Adviseur waterkwaliteit 8-16 u/w
Volgnummer: 15382

>Adviseur waterkwaliteit 8-16 u/w
Volgnummer: 15382
Adviseur waterkwaliteit 8-16 u/w
Volgnummer: 15382
2019-05-10T00:00:00+00:00
  • RIDDERKERK
  • Start datum: 10-05-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Startdatum: 01-06-2019
Werlocatie: Ridderkerk
Optie tot verlenging: tot maximaal twee keer (voor bepaalde tijd) en een maximale inhuurtermijn van 24 maanden inclusief de initiële inhuurperiode

Werkzaamheden voor gevraagde inhuur:
De werkzaamheden betreffen: adviseren op het gebied van waterkwaliteit, bijdragen leveren aan projecten, verzorgen van data analyses e.d. en andere monitoringswerkzaamheden voor waterkwaliteit en het uitvoeren van zwemwaterwerkzaamheden gedurende het zwemwaterseizoen.

Je bent verantwoordelijk voor het initiëren, organiseren en begeleiden van monitorings- en onderzoeksprojecten en meetprogramma’s en schrijft hierover heldere rapportages; Je adviseert andere collega’s over waterkwaliteit. Dit doe je bijvoorbeeld in het kader van het optimaliseren van het beheer, ruimtelijke plannen of ter ondersteuning aan de vergunningverlening en handhaving. Verder onderbouw je de adviezen met meet- of modelresultaten, of begeleid je externe bureaus hierin.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de wettelijk verplichte metingen in zwemwater, toets je de resultaten hiervan en zorg je ervoor dat deze in een landelijke database worden opgenomen. Hiernaast neem je deel aan alle overlegvormen betreffende zwemwater-aangelegenheden.

Tenslotte neem je deel aan het ontwikkelen van beleidsinstrumenten en draag je bij aan de verspreiding van kennis over op het gebied van waterkwaliteit zowel intern als extern.

De afdeling Advies en Automatisering (AA) beheert en levert de kennis, informatie en automatisering voor de processen zoals die door het waterschap worden uitgevoerd. Het team Advies (AAAD)_levert de inhoudelijke kennis en expertise op verschillende vakgebieden binnen Waterveiligheid, Waterketen en Watersysteem.

Functie-eisen(knock out)
– minimaal een HBO of WO opleiding op het gebied van waterbeheer. Opleidingsniveau is duidelijk terug te vinden in het CV en indien nodig zijn kopieën van diploma’s beschikbaar.
– Het cv is opgesteld in de Nederlandse taal en is niet groter dan 5 A4’s.

Overige functiewensen
– minimaal vijf jaar of meer aantoonbare relevante werkervaring opgedaan in de gevraagde functie. De werkervaring moet duidelijk terug te vinden zijn in het CV.

Geef aan hoe op basis van opgedane kennis en ervaring de opdracht bij het waterschap uitgevoerd wordt Denk hierbij o.a. aan:
– waterkwaliteit en ecologie in het algemeen
– initiëren, organiseren en begeleiden van monitorings- en onderzoeksprojecten en meetprogramma’s
– adviezen op basis van meet- of modelresultaten
– werkwijzen binnen waterschap Hollandse Delta
– gebiedskennis van Hollandse Delta
De specifieke kennis moet duidelijk terug te vinden zijn in het CV.

Geef een beschrijving waaruit blijkt dat u een positieve en kritische werkhouding heeft, eigenaarschap toont, verantwoording neemt, pro-actief is, oog heeft voor plannen en organiseren en mensen met elkaar wil verbinden en inspireren tot het veranderen van hun werkwijzen en het verbeteren van hun prestaties.

Overige gegevens
Het aantal te werken uren is gemiddeld 16 uur per week (tussen 8 en 16 uur/week) met een maximum van 900 uur over de inhuurperiode. De einddatum van de termijn van inhuur is 31 december 2019 met de mogelijkheid tot verlenging tot maximaal twee keer (voor bepaalde tijd) en een maximale inhuurtermijn van 24 maanden inclusief de initiële inhuurperiode.

Er worden maximaal drie kandidaten voor een matchingsgesprek uitgenodigd. Het matchingsgesprek vormt de finale keuze voor de kandidaat. Indien u uiterlijk ma 27 mei 2019, 17.00 uur geen uitnodiging heeft gehad voor de matchingsgesprekken op woensdag 29 mei 2019, kunt u er van uitgaan dat u niet tot de eindselectie bent toegelaten.

Interesse?

Vacature:
(15382) Adviseur waterkwaliteit 8-16 u/w

Uw contactpersoon:
Nicolette - nicolette.bravenboer@dcengineers.nl - 06-53684493