Assetmanagement maatschappelijke voorzieningen 24 u/w
Volgnummer: 15507

>Assetmanagement maatschappelijke voorzieningen 24 u/w
Volgnummer: 15507
Assetmanagement maatschappelijke voorzieningen 24 u/w
Volgnummer: 15507
2019-05-16T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 16-05-2019
  • Eind datum: 30-04-2020

Standplaats: Amsterdam Stadsdeelkantoor Zuid, President Kennedylaan
Duur: start zsm t/m 30-04-2020
Optie tot verlenging: Ja, totaal 2 jaar

Functieomschrijving
De asset manager Maatschappelijke Voorzieningen (MV) zorgt ervoor dat het voorzieningen aanbod (accommodaties) en de kwaliteit daarvan aansluit op de sociale opgave van de gebieden.
De Assetmanager Maatschappelijke Voorzieningen Stadsdelen werkt op het snijvlak van sociaal en fysiek. Je bent in staat om de sociale opgave van de stadsdelen te vertalen naar de fysieke opgave. Dit vraagt overzicht en regie op de diverse maatschappelijke voorzieningen en de sociale opgave in de verschillende gebieden. Je bent de liaison vanuit het Stadsdeel naar het team Maatschappelijk Voorzieningen en Gemeentelijk vastgoed bij de centrale stad. Je zorgt er samen met je collega’s voor dat de huisvestingsopgave van het stadsdeel vanuit het sociaal domein helder zijn. Op die manier draag je bij aan een leefbare, inclusieve en aantrekkelijke stad!.

Werkzaamheden
Als Assetmanager Maatschappelijke Voorzieningen Stadsdelen zorg je er voor dat het voorzieningenaanbod(accommodaties) en de kwaliteit daarvan aansluit op de sociale opgave van de gebieden. Dit doe je door de sociale opgave te vertalen naar de fysiek opgave en deze met elkaar te matchen. Deze matching gebeurt aan de hand van heldere/ objectieve criteria en gesprekken met inhoudelijke experts. Je bent verder in staat om deze opgave te vertalen naar concrete plannen. Om deze en andere verantwoordelijkheden te vervullen dient je ‘hoeder’ te zijn van de uitvoeringsagenda maatschappelijke voorzieningen van het stadsdeel en daartoe:
Inzicht te hebben in de sociale opgave van de verschillende gebieden;
Overzicht te hebben van bestaande accommodaties en deze te actualiseren;
Vraag en aanbod te monitoren.

Verder behoort bij het takenpakket als Assetmanager dat jij:
Actief stuurt op beheer en exploitatie van de basisvoorzieningen;
Actief stuurt op vraag en aanbod voorzieningen bestaande stad;
Zorgt voor een exploitant bij eventuele nieuwe basisvoorzieningen;
Input geeft op huisvestingvisies en -beleid;
Het eerste aanspreekpunt is binnen het Stadsdeel voor accommodatie vraagstukken;
Verantwoordelijk is om vanuit het Stadsdeel één gedragen standpunt te formuleren over het afstoten of verwerven van nieuwe huisvesting voor basisvoorzieningen;
Zorgt voor aansluiting van programmabudgetten bij de huisvestingsopgave in het Stadsdeel.

Naast bovenstaande opgave die vertaald kunnen worden per stadsdeel en of gebied zijn er ook een aantal stedelijke/ gezamenlijke opgave waar de Assetmanager aan werkt. De belangrijkste zijn:Formuleren van objectieve criteria om vraag en aanbod goed te kunnen matchen;
Formuleren van afwegingskader t.b.v. prioriteren voorzieningen;

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Amsterdam heeft zeven stadsdelen die samenwerken om zich te ontwikkelen tot herkenbare en zoveel mogelijk uniform ingerichte organisaties. Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel functioneert als verlengd bestuur (vanuit het college van burgemeester en wethouders). De zeven gekozen stadsdeelcommissies onderhouden intensieve contacten met bewoners, ondernemers en samenwerkingspartners in de wijken.
De stadsdeelorganisaties werken vooral aan de uitvoering van beleid. Ze leveren daarbij maatwerk door een gebiedsgerichte aanpak te hanteren. Vanuit de ‘ogen en oren’-functie van stadsdeelcommissie en ambtelijke organisatie wordt input voor geleverd voor stedelijk beleid.
Stadsdeel Zuid heeft ruim 137.000 inwoners die in wijken wonen die sterk van elkaar verschillen. Het stadsdeel verbindt grootstedelijke ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken op buurtniveau.
Zuid is een stadsdeel met vele gezichten. Het is het stadsdeel van de Albert Cuypmarkt, de Zuidas, het Rijksmuseum en het Vondelpark. Deze plaatsen zijn in trek bij zowel bewoners als toeristen. We benutten kansen om het internationale karakter op economisch en cultureel gebied verder te ontwikkelen, maar de wijken vooral ook levendig te houden voor alle bewoners.

De gebiedspool
De gebiedspool maakt de realisatie van gebiedsplannen mogelijk door capaciteit te leveren ter ondersteuning van gebiedsmanagers en uitvoerende afdelingen gericht op de realisatie van gebiedsplannen. Daarnaast beschikt de gebiedspool over een team van programmamanagers die programma’s en projecten aansturen die het gebied overstijgen of door meerdere gebieden heen lopen, binnen het kader basisvoorzieningen.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van beheer/exploitatie en programmering maatschappelijke voorzieningen binnen stadsdelen of gemeente.
– De aangeboden kandidaat heeft ruime ervaring met projectmatig werken (min 5 jaar).
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van totstandkoming meerjarige planningen.

Wensen:
– De aangeboden kandidaat heeft ruime werkervaring in het sociaal domein in de stadsdelen.
– De aangeboden kandidaat heeft een relevant en actueel netwerk binnen de gemeente Amsterdam in het sociaal domein.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van de basisvoorzieningen.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met complexe financiële vraagstukken.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met subsidiesystematiek.
– De aangeboden kandidaat heeft Juridische kennis.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Gesprek:
Gesprekken zijn tussen 8 en 15 juni.

Interesse?

Vacature:
(15507) Assetmanagement maatschappelijke voorzieningen 24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022