Adviseur Technisch Management (11) 36 u/w
Volgnummer: 16533

>Adviseur Technisch Management (11) 36 u/w
Volgnummer: 16533
Adviseur Technisch Management (11) 36 u/w
Volgnummer: 16533
2019-07-05T00:00:00+00:00
  • ARNHEM
  • Start datum: 05-07-2019
  • Eind datum: 30-06-2021

Standplaats: Arnhem/Projectlocatie (Wierden/Nijverdal)
Duur: start z.s.m. t/m 30-06-2021
Optie tot verlenging: Ja, 3x maximaal 12 maanden na afloop initiele opdracht

Projectorganisatie N35 Nijverdal – Wierden

Opdrachtomschrijving
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Een land dat beschermd is tegen overstromingen, waar voldoende groen is en voldoende en schoon water.
Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Als adviseur van de technisch manager lever je een belangrijke bijdrage aan de inrichting en het onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. Je zorgt voor sturing op de kwaliteit van de inhoudelijke expertise en inbreng op gebied van ontwerp, effecten en techniek in het werkproces aanleg en onderhoud. Daarnaast speel je een adviserende rol richting de omgevingsmanager, met name op gebied van verkeersmanagement en het verleggen van kabels en leidingen. Daarmee draag je bij aan de beheersing van de raakvlakken tussen technisch management en omgevingsmanagement.

De drukke N35 tussen Nijverdal en Wierden verbindt de belangrijke economische regio’s Zwolle/Kampen en Twente. Het weggedeelte sluit aan op de Salland-Twentetunnel in Nijverdal en de A35 Wierden – Enschede. In de huidige situatie verandert het wegbeeld een aantal keer binnen een korte afstand. Op de tweebaansweg zonder middenberm is de maximumsnelheid 80 km/h. De N35 heeft veel
verkeerslichten en oversteekpunten voor langzaam verkeer. Er rijden steeds meer auto’s en de weg kan de drukte niet aan. Hierdoor ontstaan er regelmatig ongelukken. Voor een betere doorstroming en een vergroting van de verkeersveiligheid passen we de weg aan tot een autoweg met gescheiden rijbanen en 2×2 rijstroken. Ook verminderen we het aantal oversteken en vervangen deze voor een deel door
ongelijkvloerse kruisingen.

Momenteel wordt gewerkt aan de afronding van het aanbestedingsdossier t.b.v. de realisatie zoals dat in het najaar van 2019 op de markt gezet zal gaan worden. De realisatie van het project is voorzien tot eind 2023.

Als lid van het technisch team zorg je voor het technische deel van dit project in relatie tot de projectomgeving. Daarbij werk je samen met andere leden van het technisch team en de omgevingsmanager. Je bereidt de inhoudelijke, procesmatige en procedurele besluitvorming voor in de komende fase van het project. Je zorgt ervoor dat de kaders op het gebied van ontwerp, technische uitvoering, verkeersmanagement en het verleggen van kabels&leidingen in het project worden toegepast en dat ze vertaald worden naar het project. Je borgt de integrale veiligheid en bent scherp op risico’s en
afwijkingen. Signaleer je die, dan stel je ze aan de orde en zorg je voor passende oplossingen. Je bent bewust bezig met rolneming en verantwoordelijkheden in vernieuwende samenwerkingsvormen.

Al met al lever je daarmee een bijdrage aan een haalbare, kosteneffectieve, veilige realisatie van de nieuwe N35 tussen Nijverdal en Wierden met zo min mogelijk hinder voor de omgeving.

Samen met anderen
Je werkt actief samen zowel binnen het technisch team als met alle andere disciplines binnen het projectteam, in het bijzonder omgevingsmanagement. Je hebt inzicht in de interne en externe omgeving en ketens. Je bouwt op operationeel en tactisch niveau een netwerk op met diverse externe partijen. Je bent in staat dit te onderhouden en om hiermee effectieve samenwerkingsrelaties te creëren. Je kunt de omgeving proactief gewenst en vroegtijdig beïnvloeden, spelers met elkaar verbinden en het gezicht en
imago van Rijkswaterstaat uitdragen. Binnen het projectteam deel je als inhoudelijk expert je kennis. Je communiceert tijdig naar betrokken spelers over relevante ontwikkelingen, uitvoering, VTW’s en resultaten van monitoring en inventarisaties.

Elke dag beter
Je vindt het een uitdaging om proactief bij te dragen aan de verbetering en standaardisering van het technisch en omgevingsmanagement binnen het project. Ook draag je bij aan het op orde houden van de kwaliteit en kennis en de borging hiervan.

Resultaatsgebieden
– Je maakt deel uit het technisch management voor de realisatiefase van N35 Nijverdal-Wierden;
– Je zorgt voor technische en procesmatige inbreng in het project;
– Je zorgt voor inzet en afstemming met technische adviseurs;
– Je zorgt voor inzet en afstemming met omgevingsmanagement op gebied van
verkeersmanagement.
– Je zorgt voor inzet en technische afstemming met omgevingsmanagement op gebied van verleggen van kabels en leidingen
– Je hebt een verbindende rol tussen omgevings- en contract- en technisch management.

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met Uav-GC en D&C-contracten, System Engineering en Systeemgerichte Contractbeheersing in de realisatiefase van wegbouwkundige projecten
– De kandidaat is in het bezit van een VCA-certificaat ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU’ (VOL-VCA).
– De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met afstemming op gebied van verkeersmanagement met relevante omgevingspartijen met name wegbeheerders, aan zowel de opdrachtgeverszijde als aannemerszijde.
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen.
Rijkswaterstaat: kan ook Aanbesteder of Opdrachtgever zijn.
– De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van Civiele Techniek.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het managen van wegbouwkundige projecten in uitvoering in opdracht van overheden.

Wensen
– De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met de verbreding van regionale stroomwegen.
– De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van een BVP B-certificaat , dan wel is bereid deze binnen 3 maanden te halen.
– De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met technische afstemming op gebied van verleggen van Kabel en Leidingen.
– De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met voorbereiding en realisatie van wegbouwkundige projecten, met daarbij behorende kunstwerken.
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen 1 maand na gunning.
– Vermelding van een eventuele keten van inlenen en doorlenen.

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4.

Selectiegesprekken data en/of info
Gesprekken vinden plaats op: 16-8; 19-8 en/of 20-8-2019; kandidaten dienen beschikbaar te zijn op alle aangegeven data.

Interesse?

Vacature:
(16533) Adviseur Technisch Management (11) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022