Archiefexpert 24 u/w
Volgnummer: 13679

>Archiefexpert 24 u/w
Volgnummer: 13679
Archiefexpert 24 u/w
Volgnummer: 13679
2019-02-06T00:00:00+00:00
  • DEN HAAG
  • Start datum: 06-02-2019
  • Eind datum: 01-09-2019

Standplaats: Den Haag
Duur: 01-03-2019 t/m 01-09-2019
Optie tot verlenging: Mogelijk

Beschrijving Opdrachtgever
De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is een bij wet ingesteld onafhankelijk orgaan. De RSJ ziet door advies en rechtspraak toe op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen. De RSJ houdt daarbij rekening met de belangen van slachtoffers en de veiligheid van de samenleving.
De Afdeling rechtspraak van de RSJ treedt op als beroepsrechter in bij wet geregelde beklag- en beroepsprocedures voor ingeslotenen in justitiële inrichtingen. De Afdeling advisering van de Raad adviseert de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretarissen van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van beleid en het toepassen van regels op het gebied van de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen en de
jeugdbescherming. Het secretariaat RSJ (40 medewerkers) ondersteunt de Raad in zijn
werkzaamheden en maakt organisatorisch deel uit van het bestuursdepartement Directie Straffen en Beschermen.

Beschrijving directie/afdeling
Het stafbureau RSJ bestaat uit 7,5 fte. De archiefexpert werkt binnen het stafbureau samen met de medewerker informatiebeheer.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Schrijven regelgeving op het gebied informatiebeheer ten behoeve van de Raad voor
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), in relatie tot de Instellingswet RSJ

Adviseur bedrijfsvoering
Uitvoeringsregeling archiefbeheer RSJ
Opstellen Uitvoeringsregeling archiefbeheer RSJ, waarbij de focus ligt op de taken voortvloeiend uit de Instellingswet RSJ. Aangezien het in gebruik zijnde zaaksysteem ZGW-Pega in ontwikkeling is, kan de uitvoeringsregeling tijdelijke voorzieningen bevatten die later structureel in het zaaksysteem worden verwerkt.

Besluit vervanging archiefbescheiden
De RSJ wil zo spoedig mogelijk papieren archiefbescheiden uit het rechtspraakproces vervangen door digitale archiefbescheiden. Opdracht is om een Besluit vervanging Archiefbescheiden RSJ en bijbehorend handboek vervanging archiefbescheiden voor de RSJ te schrijven.

Beoordelingscriterium Interview:
1. Kandidaat weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen.
2. Kandidaat is deskundig en in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten.
3. Kandidaat laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien
en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren.
4. Kandidaat kan zich goed uitdrukken en is sociaal vaardig.
5. Past binnen het team: Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen
overbrengen en klantgericht zijn), Secuur, Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen
klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken), Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen), Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten).

U heeft een persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom zij geschikt is voor deze functie en wat hij/zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven).

CV eis:
Het CV is maximaal 5 pagina’s lang en geschreven in de Nederlandse taal.

Interesse?

Vacature:
(13679) Archiefexpert 24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022