschillende fasen van het proces en/of project op het eigen werkpakket. Je verzamelt, analyseert en bewerkt gegevens en formuleert (functionele) specificaties. Jij zorgt ervoor dat de kaders op het gebied van ontwerp, effecten of techniek in het project worden toegepast, dat ze vertaald worden naar het project en dat projectspecificaties worden opgesteld. Ook stel je uitgangspuntennotities, systeemspecificaties en kostenramingen op. Je toetst ontwerpen op kwaliteit en maakt een gedegen evaluatie en schouwing van werkzaamheden met betrekking tot ontwerp, effecten of techniek. Je toetst de werkzaamheden aan de opdracht en aan overige gemaakte afspraken. Je legt resultaten vast in rapportages en beoordeelt oplever- en afleverdossiers. Je signaleert risico’s en afwijkingen en denkt mee over passende oplossingen.

Samen met anderen
Je bent aanspreekpunt voor jouw vakgebied en bent gesprekspartner voor de opdrachtnemer binnen jouw vakgebied. Jouw adviezen zijn zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat op bijvoorbeeld opdrachtnemers gericht. Je zoekt afstemming met de leden van het projectteam over specificaties met betrekking tot ontwerp, effecten of techniek en toetst gespecificeerd en inhoudelijk de uitbestede werkzaamheden van opdrachtnemers.

Elke dag beter
Je hebt oog voor innovatie en draagt bij aan de verbetering van kaders, de werkwijze en standaarden van het technisch werkproces binnen het project. Ook draag je bij aan de verdere professionalisering van jouw vakgebied: je bent alert op nieuwe ontwikkelingen, draagt bij aan ontwikkeling van beleid en deelt actief je kennis met collega’s binnen het projectteam. Je zet actief jouw netwerk in om kennis te verbreden.

Typering van de opdracht
De werkzaamheden zullen in grote lijnen bestaan uit het begeleiden van een prestatiecontract in de opstart of afrondende fase:
– Het uitbrengen van uitvoerings- en/of uitvoeringsgerichte adviezen;
– Het realiseren van (onderdelen van) adviesproducten;
– Het deelnemen aan overleggen;
– Het adviseren van en ondersteunen van de Technisch Manager;
– het tijdig beoordelen of voorgelegde documenten (bv: ontwerpen, kwaliteitsplannen, ramingen, offertes….) voldoen aan de contractvoorwaarden, inclusief het opstellen van acceptatieadviezen;
– Beoordeling VTW’s/afwijkingen;
– Het leveren van input voor het risicodossier, zowel binnen het eigen werkgebied als op de -raakvlakken met andere disciplines;
– Leveren van expertise bij SCB toetsen;
– Beoordelen af- en opleverdossiers;
– Het realiseren van projectopdrachten.

Over Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten & Onderhoud
De organisatie – Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten & Onderhoud
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.
Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO) zorgt voor de productie van aanleg- en onderhoudsprocessen binnen de kaders van scope, budget en tijd. PPO gaat te werk in opdracht van de regionale onderdelen van RWS. Het gaat om alle contracten en projecten die kleiner zijn dan € 65 miljoen. PPO werkt intensief samen met het publiek, de politiek en diverse interne en externe partners. Zij merken dat wij iedere dag streven naar betere resultaten en waarderen ons als vakkundige, effectieve en efficiënte projectmanager, interne opdrachtnemer en externe opdrachtgever. Daarnaast coöpereert PPO met Grote Projecten en Onderhoud (GPO). PPO en GPO hebben veel raakvlakken. Beide zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de productie binnen het aanleg- en onderhoudsproces.

Het projectteam – Wegen A Zee & Delta
Je zal worden ingezet in het team Wegen A van Zee & Delta. De focus binnen dit team is het voorbereiden en uitvoeren van het vast en groot onderhoud voor het droge areaal in de regio. Dit wordt gedaan middels een prestatiecontract voor het vaste onderhoud en een E&C contracten voor het groot onderhoud.

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft 1 jaar aantoonbare ervaring met het beoordelen of voorgelegde documenten (bv: ontwerpen, kwaliteitsplannen, ramingen, offertes) voldoen de contractvoorwaarden inclusief het opstellen van acceptatieadviezen.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met prestatiecontracten.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring in het onderhoud en van droge infrastructuur.
– De aangeboden kandidaat minimaal een WO-opleiding of vergelijkbaar niveau op het gebied van civiele techniek.
– De kandidaat is in het bezit van een VCA-certificaat ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU’ (VOL-VCA).
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare brede kennis en ervaring van relevante methodieken bijvoorbeeld RAMS, System Engineering en FMECA of soortgelijke methodieken.
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen.
Rijkswaterstaat: kan ook Aanbesteder of Opdrachtgever zijn.
– De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).

Wensen
– Vermelding van een eventuele keten van inlenen en doorlenen.
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is per 01-07-2018
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van advisering ten behoeve van prestatiecontracten
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis c.q. ervaring van relevante normen en richtlijnen (1), de materialen (2) en de onderhoudsmethodieken (3) die horen bij wegenbouw en kunstwerken
– De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare kennis c.q. ervaring met syteemgerichte contractbeheersing ten behoeve van de beheersing van contracten.

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(10113) Adviseur Techniek Onderhoud (11) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 0653475541