Adviseur/opdrachtgever Infra (wegen en riolering) 24-32 u/w
Volgnummer: 16040

>Adviseur/opdrachtgever Infra (wegen en riolering) 24-32 u/w
Volgnummer: 16040
Adviseur/opdrachtgever Infra (wegen en riolering) 24-32 u/w
Volgnummer: 16040
2019-06-12T00:00:00+00:00
  • AMSTELVEEN
  • Start datum: 12-06-2019
  • Eind datum: 01-06-2020

Standplaats: Amstelveen
Duur: 1-8-2019 t/m 1-6-2020
Optie verlenging: 2 x 6 maanden

Opdrachtomschrijving
De openbare ruimte staat volop in de belangstelling. Bewoners en bestuurders verwachten een schone, veilige en nette buitenruimte en een klantgerichte flexibele organisatie. Naast een ambitieus uitvoeringsprogramma van reguliere civiele renovatiewerken staan de komende tijd uitdagende projecten op de rol waaronder de omlegging van de Amstelveenlijn en de overkapping van de A9. Onze organisatie bedient twee gemeentebesturen: Amstelveen en Aalsmeer.

De afdeling Projecten en Advies Buitenruimte is verantwoordelijk voor het beleid, advisering, plannen, ontwerpen, voorbereiden en realiseren van projecten in de openbare ruimte. De afdeling bestaat uit vier teams: Beleid en Advies, Projectmanagement, Realisatie en Bedrijfsvoering, totaal circa 65 medewerkers.

Het team Beleid en Advies bestaat uit 15 adviseurs die integraal werken vanuit de vakdisciplines groen, infra, riolering, verkeer, OV, circulaire economie, spelrecreatie en water. Het team is verantwoordelijk voor het integrale uitvoeringsbeleid, meerjarenplanningen en de advisering van het bestuur, management en diverse afdelingen. Daarnaast is het opdrachtgeverschap voor renovatiewerken een belangrijke kerntaak.

Onze organisatie staat voor kwaliteit, vakkennis, betrokken en enthousiaste medewerkers. Wij hebben een ambitieus werkprogramma en zijn op zoek naar een interim beleidsadviseur/opdrachtgever infra, wegen en riolering.

Jouw uitdaging:
– Je formuleert in de rol van opdrachtgever projectopdrachten voor renovaties. Zowel voor wegen en riolering waarbij het zwaartepunt ligt op wegen.
– Je stelt programma’s van eisen op en toetst variantstudies, ontwerpen en bestekken.
– Je werkt integraal samen met projectmanagers, projectleiders, buitendienst en adviseurs verkeer, riolering, kunstwerken en groen zodat een integrale afweging met de relevante vakdisciplines geborgd is. Je rapporteert aan het management en de afdeling financiën betreffende voortgang.
– Je zet onderzoek en inspecties uit. Je analyseert i.s.m. specialisten de output van de inspecties en vertaalt die naar een renovatie meerjarenplanning.
– Samen met de adviseur riolering werk je mee aan het opstellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2020 (GRP) en lever je een bijdrage aan het opstellen van het nieuw op te stellen Klimaatadaptatiebeleid.
– Je beantwoordt beleidsmatige vragen van burgers en bestuur ten aanzien van het beheer en onderhoud van wegen, zowel schriftelijk als mondeling. Je verwoordt adviezen in een bondige notitie richting het bestuur.

Kandidaatomschrijving
Profiel
– Een opleiding op HBO, bij voorkeur civiele techniek of gelijkwaardig met specifieke kennis van wegen en riolering.
– Ervaring als infra adviseur/opdrachtgever en/of projectleider bij een gemeente.
– Goede adviesvaardigheden in woord en geschrift. Je bent in staat om een helder advies/notitie voor het bestuur op te stellen.
– Kennis van RAW en UAV-GC.
– Je beheerst de gangbare geautomatiseerde systemen.
– Je bent een aanpakker die goed in staat is om met andere afdelingen af te stemmen en samen te werken.

Competenties
– Resultaatgericht en grondig
– Samenwerken/teamplayer
– Omgevingsbewustzijn
– Communicatieve vaardigheden
– Bestuurlijke sensitiviteit

Bovenstaande competenties worden tijdens het gesprek beoordeeld door de gemeente.

Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de aanvraag af kan ronden. Kosten van de aanvraag kunnen worden gedeclareerd.

Toelichting op rooster
Minimaal 24 uur per week.

Eisen
– Een relevante opleiding op HBO civiele techniek of MBO-4 civiele techniek met specifieke werkervaring en op CV aantoonbaar aanvullende en relevante diploma’s, certificaten etc.
– Minimaal 2 jaar ervaring als beleidsadviseur infrastructuur of projectleider civiel (gedetacheerd) bij een overheid opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Op CV aantoonbaar, referenties vereist.
– Kandidaat verklaart uiterlijk op 1 augustus beschikbaar te zijn. Eerder starten is in overleg mogelijk.

Gunningscriteria
– Motivatiebrief Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. De kandidaat dient in (maximaal) een half A4 gemotiveerd aan te geven wat zijn of haar drijfveren zijn en hoe men invulling denkt te geven aan de functie bij de gemeente Amstelveen. De brief wordt getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties in de opdracht/kandidaat omschrijving. De brief dient door de kandidaat zelf geschreven te zijn.
– Ervaring als beleidsadviseur infrastructuur/projectleider civiel bij een overheid. Aantoonbare kennis van algemeen wegen- en rioolbeheer. Op CV aantoonbaar, referentie vereist.

Gespreksplanning
De top 3 van kandidaten wordt door de gemeente Amstelveen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken worden gevoerd op 3 juli 2019.

Gesprek
Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
– Resultaatgericht en grondig
– Samenwerken/teamplayer
– Omgevingsbewustzijn
– Communicatieve vaardigheden
– Bestuurlijk sensitiviteit
– Motivatie hoe kandidaat invulling gaat geven aan de opdracht.

Aanleveren na gunning
– VOG
– Verklaring van geheimhouding en integriteit

Interesse?

Vacature:
(16040) Adviseur/opdrachtgever Infra (wegen en riolering) 24-32 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022