Assetmanager Waterkeringen en Wegen (12) 36 u/w
Volgnummer: 10074

>Assetmanager Waterkeringen en Wegen (12) 36 u/w
Volgnummer: 10074
Assetmanager Waterkeringen en Wegen (12) 36 u/w
Volgnummer: 10074
2018-06-12T00:00:00+00:00
  • RIDDERKERK
  • Start datum: 12-06-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: Ridderkerk
Duur: 12-7-2018 t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: 2x en max. 24 maanden incl. initiële inhuurperiode

Beschrijving:
De taak van de afdeling RA is om alle werkzaamheden ten behoeve van het functioneren, duurzaam in stand houden en vernieuwen van onze assets en het bereiken van onze doelen vastgesteld in het Water- en Wegenbeheerprogramma uit te werken en te programmeren. Via onderhoudsconcepten, werkopdrachten en (initiële) business cases worden opdrachten verstrekt aan de operationele afdelingen.

Functie informatie:
De afdeling Regie en Assetmanagent is o.a. verantwoordelijk voor de vertaling van beleid naar tactische maatregelen die leiden tot uitvoeringsmaatregelen voor projecten, onderhoud en bedrijfsvoering. De afdeling behartigt de belangen van de primaire programma’s. De assetmanagers zullen de komende jaren een grote bijdrage gaan leveren aan het invullen van het assetmanagement. Assetmanagement heeft de functie bestuurlijke en ambtelijke doelstellingen en risicokaders concreet te vertalen naar tactische maatregelen. Dit gebeurt op basis van plannen en voorstellen aan de assetowner (directie). Die kunnen gaan over noodzakelijke aanpassingen aan de assets, gewijzigde instandhouding- en bedrijfsvoeringconcepten. Het assetmanagement vertaalt strategische doelstellingen naar operationeel beleid en geeft tactische kaders daarbij rekening houdend met het spanningsveld tussen prestatie, risico en kosten. Assetmanagement is regievoering op het sluiten van de PDCA-cyclus op. Dit houdt in monitoring, analyseren, adviseren, evalueren en bijsturen m.b.t. geleverde prestaties van de assets (afgestemd op de tactische kaders).

Functieomschrijving
De assetmanager stuurt functioneel het ‘assetteam’ aan. De assetmanager is bevoegd om te bewaken en te sturen dat :
– uitvoerende afdelingen binnen de gestelde kaders (werkpakket, geld, inhoudelijke randvoorwaarden, concepten) de jaarafspraken / doelstellingen halen;
– uitvoerende en ondersteunende afdelingen de juiste stuurinformatie aanleveren;
– het systeem conform de gewenste prestaties werkt.

De assetmanager rapporteert aan de assetowner (de directie) en via de directie aan het bestuur. De assetmanager is inhoudelijk verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte inrichting van de levenscyclus van assets en asset-systemen.

Dit ga je doen:
– je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en het vormgeven van de levenscyclus van assets en asset-systemen en organiseert hiertoe het optimum tussen kosten-, prestaties- en risico’s;
– je voert regie op het PDCA-proces voor assetmanagement van het betreffende programma;
– je bewaakt de realisatie van bestuurlijke en ambtelijke doelstellingen m.b.t. nieuwbouw, onderhoud en beheer op systeemniveau;
– je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een Meerjarig onderhouds- en investeringsplan ten behoeve van Kadernota en Begroting van de assets binnen een programma;
– je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van kaders voor nieuwbouw, onderhoud en beheer;
– je draagt bij aan de ontwikkeling van assetmanagement binnen WSHD, in opdracht van de directie;
– de assetmanager stemt af met de (interne) stakeholders, zoals bestuurders, directieleden, afdelingshoofden en teamleiders.

Functie-eisen
Om succesvol te kunnen zijn als assetmanager is het noodzakelijk dat je het gehele speelveld kunt overzien. Van de praktijk buiten in het veld tot de beleidsmatige zaken. Dit vraagt de nodige inhoudelijke kennis. Assetmanagement is bij uitstek een samenspel van meerder rollen en afdelingen. Naast resultaatgerichtheid en het hebben van voldoende verander- en implementatiekracht zijn uitstekende communicatieve vaardigheden en een stevige en verbindende persoonlijkheid essentieel voor het goed uitoefenen van de functie. Je hebt tenminste HBO werk- en denkniveau en enkele jaren relevante werkervaring op dit gebied.

Eisen
– Kandidaat dient per 12 juli 2018 beschikbaar te zijn.
– Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO

Wensen
– De kandidaat heeft minimaal drie en bij voorkeur vijf jaar of meer aantoonbare relevante werkervaring opgedaan in de gevraagde functie. Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties.
– Geef aan hoe op basis van opgedane kennis en ervaring de opdracht bij het waterschap uitgevoerd wordt. Denk hierbij o.a. aan Assetmanagement, Zuiveringsinstallaties, duurzaamheid, contracten, dynamische omgeving en bestuurlijke context en planvorming (ALM studies). Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties.
– Motivatie. Geeft u aan waarom u van mening bent dat uw kandidaat de geschikte persoon is voor deze opdracht.
– Geef een beschrijving waaruit blijkt dat kandidaat een positieve en kritische werkhouding heeft, eigenaarschap toont, verantwoording neemt, proactief is, oog heeft voor plannen en organiseren en mensen met elkaar wil verbinden en inspireren tot het veranderen van hun werkwijzen en het verbeteren van hun prestaties.

Cv
Het cv is opgesteld in de Nederlandse taal en is niet groter dan 5 A4’s.

Referenties (KO)
U dient 2 referenties in te dienen. Met het invullen van deze referenties geeft u WSHD het recht om rechtstreeks contact op te nemen met uw referenten.

Gesprek
Er worden maximaal vijf kandidaten voor een matchingsgesprek uitgenodigd. Het matchingsgesprek vormt de finale keuze voor de kandidaat. Indien u uiterlijk vr 29 juni 2018, 17.00 uur geen uitnodiging heeft gehad voor de matchingsgesprekken op do 5 juli of vrijdag 6 juli 2018, kunt u er van uitgaan dat u niet tot de eindselectie bent toegelaten.

Interesse?

Vacature:
(10074) Assetmanager Waterkeringen en Wegen (12) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 0653475541