Allround WMO Consulent (9) 36 u/w
Volgnummer: 12521

>Allround WMO Consulent (9) 36 u/w
Volgnummer: 12521
Allround WMO Consulent (9) 36 u/w
Volgnummer: 12521
2018-11-26T00:00:00+00:00
  • ZOETERMEER
  • Start datum: 26-11-2018
  • Eind datum: 01-04-2019

Standplaats: Zoetermeer
Duur: 3 maanden, start 01-01-2019
Optie tot verlenging: Ja, 3 x 3 maanden

Gemeente Zoetermeer
Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van Haaglanden en in de Delta-metropool nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen ‘hun’ stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft om en nabij 48.000 arbeidsplaatsen te bieden.

Toekomstvisie
Zoetermeer blijft een stad in beweging. Er ligt een toekomstvisie voor 2025, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Die toekomstvisie, samen met het Masterplan en het Meerjaren-investeringsplan, moet ervoor zorgen dat Zoetermeer een aantrekkelijke stad blijft. Een stad met een gezonde financiële basis, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Daar hoort een organisatie bij, die succesvol met die dynamiek en ontwikkelingen om kan gaan en klaar is voor de toekomst. Om die toekomstgerichte organisatie te worden, wordt gewerkt aan een diepgaande organisatieontwikkeling.

De afdeling Werk, Zorg en Inkomen (WZI)
De afdeling Werk, Zorg en Inkomen biedt dienstverlening op het gebied van re-integratie, werk en zorg voor de inwoners van Zoetermeer. De afdeling Werk, Zorg en Inkomen bestaat uit een vijftal teams, te weten; Beleid & Implementatie, Zorg en Inkomen, Werk en Inkomen, Handhaving en Bedrijfsbureau.

Opdracht
De gemeente Zoetermeer is op zoek naar een Consulent Wmo. Doelstelling van de functie is: effectuering van de dienstverlening aan burgers van Zoetermeer op het gebied van individuele voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) ter handhaving van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking op verschillende domeinen.

Hoofdtaken:
Analyse maken van de mogelijkheden en beperkingen van cliënt om problemen zelf of met hulp van het eigen netwerk op te lossen. Daarbij rekening houden met medische, psychiatrische en psycho-sociale aspecten;
Analyse maken of de problemen kunnen worden opgelost met algemene of collectieve voorzieningen;
Zelfstandig, integraal beslissen op en adviseren over aanvragen op juridische, sociaal-medische, ergonomische en bouwkundige aspecten en selecteren van voorzieningen op het gebied van de Wmo;
Opstellen van indicatierapporten en beschikkingen;
Beoordelen van adviezen van externe medische adviseurs;
Bewaken voortgang procedures en levertijden;
Ontvangen en bezoeken van cliënten die een beroep doen op Wmo voorzieningen;
Onderhouden van contacten met leveranciers en (para)medische en (bouw)technische adviseurs;
Het geven van advies aan Wmo consulenten en andere WZI medewerkers m.b.t. complexe situaties;
Meedenken over en participeren in projecten m.b.t. nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Wmo;
Intake gesprekken voeren in het kader van de Kanteling;
Signaleren van probleemsituaties en hierbij relevantie instanties betrekken als de problemen Wmo overstijgend zijn;
Integrale samenwerking met alle WZI units en Welzijn Beleid.

Vereisten / knock-outcriteria
– Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau;
– Verplichte werkdagen: woensdag en vrijdag;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
-[ Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring gedurende de laatste 5 jaar als WMO consulent (45 punten);
– Afgeronde HBO opleiding Ergotherapie (30 punten);
– Aantoonbare werkervaring met Suite4Zorg (25 punten).

Competenties:
Daadkrachtig;
Initiatief;
Zelfstandigheid;
Besluitvaardig;
Klantgerichtheid;
Inlevingsvermogen;
Creativiteit.
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 30 november 2018 tussen 09.00 en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 29 november 2018 bericht.

Interesse?

Vacature:
(12521) Allround WMO Consulent (9) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022