Afdelingshoofd Toezicht 36 u/w
Volgnummer: 13748

>Afdelingshoofd Toezicht 36 u/w
Volgnummer: 13748
Afdelingshoofd Toezicht 36 u/w
Volgnummer: 13748
2019-02-12T00:00:00+00:00
  • TIEL
  • Start datum: 12-02-2019
  • Eind datum: 15-05-2019

Standplaats: Tiel
Duur: 01-04-2019 t/m 15-05-2019
Optie tot verlenging: Nee

Opdracht omschrijving
Je geeft Leiding aan de afdeling Toezicht en bent lid van het Managementteam van ODR.

De afdeling bestaat uit een team Ketentoezicht (5 personen), een team Toezicht Bouw (18 personen) en een team Toezicht Milieu (25 personen), elk met een eigen coördinator voor de dagelijkse aansturing.

De afdeling voert toezichthoudende taken uit op het terrein van milieu, bouwen en ruimtelijke ordening voor de meeste van hiervoor genoemde partijen. Daarnaast heeft de ODR als stelseltaak het programma Ketentoezicht. Deze taken voert het team Ketentoezicht uit voor Rivierenland, maar ook voor de andere Gelderse omgevingsdiensten, die ook wel samen het Gelders stelsel van Omgevingsdiensten wordt genoemd.

Verantwoordelijkheden
Jouw belangrijkste taken zijn:
Het coachen en adviseren van de coördinatoren en de medewerkers. Je voert de jaarlijkse HR-gesprekken en bent daarnaast verantwoordelijk voor de jaarplanning, voortgang van het werk en de beoordeling daarvan. Je bent verantwoordelijk voor de re-integratiebegeleiding van medewerkers, denkt mee over de ontwikkeling van de medewerkers en doet voorstellen rondom beloning, benoeming en ontslag.

Je voert de eindredactie over de producten voor de Planning & Control cyclus en bent budgetbeheerder van de budgetten van de eigen afdeling.

Als lid van het managementteam ben je medeverantwoordelijk voor de integrale beleidsontwikkeling, de bedrijfsvoering en het functioneren van de organisatie als geheel. In deze rol lever je vanuit een integrale visie een bijdrage aan de ontwikkeling van het strategisch beleid van de organisatie.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het strategisch beleid op het werkterrein toezicht. Verder leidt of neem je als afdelingshoofd deel aan complexe multidisciplinaire regionale en/of gemeentebrede projecten met een politiek en/of maatschappelijk gevoelig karakter.

Eisen:
– U beschikt over minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring op een vergelijkbare functie.
– U beschikt middels opleiding of werkervaring over een academisch werk- en denkniveau.

Gunningscriteria Kwaliteit:
– Academische opleiding, bij voorkeur in een richting met relevantie voor het taakveld van ODR. (20%)
– Minimaal 5 jaar relevante managementervaring
Ervaring met het leidinggeven aan professionals (coachend leidinggeven) en een eigentijdse managementvisie. (20%)
– Affiniteit met en ervaring op het werkterrein van toezicht, bij voorkeur opgedaan bij een omgevingsdienst.
Inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen. (30%)
– Competenties: (30%)
– gedreven
– oog voor groei en ontwikkeling van medewerkers
– Ondernemerschap: ziet kansen en weet deze te benutten.
– Besluitvaardig: durft snelle, daadkrachtige besluiten te nemen.
– Delegerend leidinggeven: verantwoordelijkheid nemen, mensen inspireren dat ook te doen.
– Verbindend vermogen: in staat relaties aan te gaan en mensen en inhoud te verbinden.

CV eis:
Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s
A4.

Gesprek;
De interviews zullen plaatsvinden tussen 28-2 en 7-3 2019 Gelieve hier rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(13748) Afdelingshoofd Toezicht 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022