Allround Financieel Adviseur Stadsdeel West 36 u/w
Volgnummer: 12641

>Allround Financieel Adviseur Stadsdeel West 36 u/w
Volgnummer: 12641
Allround Financieel Adviseur Stadsdeel West 36 u/w
Volgnummer: 12641
2018-11-30T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 30-11-2018
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Amsterdam, Stadsdeelkantoor West, Bos en Lommerplein 250, 1055 EK
Duur: 01-01-2019 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: Ja

Functieomschrijving
De functie wordt gekenmerkt door het opstellen van integrale P&C-producten, zoals duiding en analyse van de financiële cijfers, het schrijven van een tekstuele financiële toelichting (‘redengevende verklaring’) in samenhang met de inhoudelijke toelichtingen. De Allround adviseur adviseert het management over belangrijke ontwikkelingen binnen de rve of stadsdeel (monitoring en sturingsvraagstukken), voert adviesgesprekken met budgethouders van de rve en levert input voor de maandelijkse adviesgesprekken van de senior adviseur met de rve directeur. Daarnaast geeft hij/ zij input voor de afstemmingsoverleggen van de senior adviseur met de businesscontroller en levert input voor de prestatiedialoog. In voorkomende gevallen geeft functionaris financieel advies over beleidsbesluiten, projecten en beleidsontwikkelingen binnen de rve of het stadsdeel waar hij/ zij voor werkt. De Allround adviseur stelt realisatiecijfers en prognoses op, voert financiële (trend)analyses uit, stelt financiële overzichten op (bijv. verplichte paragrafen) en adviseert budgethouders op basis van de verkregen inzichten van de financiële functie over de financiële kaders en mogelijke oplossingen en scenario’s binnen deze kaders. Daarnaast adviseert de Allround adviseur over onder andere afwijkingen en mogelijkheden tot verbetering en bijsturing. Het zelfstandig leiden van projecten (binnen de rve of stadsdeel) behoort eveneens tot het takenpakket. De nadruk van deze uitvraag ligt bij allround financieel adviseurs die ervaring hebben met uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van de jaarrekening (memorialen, interne verrekeningen, tussenrekeningen uitzoeken, sub-administraties uitzoeken).

Werkzaamheden
In samenwerking met je collega’s ben je zowel tactisch als strategisch sterk. Je stelt jezelf ondergeschikt aan het teambelang en blijft gefocust op het gezamenlijke resultaat. Bovendien bouw je continu aan je netwerk, zodat je relaties in alle lagen van de organisatie hebt en misschien zelfs daarbuiten. Met het nodige initiatief en je overtuigingskracht bereik je je doelen en bouw je op je eigen wijze mee aan onze stad.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
De afdeling Planning, Control en Advies (PCA) richt zich op de volgende drie pijlers: Financieel beheer, Monitoring & Sturing en Financieel Advies. Vanuit die invalshoek zijn de financieel adviseurs belast met het adviseren en ondersteunen van budgethouders en lijnmanagement inzake financieel beheer, opstellen P&C producten, geven van gedegen financieel (beleids)advies aan management van rve en stadsdeel. De financieel adviseurs werken op locatie, met kennis van het werkveld. Dat kan een rve of stadsdeel zijn. Zij zijn het ‘gezicht’ van financiën voor de klant. De afdeling bestaat uit een manager, teamleiders, coördinerend adviseurs, senior adviseurs, allround adviseurs en adviseurs. De medewerkers binnen de afdeling PCA voeren adviesgesprekken met budgethouders, zijn het eerste aanspreekpunt van de lijn, adviseren het lijnmanagement en vertalen stedelijke richtlijnen voor de P&C producten naar de praktijk.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een Hbo werk- en denkniveau.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 7 jaar ervaring met het geven van financiële adviezen op tactisch niveau die bepalend zijn geweest voor beleidsvorming, bijvoorbeeld opgedaan in een functie als adviseur PFC of financieel beleidsmedewerker.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 7 jaar ervaring met het uitvoeren van financiële (trend)analyses en met het opstellen van financiële overzichten, bijvoorbeeld opgedaan in een functie als adviseur PFC of financieel beleidsmedewerker.
– De aangeboden kandidaat heeft een uitstekend gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen, in combinatie met een sterk analytisch vermogen.

Wensen:
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met AFS.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het voeren van gesprekken op directieniveau.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in een G4 gemeente (Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam).
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met de PC&A cyclus.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Interesse?

Vacature:
(12641) Allround Financieel Adviseur Stadsdeel West 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022