Archeoloog (10) 16 u/w
Volgnummer: 20312

>Archeoloog (10) 16 u/w
Volgnummer: 20312
Archeoloog (10) 16 u/w
Volgnummer: 20312
2020-01-16T00:00:00+00:00
  • Voorschoten
  • Start datum: 16-01-2020
  • Eind datum: 15-05-2020

Standplaats: Voorschoten
Duur: 3-2-2020 of z.s.m. t/m 15-05-2020
Optie tot verlenging: 1 x 2 maanden

Organisatie
De Werkorganisatie Duivenvoorde werkt voor de gemeenten Voorschoten en Wassenaar en de Werkorganisatie Duivenvoorde zelf. Opgericht in 2013 zijn wij een jonge organisatie met een oude herkomst. De organisatie heeft een prettige en informele werksfeer en er zijn volop ontwikkelingskansen en doorgroeimogelijkheden. Wij zoeken ondernemende en resultaatgerichte mensen die hun ervaring, creativiteit en talent willen inzetten in de Werkorganisatie.

Opdracht
Je voert namens de gemeenten Wassenaar en Voorschoten de taken en werkzaamheden uit die voortvloeien uit de wetgeving ten aanzien van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ). De nadruk ligt op het adviseren binnen aanvragen in het kader van de WABO en het bijdragen aan nieuw beleid, waarbij de context bekend kan zijn of innovatieve oplossingen bedacht moeten worden. Verder is de archeoloog betrokken bij het opstellen van omgevingsplannen, waar het gaat om de planregels met betrekking tot de archeologie en de vertaling van de beleidsadvieskaart archeologie.

De archeoloog is op het gebied van archeologie het aanspreekpunt voor inwoners en belangenorganisaties (AWN, historische verenigingen en dergelijke). Je zoekt de belangenverenigingen periodiek actief op. Daarnaast zorg je voor een goede communicatie over nut en noodzaak van archeologisch onderzoek en breng je archeologie en de waarde daarvan onder de aandacht van de inwoners van beide gemeenten.

De werkzaamheden
Als archeoloog krijg je te maken met de volgende werkzaamheden:
– Begeleiding en beoordeling van archeologisch onderzoek;
– Communicatie met inwoners en de amateurwerkgroepen;
– Bijdragen aan een integrale afweging voor een planologisch advies op verzoeken uit de samenleving;
– Adviseren binnen omgevingsplannen en omgevingsvergunningen;
– Bijdragen aan het maken van beleid;
– Participeren in externe overleggen met bijvoorbeeld Provincie.

Gunningscriteria (weging)
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor (15 punten).
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur archeologie in de afgelopen 6 jaar (30 punten).
3. Aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke of provinciale overheid in de afgelopen 5 jaar (15 punten).
4. Aantoonbare werkervaring met archeologie in het strandwallengebied van Holland (10 punten).
5. Aantoonbare kennis van de Erfgoedwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en aanverwante wet- en regelgeving, blijkend uit relevante opleidingen of werkervaring (10 punten).
6. Aantoonbare werkervaring met GIS-applicaties (20 punten).

Competenties
– Je bent een creatieve netwerker met uitstekende sociale vaardigheden.
– Je bent zelfstandig en kan onder tijdsdruk werken.
– Je hebt kennis van en ervaring met het politieke krachtenveld.
– Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
– Je krijgt de kans mee te bouwen aan nieuwe vormen van (samen-)werken in het kader van de Omgevingswet.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag of dinsdag (om samen te werken met de andere archeoloog) en woensdag, donderdag of vrijdag.

Planning
De gesprekken bij de Werkorganisatie Duivenvoorde zijn gepland op woensdag 29 januari 2020 van 13.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 27 januari 2020 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
Werkorganisatie Duivenvoorde zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Interesse?

Vacature:
(20312) Archeoloog (10) 16 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022