Adviseur Vrijetijdseconomie – Specialisatie Stadsmarketing en Evenementenbeleid 32-40 u/w
Volgnummer: 14792

>Adviseur Vrijetijdseconomie – Specialisatie Stadsmarketing en Evenementenbeleid 32-40 u/w
Volgnummer: 14792
Adviseur Vrijetijdseconomie – Specialisatie Stadsmarketing en Evenementenbeleid 32-40 u/w
Volgnummer: 14792
2019-04-09T00:00:00+00:00
  • Delft
  • Start datum: 09-04-2019
  • Eind datum: 01-03-2020

Standplaats: Delft
Duur: 9 maanden, start z.s.m., naar verwachting 1-6-2019 t/m 1-3-2020
Optie tot verlenging: 3 x 12 maanden

Omschrijving werkzaamheden
De gemeentelijke organisatie van Delft is compact, maar heeft te maken met alle ontwikkelingen die ook in de grootste steden van Nederland een rol spelen. Ontwikkelingen die vragen om een voortvarende en vernieuwende aanpak. Wij zoeken ambitieuze, initiatiefrijke professionals.

Als Adviseur Vrijetijdseconomie lever je een bijdrage aan het economisch beleid van Delft en het stimuleren van stedelijke programmering die past bij de identiteit van Delft. Jij legt verbindingen op het gebied van stadsmarketing en evenementenbeleid. Daarbij heb je altijd aandacht voor de belangen van andere partijen, zoals bewoners, ondernemers, culturele instellingen en organisatoren. Je adviseert de wethouder en het college over het beleid rondom stadsmarketing en evenementen in Delft. Je
onderhoudt contacten met evenementenorganisatoren en andere partners in de stad en denkt met hen mee over de manier waarop evenementen en andere stadsmarketing activiteiten kunnen plaatsvinden. Dankzij jouw proactieve houding signaleer je kansen die je vertaalt naar beleid, concrete acties, samenwerkingsverbanden en projecten.

Hoe je dat doet? Je voert regie op het uitvoeren van ons evenementenbeleid. Je hebt als beleidsadviseur een rol in de ‘evenementenketen’. Dat betekent dat je voor een gedeelte ook adviseert over beleid ten aanzien van openbare orde en veiligheid bij evenementen (vergunningen en handhaving). Je levert input vanuit economisch perspectief in de culturele programmering in de stad. Daarbij heb je oog voor diverse onderwerpen, zoals het stimuleren van evenementen en andere activiteiten die bijdrage aan het merk Delft Creating History, het vergroten van de economische spin-off
in Delft en het vermarkten van Delft als toeristische trekpleister. Uiteraard houd je hierbij rekening met een levendige stad, de belasting van de evenementen op de omgeving en de kwesties die spelen bij vergunningen. Daarnaast beheer je het subsidiebudget voor evenementen en beoordeel je subsidieaanvragen.

Je trekt samen op met de andere adviseur vrijetijdseconomie (specialisatie toerisme) als het gaat om het stadsmarketingbeleid. Je voert samen met deze collega een verkenning uit om dit beleidsveld weer goed vorm te geven. Optioneel en ter bespreking; Afhankelijk van je interesse en ervaring is er ruimte om andere onderwerpen op het vlak van stadsmarkering op te pakken. Hierbij gaat het om onderwerpen als expatbeleid en projecten binnen toerisme.

Je werkplek is binnen de afdeling Ruimte en Economie Advies. Op deze afdeling werken circa 35 adviseurs op tactisch en strategisch niveau aan het beleid en de advisering van projecten en gebiedsontwikkelingen in Delft. Je kunt ze ook wel het interne adviesbureau van de gemeente noemen, als het gaat om economie, mobiliteit, stedenbouw, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Delft heeft de ambitie om de komende decennia 15.000 nieuwe woningen en 10.000 arbeidsplaatsen te realiseren. De
bijdrage vanuit Economie in deze ontwikkeling is hierin essentieel. Ook participatie met de stad is van groot belang.

Eisen
– Beschikbaarheid: De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor gemiddeld 32 tot 40 uur per week vanaf 1 juni 2019;
– Minimaal een afgeronde HBO opleiding;
– Minimaal vijf (5) jaar relevante werkervaring, met werkzaamheden zoals beschreven
in paragraaf 1.3 van deze offerteaanvraag;
РMinimaal ̩̩n (1) jaar aantoonbare werkervaring in een adviserende rol richting
bestuur / bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
– Aantoonbare relevante werkervaring binnen publieke instanties of de lokale overheid;
– Aantoonbare kennis van vrijetijdseconomie, specifiek binnen de evenementensector
en/of op het gebied van stadsmarketing (aantoonbaar door het afronden van een
cursus of werkervaring).

Gunningscriteria
1. Motivatiebrief waarin de kandidaat in ieder geval in gaat op:
a. De kennis en expertise (motivatie waarom aan de eisen wordt voldaan en wat de aanvullende capaciteiten zijn van de kandidaat voor deze functie);
b. De competenties (motivatie waarom aan de eisen wordt voldaan en wat de aanvullende competenties zijn van de kandidaat voor deze functie);
c. Waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht;
d. De motivatie om mee te doen aan deze specifieke aanvraag.
(weging 40%)
2. Aantoonbare werkervaring met het beoordelen en verstrekken van subsidies.
(weging 15%)
3. Aantoonbare werkervaring in de sector evenementen / cultuur stadsmarketing.
(weging 15%)
4. Aantoonbare kennis van relevante beleidsvelden, zoals cultuur, veiligheid, sport, duurzaamheid, toerisme, centrummanagement en/of (kennis)economie. (weging 10%)

Competenties
– Resultaatgericht (doelen bereiken, consequenties inzichtelijk maken, afwijkingen
signaleren en op reageren);
– Visie en deskundigheid (professionaliteit, omgevingsbewust, vertaling interne en
externe ontwikkelingen);
– Inlevingsvermogen (kent actoren, krachtenvelden, ontwikkelingen, gevoeligheden,
weet hierop te anticiperen);
– Overtuigingskracht (heldere communicatie zowel mondeling als schriftelijk, kan
standpunt verkopen, presenteren);
– Politiek sensitief (bestuurlijk en politiek bewustzijn);
– Echte netwerker (hebt oog voor het samenwerkingsproces, belangen van andere
partijen en de Gemeente Delft);
– Initiatiefrijke teamplayer (energiek, creatief, daadkrachtig en gericht op vernieuwing
waar nodig en mogelijk).

Cv
Het CV dient uit maximaal drie (3) pagina’s te bestaan en dient voorzien te zijn van ten minste twee (2) referenten inclusief de contactgegevens van de referent. Aanbestedende dienst houdt zich het recht voor om deze referentie daadwerkelijk na te gaan?

Aanleveren bij offerte
– Motivatiebrief

Matchgesprekken
Onderdeel van de aanbestedingsprocedure is een matchgesprek met de door u voorgestelde kandidaat van ongeveer 30 à 45 minuten. In het matchgesprek wordt de kandidaat beoordeeld op werk/opdrachtinhoudelijke aspecten, de match
met de organisatie en de benodigde competenties.

Matchgesprekken kandidaten
14 mei 2019, tussen 09:30 – 13:30 uur; of
16 mei 2019, tussen 09:30 – 12:30 uur.

Aan te leveren documenten voorafgaand aan de start van de werkzaamheden:
Iedere in te huren medewerker dient voorafgaand aan de start van de werkzaamheden de volgende documenten aan te leveren:
– Persoonsgegevens;
– Ondertekende integriteitsverklaring;
– Kopie van aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag;
– Kopie van behaalde opleidingen, certificaten en rijbewijzen conform instapkwalificaties.

Interesse?

Vacature:
(14792) Adviseur Vrijetijdseconomie - Specialisatie Stadsmarketing en Evenementenbeleid 32-40 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022