Adviseur/projectleider Gebiedsontwikkeling bij het Ontwerpteam 32-36 u/w
Volgnummer: 12526

>Adviseur/projectleider Gebiedsontwikkeling bij het Ontwerpteam 32-36 u/w
Volgnummer: 12526
Adviseur/projectleider Gebiedsontwikkeling bij het Ontwerpteam 32-36 u/w
Volgnummer: 12526
2018-11-27T00:00:00+00:00
  • HOOFDDORP
  • Start datum: 27-11-2018
  • Eind datum: 31-07-2019

Standplaats: Hoofddorp
Van 1-2-2019 t/m 31-7-2019
Optie verlenging: 9 x 6 maanden

Opdrachtomschrijving
De functie betreft het aansturen en adviseren in de projectenportefeuille in het Ontwerpteam van het Ingenieursbureau. Het wordt uitgevoerd in de gebiedsontwikkeling-opgaven en daaronder wordt verstaan: Kleinschalige woningbouw, grootschalige woningbouw, bedrijventerreinen en de daarbij bijkomende werkzaamheden. De cluster Ingenieursbureau bestaat uit (zelfsturende) vaste projectteams, zoals Reconstructies, Aanleg Nieuwe infra, Groen, Water etc. Het Ontwerpteam bestaat uit 14 personen met de expertise: adviseur/projectleider, landschapper, stedenbouwkundige, civieltechnisch ontwerper, civieltechnisch werkvoorbereider en diverse duurzaamheid experts.

Kandidaatomschrijving
Functieprofiel
De kandidaat heeft een relevante HBO of WO opleiding, richting van gebiedsontwikkeling woningbouw en bedrijventerreinen. De nadruk van de functie ligt op de projectmatig advies en de organisatorische kant. De kandidaat heeft ruime ervaring (min. 5 jaar) in projectleiding en is een teamspeler.

Deeltaken en korte uitwerking:
Eerste aanspreekpunt ontwerpteam;
Functioneel aansturen van de projectteammedewerkers;
Afstemming met diverse stakeholders;
Bewaken voortgang en kwaliteit van de projecten;
Het laten opstellen en toetsen van ontwerpen, programma van eisen, plan van aanpak, ramingen en risicoanalyses;
Verzorgen van technische advisering met financiële consequenties aan opdrachtgever;
Deelnemen aan/organiseren van in- en externe overleggen als gemeentelijk vertegenwoordiger;
Tijdig rapporteren aan de opdrachtgever over de voortgang, meer- en minderwerk en afwijkingen (GOTIK-aspecten);
Afstemmen van de interne en externe offertes.

De kandidaat voldoet aan:
Voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gevraagde datum of eerder;
Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden;
Heeft een relevante HBO of WO opleiding, richting van gebiedsontwikkeling woningbouw en bedrijventerreinen.
Heeft minimaal 5 jaar relevante ervaring als adviseur/projectleider;
Heeft affiniteit met landschap, stedenbouw en duurzaamheid;
Heeft ervaring met Ruimtelijke Ordeningsprocedures en met het opstellen van risico analyses;
Gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitverklaring conform de gedragscode van de gemeente Haarlemmermeer).

Eisen:
– Een zzp’er/DGA kan alleen inschrijven op de opdracht als hij/zij in dienst treedt van het detacherings-/payrollbedrijf.
– Op CV aantoonbaar een relevante HBO of WO opleiding of ervaring richting gebiedsontwikkeling woningbouw en bedrijventerreinen.
– Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar relevante ervaring als adviseur/projectleider gebiedsontwikkeling, ervaring met projectmatig werken en aansturing projectteams.
Referentie vereist.
– Voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum. Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden (eventueel uren buitenkantoortijden).
– Gedraagt zich integer en is bereid integriteitverklaring te ondertekenen.

Gunningscriteria:
– Motivatiebrief (15%)
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Wij verwachten een persoonlijke motivatiebrief waarin de volgende zaken toegelicht worden:
handelen in relatie burger/bestuur, alsmede omgevingsbewustzijn;
inlevingsvermogen, weet de drijfveren van de ander en handelt overeenkomstig;
teamspeler, het samenwerken binnen een zelfsturend team;
het samenwerken met de opdrachtgevende projectmanagers
communicatie, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
projectmatig werken (GOTIK).
– Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring met projecten werkzaam binnen/gedetacheerd bij een (middel)grote gemeentelijke organisatie (minimaal 100.000 inwoners).
3 tot 5 jaar (1 %)
5 tot 10 jaar (3 %)
meer dan 10 jaar (5 %)
– Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring als adviseur/projectleider gebiedsontwikkeling met woningbouw, bedrijventerreinen en daarbij behorende projecten.
5 tot 10 jaar (5 %)
meer dan 10 jaar (10 %)
– Op CV aantoonbare ervaring met welstand, Q-teams en architecten in projecten.
3 tot 5 jaar (1 %)
5 tot 10 jaar (3 %)
meer dan 10 jaar (5 %)
– Op CV aantoonbare ervaring met het aansturen van gemeentelijke belangen bij ontwikkelaars.
3 tot 5 jaar (1 %)
5 tot 10 jaar (3 %)
meer dan 10 jaar (5 %)
– Sollicitatiegesprek (25%)
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen.

Toelichting op rooster
32 tot maximaal 36 uur per week. De duur en het aantal uren van de inzet wordt bepaald door de teammanager, afhankelijk van het werkaanbod.

Gespreksplanning
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 14 december 2018. De tijdstippen worden na de eerste selectie doorgegeven. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Relevante werkervaring;
Relevante opleidingen;
Houding en gedrag;
De mate van passendheid binnen het Ontwerpteam;
Communicatie / mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

Interesse?

Vacature:
(12526) Adviseur/projectleider Gebiedsontwikkeling bij het Ontwerpteam 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022