Agrarische Vergunningverlener 36 u/w
Volgnummer: 19244

>Agrarische Vergunningverlener 36 u/w
Volgnummer: 19244
Agrarische Vergunningverlener 36 u/w
Volgnummer: 19244
2019-11-26T00:00:00+00:00

Standplaats: Den Bosch
Duur: 1-1-2020 t/m 31-12-2020
Optie tot verlenging: 2 x 12 maanden

Opdrachtomschrijving
De Omgevingsdienst Brabant Noord zijn uitvoeringsexperts als het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. Daarnaast adviseren collega’s het openbaar bestuur en dragen zo bij aan een veilige en gezonde leefomgeving in Brabant Noord.

De Omgevingsdienst Brabant Noord is op 1 januari 2014 officieel van start gegaan. De uitvoeringstaken op het gebied van milieu van de provincie Noord-Brabant en 16 deelnemende gemeenten zijn in deze organisatie verenigd. Bij de omgevingsdienst werken specialisten op het gebied van milieu- en natuurwetgeving, en op geur, geluid, asbest, bodem, ruimtelijke ontwikkeling, mest: alle milieuaspecten rondom bedrijven en landbouw. De ODBN heeft 2 locaties (nl. Cuijk en Den Bosch) en er werken bijna 300 mensen.

De ODBN is op zoek naar een Vergunningverlener (agrarisch en industrieel).

Wat ga je bij ons doen?
Je houdt je bezig met het behandelen/afhandelen, van aanvragen in het kader van de Wabo onderdeel milieu voor (hoofdzakelijk) agrarische bedrijven en soms industriële vergunningen. Daarnaast ben je in staat om voorschriften te actualiseren, vergunningen in te trekken en omgevingsvergunning beperkte milieutoetsen te beoordelen. Ook beoordeel je meldingen in het kader van het activiteitenbesluit op volledigheid en indien noodzakelijk stel je maatwerkvoorschriften op.

KandidaatomschrijvingWij zoeken een enthousiaste kandidaat die secuur kan werken, die toegankelijk, representatief, pro-actief en collegiaal is en die beschikt over goede mondeling communicatievaardigheden en een analytisch vermogen. Een kandidaat met zowel ervaring als vergunningverlener als het werken voor een Omgevingsdienst.
Je hebt ervaring met het werken overeenkomstig kengetallen.

Toelichting op rooster
We zoeken een kandidaat die wat betreft uren per week flexibel (van 0 tot 40 uur) beschikbaar is.

Eisen:
– De kandidaat heeft minimaal een HBO opleiding afgerond.
– De kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van vergunningverlening Wabo onderdeel milieu
– Binnen de laatste 3 jaar is de kandidaat minimaal 12 maanden werkzaam geweest bij een omgevingsdienst op het vakgebied Wabo vergunningverlening.
– De kandidaat heeft kennis van en ervaring met het werken met Suite4Omgevingsdiensten (S4O) en Join.

Gunningscriteria
– De kandidaat heeft kennis van de Wet milieubeheer, Wabo, Awb en Activiteitenbesluit. 15%
– De kandidaat heeft ervaring met het beoordelen van stalsystemen en de PAS. 15%
– De kandidaat heeft werkervaring met Join. 10%
– De kandidaat heeft werkervaring met Suite4Omgevingsdiensten (S4O). 10%
– De kandidaat beschikt niet enkel over een HBO diploma, maar de genoten opleiding valt te bestempelen als “relevant”. 15%
– Sollicitatiegesprek 25 %
Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
– Algemene indruk
– Competenties
– Werkervaring
– Vakkennis
– De mate waarin de kandidaat past in het team.

Interview:
De gesprekken vinden plaats op donderdag 12 december 2019 op onze locatie in Den Bosch.

Aanleveren bij gesprek
Kopie van diploma’s

Interesse?

Vacature:
(19244) Agrarische Vergunningverlener 36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022