Adviseur Technisch inhoudelijk Adviseur Wind (12) 16 u/w
Volgnummer: 16702

>Adviseur Technisch inhoudelijk Adviseur Wind (12) 16 u/w
Volgnummer: 16702
Adviseur Technisch inhoudelijk Adviseur Wind (12) 16 u/w
Volgnummer: 16702
2019-07-12T00:00:00+00:00
  • RIJSWIJK
  • Start datum: 12-07-2019
  • Eind datum: 24-12-2019

Standplaats: Rijswijk en een enkele keer Lelystad
Duur: 2-9-2019 t/m 24-12-2019
Optie tot verlenging: ja, maximaal 1 x 12 maanden na initiële opdracht

Opdrachtomschrijving
Het organisatieonderdeel Water, Verkeer en Leefomgeving is binnen Rijkswaterstaat dé
kennisorganisatie. Kennisontwikkeling om de effecten van grootschalige ingrepen in de Noordzee te onderzoeken is een van de belangrijke thema’s waar WVL, afdeling Waterkwaliteit en Natuurbeheer, aan werkt. Door zwangerschapsverlof van de Technisch Manager van het Wozep project is er een tijdelijke behoefte naar ondersteuning van de projectmanager met de technisch inhoudelijke werkzaamheden van dit project. Binnen het Wozep project werken een aantal deelprojectleiders die primair verantwoordelijk zijn voor de specialistische invulling van onderzoek naar de effecten van wind op zee. Jij zal deze deelprojectleiders ondersteunen bij de specificatie van de onderzoeksvragen en uitwerking hiervan in gestructureerde teksten (in Nederlands of Engels) op het gebied van vogels, zeezoogdieren, vleermuizen, benthos en vis. Door jouw kennis van deze onderwerpen en kennis van de bredere context van de implementatie van windenergie op zee, zal deze rol snel opgepakt kunnen worden. Ook zal je, door jouw kennis en ervaring met onderzoek naar de effecten van windenergie op zee, makkelijk overzichten kunnen genereren van onderzoeksresultaten op aanvraag van de projectmanager Wozep. Ook zal je de
projectmanager helpen met het schrijven van stuurgroep notities. Het gaat om de toepassing van generieke kennis en het snel kunnen begrijpen van de inhoud en dit toepassen. Hierbij zijn projectmanagement-kwaliteiten van groot belang. Het Wozep project is zeer dynamische en met een veelheid aan onderwerpen en tijdsdruk. Flexibiliteit en een ontzorgende insteek zijn essentieel om dit werk goed uit te kunnen voeren. Andere werkzaamheden zijn het notuleren van stuurgroep vergaderingen en/of inhoudelijke workshops. Door jouw inhoudelijke kennis en kennis van het Windenergie op zee dossier en je praktische kijk moet dat zelfstandig uitgevoerd worden. In het najaar/winter 2019 moet de derde nieuwsbrief Wozep gepubliceerd worden. Jij verzorgt hiervoor de inhoud. Ditkan door het ophalen van tekst bij de deelprojectleiders en het redigeren/herschrijven tot aantrekkelijke en inhoudelijk correcte artikelen.
Hiernaast ben je het contact met het communicatiebureau om het proces van redigeren en publiceren te begeleiden.

Je bent een ervaren ecoloog met een aantal jaar ervaring in het werkveld mariene ecologie en de effecten van windmolen parken op zee. Ook heb je ruime projectmatige ervaring waardoor je makkelijk je weg vind in de projectorganisatie, relevante informatie weet te vinden en helder weet te verwoorden. Je hebt oog voor planning en goede doorloop van werkprocessen.

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat. Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) is binnen Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor een effectieve
samenwerking tussen beleid, uitvoering en kennis. We zorgen zo voor uitvoerbaar beleid en verrijken dit steeds met relevante praktijkervaring. Bij WVL hebben we de benodigde kennis op orde; onze producten en diensten sluiten dan ook continu aan op de vraag van nu en morgen. Hiervoor werken we nauw samen met professionele kennisinstituten en marktpartijen.

Vanuit WVL dragen we actief bij aan het duurzaam waarmaken van de beleidsthema’s leefbaarheid, waterveiligheid en bereikbaarheid. Hiertoe formuleren we een heldere visie op de ontwikkeling van onze netwerken, de kwaliteit die we leveren en de zorg die we aan de leefomgeving besteden.

Om de integratie van de thema’s veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid te bevorderen, willen we steeds vooroplopen; met kennis en in processen. We werken dan ook actief samen met kennispartijen als universiteiten en onderzoeksinstituten. Daarnaast investeert WVL, nationaal en internationaal, in cruciale kennisvelden binnen beleid en uitvoering.

Onze (senior) adviseurs en specialisten op gebieden als waterveiligheid,
verkeersveiligheidsmanagement, informatievoorziening en leefomgeving maken allemaal op hun eigen
manier het verschil. Zij doen dat in een plezierige, uitdagende werkomgeving met volop ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling

Eisen:
– HBO / WO
– CV Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring. Dit is in het Nederlands opgesteld en in PDF-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.
– Werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten).
Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
– Heeft een afgeronde hbo-diploma of wo-master in een relevante richting, zoals biologie met bij voorkeur specialisme mariene ecologie.
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen

Wensen:
-Heeft minimaal aantoonbare ervaring als technisch inhoudelijk adviseur op gebied van ecologische effecten van Windenergie op Zee.
– Verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen 1 maand na gunning.
– Heeft aantoonbare ervaring met schakelen tussen diverse partijen op diverse niveaus van technisch inhoudelijk tot beleidsrelevant tot vergunningverlening windenergie op zee.
– Heeft aantoonbare specifieke ervaring met projecten op het gebied van de effecten van windparken op zee op vogels, zeezoogdieren, onderwatergeluid, vleermuizen en /of benthos.
– Heeft aantoonbare generiek kennis van het dossier windenergie op zee in Nederland.
– Heeft schriftelijke ervaring met het zelfstandig schrijven van inhoudelijke teksten.
– Heeft ervaring met werken voor Rijkswaterstaat in de afgelopen 5 jaar.

Aanvullende competenties
Initiatiefrijk
Flexibel
Gericht op samenwerken
Communicatief
Projectmatig werken
Zelfstandig
Goede beheersing Engelse taa

Interview:
Gesprekken vinden plaats op: 29, 30 of 31 juli.
VOG na gunning.

Interesse?

Vacature:
(16702) Adviseur Technisch inhoudelijk Adviseur Wind (12) 16 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022