Adviseur Techniek System Engineering (12) 32 u/w
Volgnummer: 10634

>Adviseur Techniek System Engineering (12) 32 u/w
Volgnummer: 10634
Adviseur Techniek System Engineering (12) 32 u/w
Volgnummer: 10634
2018-07-13T00:00:00+00:00
  • MIDDELBURG
  • Start datum: 13-07-2018
  • Eind datum: 01-07-2020

Standplaats: Middelburg, Goes, Terneuzen, Vrouwenpolder
Duur: Start zsm t/m 01-07-2020
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 12 maanden

Functieomschrijving
Eén Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat staat voor de grootste onderhoudsopgave in zijn geschiedenis. Sluizen, keringen en bruggen die in de vorige eeuw zijn gebouwd, zijn toe aan renovatie en vervanging. We zien dit als een kans om onze infrastructuur meteen veiliger, duurzamer en digitaal up-to-date te maken. Dat vraagt, naast flinke investeringen, om menskracht en specifieke kennis. Voor de regio Zeeland ben jij de senior adviseur die de projectteams adviseert over systems engineering (SE). Jij vertaalt de projectbehoeftes naar concrete werkwijzen volgens de SE-benadering van Rijkwaterstaat. Ook werk je mee aan de verdere landelijke ontwikkeling ervan.

Je draagt bij aan de realisatie van de klanteisenspecificatie (KES), systeemspecificaties en vraagspecificatie-eisen (VSE) volgens de beschikbare templates. Daarnaast zorg je voor realisatie van de verificatie- en validatiematrix en bewaak je de integrale consistentie en juistheid ervan. Rijkswaterstaat werkt volgens het Integraal Projectmanagementmodel (het IPM-model), waarin het gezamenlijke management van een project is belegd bij de zogeheten IPM-rollen: projectmanager, manager projectbeheersing, omgevingsmanager, contractmanager en technisch manager. Jij geeft hen inzicht in de positieve consequenties van het integraal oppakken van zaken. Transparantie en expliciet vastleggen zijn hierbij sleutelwoorden. Je stelt samen met de IPM-rolhouders de producten (proces en inhoud) vast die onder wijzigingenbeheer gaan vallen. Je beoordeelt de impact van wijzigingsvoorstellen op tijd, geld en kwaliteit en adviseert hierover.

Verder bepaal je met de technisch manager en contractmanager de validatiestrategie, die je vervolgens uitvoert. Je toont aan de hand van deze validatiestrategie aan dat de gekozen oplossing (op elk niveau) voldoet aan de eisen van de beheerder. Je bepaalt de verificatiestrategie, coördineert de uitvoering en houdt hierover contact met de beheerder. Je bent alert op elke procesverstoring die het gevolg is van het niet juist toepassen van de SE-benadering en adviseert de projectmanager over aanpassing van de werkwijze. Je bent onderdeel van een landelijke pool van inhoudelijk deskundigen. Je zet je in om de SE- benadering te versterken en waar mogelijk te verbeteren. Het hoort bij je rol om de voordelen van de SE-benadering en de toepassing van methodieken die hieraan bijdragen in te bedden in de projectteams en duidelijk te maken bij de projectleden.

Rijkswaterstaat is volop in ontwikkeling als het gaat om systeemgericht werken op het gebied van onderhoudsoptimalisatie. Jij houdt deze en andere ontwikkelingen goed in de gaten en deelt je kennis met de collega’s in de projectteams. Andersom deel je je ervaringen in de deskundigenpool. Zo denk je mee over – en neem je zo nodig het initiatief tot – de verbetering van kaders, werkwijzen en standaarden binnen de organisatie en bij de bepaling en vertaling van de informatiebehoefte. Op dit gebied ben jij een inhoudelijke vraagbaak en coach. Ook buiten Rijkswaterstaat zet jij je expertise in, bijvoorbeeld door als vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat mee te draaien in vakoverleggen binnen de branche.

De medewerker zal gepositioneerd worden in het Technisch Team onder de verantwoordelijkheid van de Technisch Manager.

Functiebeschrijving
De werkzaamheden zullen in grote lijnen bestaan uit:
– Advisering op het vakgebied van System Engineering bij onderhoudsprojecten
– Het gebruik van Relatics (opzetten, uitbouwen en beheren) bij onderhoudsprojecten (uitvoering en in voorbereiding).
– Afstemming met specialistische diensten en relevante belanghebbenden
– Eisen/wensen vertalen naar (functionele) specificaties
– Het onderzoeken van en beschikbaar stellen van operationele kennis, methoden en technieken
– Het uitbrengen van uitvoerings- en/of toepassingsgerichte adviezen en het realiseren van (onderdelen van) adviesproducten (nota’s), publicaties en beleidsvoorstellen/-plannen
– Verificatie, validatie, geleverde gegevens
– Advisering op het vakgebied van onderhoudsmanagement in relatie tot system engineering

Functie-eisen:
– Master/doctoraal – WO werk- en denkniveau
– Je hebt een wo-diploma in een relevante richting en aantoonbare affiniteit met techniek.
– Je hebt minimaal drie jaar ervaring met SE in een projectomgeving voor het bouwen en onderhouden van infrastructurele objecten.
– Je hebt kennis van methodieken als value engineering, RAMS en FMECA.
– Je kunt goed organiseren, werkt planmatig en gestructureerd, houdt in hectische situaties het overzicht en weet prioriteiten te stellen.
– Je communiceert makkelijk, zowel mondeling als schriftelijk.
– Je bent een flexibele, zelfstandige en proactieve professional met een groot analytisch vermogen en veel doorzettingsvermogen.
– Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Wensen:
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring in het opzetten, uitbouwen en beheren in databasetool Relatics (bijv GRIP) bij renovatie-en onderhoudsprojecten (in voorbereiding en uitvoering).
Toelichting wensen: De werkervaring / kennis zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem in het CV het (sub)nummer van de wens, SMART hoe je hieraan voldoet, benoem de naam van de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj].
– De aangeboden kandidaat is een flexibele, zelfstandige en proactieve professional met een groot analytisch vermogen en veel doorzettingsvermogen.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het uitbrengen van uitvoerings- en/of toepassingsgerichte adviezen en het realiseren van (onderdelen van) adviesproducten (nota’s), publicaties en beleidsvoorstellen/-plannen.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van normering rondom Systems Engineering (15288).

Competenties:
Informatieanalyse;
Innovatief handelen;
Overtuigingskracht;
Conceptuele flexibiliteit;
Oplossingsgerichte werken;
Organiserend vermogen.

CV eis:
Dit is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(10634) Adviseur Techniek System Engineering (12) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022