Adviseur Verkeer & Vervoer (11) 16-24 u/w
Volgnummer: 10909

>Adviseur Verkeer & Vervoer (11) 16-24 u/w
Volgnummer: 10909
Adviseur Verkeer & Vervoer (11) 16-24 u/w
Volgnummer: 10909
2018-08-08T00:00:00+00:00
  • ROTTERDAM
  • Start datum: 08-08-2018
  • Eind datum: 01-09-2019

Standplaats: Rotterdam, Wilhelminaplein 179
Duur: 1 jaar, start zsm
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 6 maanden

Doelstelling functie
De werkzaamheden van de ervaren verkeersplanoloog richten zich op het zelfstandig ontwikkelen van (verkeerskundig)beleid en het uitwerken van verkeer en vervoer aspecten binnen gebiedsontwikkelingen. De ervaren verkeersplanoloog levert een inhoudelijke, integrale en procesmatige bijdrage aan complexe projecten op verschillende schaalniveaus.

Taakinhoud
Binnen de groep verkeersplanologen zijn twee type medewerkers: de generalisten die een totaal overzicht hebben van het Verkeer en Vervoer veld en deze kennis inzetten in bijvoorbeeld gebiedsontwikkelingen en de meer specialistisch georiënteerde verkeersplanologen die over kennis beschikken van 1 of 2 specifieke thema’s of clusters.
De ervaren verkeersplanoloog is breed inzetbaar op het terrein van verkeer en vervoer. De ervaren verkeersplanoloog werkt veelal in teamverband aan diverse integrale en complexe projecten. Hij/zij is in complexe projecten (deel)verantwoordelijk voor het projectmanagement (kwaliteit, geld en voortgang) en afstemming met de inhoudelijk verantwoordelijke. Hij/zij zorgt voor de inhoudelijke aansturing binnen het vakgebied. De ervaren verkeersplanoloog levert een inhoudelijke, integrale en procesmatige bijdrage aan complexe planologische en verkeerskundige projecten. De ervaren verkeersplanoloog volgt de ontwikkelingen op het vakgebied en initieert nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer. De ervaren verkeersplanoloog beschikt over bestuurlijke sensitiviteit.

Eisen:
– Denk- en werkniveau: HBO/WO.
– De kandidaat beschikt over de volgende specifieke kennis:
Opzetten van de parkeerbalans
Parkeeronderzoek laten doen en beoordelen
Parkeerstrategieën bepalen
Verbinding op inhoud en proces (schakelen tussen inhoudelijke experts, projectmanagers intern en marktpartij)
Het inwinnen, analyseren en/of presenteren van verkeersdata
Interpreteren van (strategische) verkeersmodellen

Persoonskenmerken:
Pro-actieve (ondernemende) instelling.
Grote mate van zelfstandigheid.
Flexibele instelling.
Gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.

Competenties:
Resultaatgerichtheid
Omgevingsbewustzijn
Samenwerken
Flexibiliteit
Klantgerichtheid
Adviesvaardigheid
Communiceren
Conceptueel vermogen
Planmatig werken

De aangeboden kandidaat is geen ZZP-er.
De kandidaat is éénmaal, exclusief door inschrijver, aangeboden.

CV eis:
Het CV dient opgesteld te zijn in het Nederlands en is maximaal 5 A4 enkelzijdig groot.

Gesprek:
Gesprekken zijn tussen 17 en 27 augustus.

Interesse?

Vacature:
(10909) Adviseur Verkeer & Vervoer (11) 16-24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022