Allround Juridisch adviseur stedelijke ontwikkeling (grondzaken) 36 u/w
Volgnummer: 14297

>Allround Juridisch adviseur stedelijke ontwikkeling (grondzaken) 36 u/w
Volgnummer: 14297
Allround Juridisch adviseur stedelijke ontwikkeling (grondzaken) 36 u/w
Volgnummer: 14297
2019-03-14T00:00:00+00:00
  • AMSTELVEEN
  • Start datum: 14-03-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Amstelveen
Van 1-5-2019 t/m 31-12-2019
Optie verlenging: 3 x 5 maanden

Opdrachtomschrijving
De ambtelijke organisatie Amstelveen werkt voor de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer. De organisatie bedient 2 gemeentebesturen en in totaal ongeveer 120.000 inwoners. Amstelveen staat voor een omvangrijke omwenteling als het gaat om de opgave voor vernieuwing van de stad. Lag vroeger de focus op omvangrijke uitleglocaties voor woningbouw, nu verschuift de aandacht naar herontwikkeling en transformatie van de bestaande stad. De missie van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling is te zorgen voor een goed ingerichte ruimte in Amstelveen en Aalsmeer waar mensen zich thuis voelen om te wonen, te werken en te verblijven. De afdeling Stedelijke ontwikkeling wil met een slagvaardige en resultaatgerichte kernorganisatie ontwikkelingen initiëren en faciliteren. De afdeling bestaat uit drie teams, projecten en grondzaken, ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen. Voor het team projecten en grondzaken zijn wij op zoek naar een allround juridisch adviseur stedelijke ontwikkeling (grondzaken).

Het team projecten en grondzaken bestaat uit projectmanagement, projectondersteuning, stedenbouw, planeconomie en grondzaken.

De opdracht loopt tot 31 december 2019 en er is een mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend.

Kandidaatomschrijving
De allround juridisch adviseur stedelijke ontwikkeling:
Heeft een voor de functie relevante afgeronde WO-opleiding of Hbo-opleiding.
Heeft minimaal 7 jaar werkervaring op het gebied van gebiedsontwikkeling en grondzaken en heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het opstellen van intentieovereenkomsten, anterieure overeenkomsten en (koop)overeenkomsten en heeft up-to-date kennis van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van grondtransacties, bestemmingswijzigingen en wettelijk kostenverhaal.
Heeft gevoel voor gebiedsontwikkeling en alle facetten die daarbij komen kijken, zoals inzicht in de belangen van marktpartijen, inzicht in alle onderdelen van het proces van planontwikkeling, ruimtelijke procedures, civiel technische werkzaamheden en de realisatie van het bouwplan.
Beschikt over basiskennis van de totstandkoming van grondprijzen en wettelijk kostenverhaal en kunt hierover inhoudelijk sparren met de planeconoom en de marktpartij.
Heeft ervaring met bestuurlijke besluitvorming en het adviseren in een politiek bestuurde organisatie.
Heeft goede onderhandelingsvaardig-heden, strategisch inzicht en bent ervaren in het voeren van onderhandelingen.
Heeft een pragmatische en oplossingsgerichte instelling met als oogmerk meerwaarde voor partijen aan beide zijden van de onderhandelingstafel.
Heeft gedegen kennis van Word en Excel;

De senior juridisch adviseur stedelijke ontwikkeling functioneert zelfstandig en is all round; heeft een stevige persoonlijkheid die snel zijn/haar weg door de organisatie vindt om informatie te vergaren. Hij/zij werkt in projectgroepen intensief samen met de projectmanager en de planeconoom. Hij/zij is in staat om tegenwicht te bieden aan projectmanagers, wederpartijen en bestuurders en je hebt gevoel voor het werken in een politiek bestuurde organisatie. De functie brengt veel persoonlijke contacten met zich mee, zowel intern als extern. Je beschikt over uitstekende contactuele- en onderhandelingsvaardigheden en je kunt je goed uitdrukken in woord en geschrift.

Eisen:
– Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO opleiding.
– Op CV aantoonbaar minimaal 7 jaar werkervaring opgedaan in de afgelopen 9 jaar als juridisch adviseur op het gebied van stedelijke ontwikkeling/grondzaken bij een gemeente.

Gunningscriteria:
– Motivatiebrief (25%)
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De kandidaat dient in één A4 gemotiveerd aan te geven hoe men de opdracht aanpakt (plan van aanpak/stappenplan). Daarnaast wordt in de brief een toelichting gegeven hoe de gevraagde ervaring is opgedaan en hoe men zijn/haar kennis met betrekking tot de relevante wet- en regelgeving op het gebied van gronduitgifte en wettelijk kostenverhaal actueel houdt. De brief wordt getoetst aan de hand van de omschreven opdracht en competenties in de kandidaat omschrijving. De brief dient door de kandidaat zelf geschreven te zijn.
– Op CV aantoonbare ervaring met het opstellen van anterieure overeenkomsten en (koop)overeenkomsten en ervaring in het voeren van onderhandelingen (zie kandidaatomschrijving). Specifiek toegelicht op cv! (15%)
– Op CV aantoonbaar een opleiding gericht op het vakgebied op minimaal hbo-niveau, of relevante (academische) aanvullende opleidingen. (10%)
– Sollicitatiegesprek Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. (25%)

Als juridisch adviseur stedelijke ontwikkeling beschik je over de volgende competenties:
Klantgerichtheid
Resultaatgerichtheid
Betrouwbaarheid
Onderhandelen
Analytisch vermogen
Samenwerken
Bestuurlijke sensitiviteit
Zelfstandigheid
Organisatiegericht
Besluitvaardigheid

Bovenstaande competenties worden tijdens het gesprek beoordeeld door de gemeente.
Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag.

Toelichting op rooster
Kandidaat dient minimaal 4 werkdagen aanwezig te zijn op de werklocatie.

Gespreksplanning
De top 3 van kandidaten wordt door de gemeente Amstelveen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken worden gevoerd op dinsdag 9 april tussen 10.00 uur en 13.00 uur. De aangeboden kandidaat dient op dit moment beschikbaar te zijn voor een gesprek.

Interesse?

Vacature:
(14297) Allround Juridisch adviseur stedelijke ontwikkeling (grondzaken) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022