Adviseur Zaakgericht Werken en Archiveren (10) 32 u/w
Volgnummer: 10868

>Adviseur Zaakgericht Werken en Archiveren (10) 32 u/w
Volgnummer: 10868
Adviseur Zaakgericht Werken en Archiveren (10) 32 u/w
Volgnummer: 10868
2018-08-06T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 06-08-2018
  • Eind datum: 03-03-2019

Standplaats: Utrecht
Duur: 3-9-2018 t/m 3-3-2019
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 3 maanden

Ben jij de adviseur die zorgt om onze digitale informatie te ontsluiten in dossiers voor zowel interne als externe (keten) partners ?

Wie zijn wij
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Context
De informatievoorziening van de provincie Utrecht digitaliseert en automatiseert in een hoog tempo. Op het gebied van de informatievoorziening heeft de provincie Utrecht een enorme ambitie. Door het Concern Management Team is, als onderdeel van de maatschappelijke opgave Professionele Organisatie, de Concernopgave I-Opgave / Digitale Overheid vastgesteld en is de domeinmanager Bedrijfsvoering namens het CMT de opdrachtgever. In deze concernopgave wordt nauw samengewerkt met vertegenwoordigers uit de verschillende onderdelen van de provincie-organisatie (de 3 domeinen: BDV, LFO en MOB en de stafafdelingen CCO, BDO en de Statengriffie).
Voor deze concernopgave is een zgn. opgave manager aangesteld, die sturing geeft aan een programma bestaande uit 3 programmalijnen en -teams, die zorgdragen dat:
1. De informatievoorziening van de provincie in 2020 minimaal het niveau BISL 2 heeft bereikt;
2. Lopende I&A initiatieven en projecten (uit 2017) onder centrale regie conform worden afgerond;
3. Nieuwe I&A initiatieven en projecten (uit 2018 e.v.) onder centrale regie conform worden afgerond; Deze concernopgave betreft de informatievoorziening van het gehele concern en wordt aangepakt door een hoge mate van integratie op het gebied van kaderstelling, advisering en uitvoering binnen de PIJOFAH-kolommen.

anleiding
In deze digitaliseringstransitie neemt het (digitale) dossier- en archiefbeheer en het gebruik daarvan ten behoeve van interne en externe dienstverlening, een prominente plaats in. Dossiers bestaan niet meer uit papieren documenten maar uit een veelheid aan digitale verschijningsvormen: van digitale documenten tot databases, kaarten, audio- en videobestanden tot twitter feeds, WhatsApp- of Sms-berichten en web services. Te ontsluiten via allerlei apparaten: van desktops en laptops, tot tablets, smartphones en allerlei andere geheugendragers. Voor de provincie Utrecht is het een uitdaging de digitale informatie die nodig is op een goede manier vast te leggen, te archiveren en te ontsluiten in dossiers voor zowel interne als externe (keten) partners. Hierbij is een rol weggelegd voor de vele bedrijfsprocessen en functionarissen in de organisatie, maar ook voor de vele ICT-componenten zoals devices, samenwerkingsomgevingen, bedrijfsvoeringsystemen en opslag- & archiefsystemen.
Zaakgericht werken en archiveren is één van de doelstellingen van de concernopgave I-Opgave.

Wat ga je doen
Als adviseur met aantoonbare kennis van en ervaring met zaakgericht werken en – archiveren werk je werk nauw samen met o.a. de strategisch – en (senior) adviseurs I&A, de informatie- en gegevensarchitecten, adviseurs Informatiebeveiliging, business informatie managers en DIV-, I&A – en GIS specialisten. Je bent concern breed actief en je richt je op de volgende werkzaamheden:
– Uitvoeren van een verkenning naar onze samenwerkingsomgeving, archiveringstoepassing , bedrijfsvoeringsystemen en zaakgericht werken en hoe die ten opzichte van elkaar verhouden en het doen van een inrichtingsvoorstel voor zaakgericht werken en archiveren.
– Uitvoeren, in samenspraak met externe ICT leveranciers laten uitvoeren, van experimenten / pilots om de voorgestelde afbakening en inrichting te beproeven op haalbaarheid.
– Opstellen van een programma van eisen voor het (toekomstige) DMS.

Exactere invulling van de werkzaamheden zal in overleg met de opdrachtgever geschieden.

Startdatum
Startdatum bij voorkeur 3 september 2018 (latere startdatum bespreekbaar).

Eisen
– Op maximaal 1 pagina dient u aan te geven met welke in het CV genoemde ervaring u voldoet aan de gestelde eisen en met welke werkervaring u uw score op de shortlistwensen onderbouwt.
– Een HBO werk- en denkniveau
РMinimaal 2 jaar aantoonbare ervaring als co̦rdinator of projectleider binnen IT-projecten, waarbij contractmanagement een grote rol heeft gespeeld.
– Minimaal 2 jaar ervaring met contractvorming met leveranciers mobiele devices en met leveranciers mobiele telefoondiensten.

Wensen
– HBO werk- en denkniveau
РMinimaal 2 jaar aantoonbare ervaring als co̦rdinator of projectleider binnen IT-projecten
– Minimaal 2 jaar ervaring met contractvorming met leveranciers mobiele devices en met leveranciers mobiele telefoondiensten

Cv
Het cv is maximaal 5 pagina’s A4.

Motivatie beoordelingswijze
A. Persoonlijke eigenschappen
– Communicatief sterk
– Innovatief en vernieuwend
– Overtuigingskracht

B. Vaardigheden
– Plannen en organiseren binnen het project
– Organisatie sensitiviteit
– Uitstekend in staat om risico’s in kaart te brengen en deze te beheersen (Risicomanagement);
– Uitstekend om kunnen gaan met verschillende belangen en belangenconflicten (Netwerkvaardigheid)

C. Kennis (optioneel)
– Kennis van dienstverlening op het gebied van mobiele devices
– Affiniteit met de inrichting en beoordeling van webshops

Gesprekken: 22 augustus 2018 (onder voorbehoud).

Interesse?

Vacature:
(10868) Adviseur Zaakgericht Werken en Archiveren (10) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022