Assetmanager (West- Eenheid Rotterdam) 32-36 u/w
Volgnummer: 11208

>Assetmanager (West- Eenheid Rotterdam) 32-36 u/w
Volgnummer: 11208
Assetmanager (West- Eenheid Rotterdam) 32-36 u/w
Volgnummer: 11208
2018-08-31T00:00:00+00:00
  • ROTTERDAM
  • Start datum: 31-08-2018
  • Eind datum: 12-07-2019

Standplaats: Rotterdam
Duur: 12-11-2018 t/m 12-7-2019
Optie tot verlenging: ja (max. 12-16 maanden)

Opdrachtomschrijving
Ben jij een ervaren professional met kennis en ervaring op het gebied van huisvesting? Wil jij graag jouw steentje bijdragen aan de complexe huisvestingsopgave van de grootste en meest zichtbare organisatie van Nederland? De sector Huisvesting zoekt een Assetmanager West Eenheid Rotterdam.

Van deze Assetmanager wordt verwacht dat hij onder andere de volgende taken uitvoert:
– aanspreekpunt en adviseur namens de sector huisvesting voor huisvestingvragen in de eenheid Rotterdam
– objectvisies opstellen voor de objecten binnen de portefeuille van de eenheid Rotterdam (86 objecten)
– vorm en inhoud geven aan de gewenste portefeuillesturing
– actualiseren van het huisvestingplan van de eenheid Rotterdam
– initiëren nieuwe huisvestingsprojecten die passen binnen het meerjaren programma huisvesting politie
– impact analyses op huisvesting van nieuw en/of gewijzigde wetgeving

Doelstelling
De vorming van de Nationale Politie en het ontstaan van het nieuwe dienstverleningsconcept stellen andere eisen aan de Sector Huisvesting. Dit gegeven, gecombineerd met de doelstelling om vanaf 2025 € 76,5 miljoen per jaar op de huisvesting te besparen, maakt een grote vastgoedoperatie bestaande uit honderden projecten noodzakelijk. Dit vraagt om goed vastgoedmanagement en een versterking van de organisatie. Hoge kwaliteit, duurzaamheid, politiek en bestuurlijk krachtenveld zijn hierbij van essentieel belang.

Nadere informatie omtrent de opgave waarvoor de Sector Huisvesting staat, kan worden gevonden via de link naar de Bouwcampus.

Verantwoordelijkheden
Als assetmanager fungeer je als gedelegeerd eigenaar van een vastgoedportefeuille van een politie-eenheid en voer je een breed pallet aan werkzaamheden uit waaronder:
– het (mede) ontwikkelen van objectvisies;
– het (mede) actualiseren van het huisvestingsplan voor jouw eenheid;
– het overleggen en onderhandelen met gemeentes over vastgoedvraagstukken;
– overleg met operationele teams om ongeplande huisvestingsvraagstukken te beoordelen op nut en noodzaak en voor te bereiden voor besluitvorming.

Vakmatige taken
– de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van onderdelen van het vakgebied binnen de politie zoals methodes en technieken, mede op basis van marktontwikkelingen;
– het bevorderen van de deskundigheid van collega’s door vanuit je ervaring specialistische kennis en vaardigheden over te dragen;

Contacten
Je onderhoudt op tactisch en strategisch niveau (met zwaartepunt op tactisch niveau) contacten met:
– medewerkers sector huisvesting Politiedienstencentrum
– medewerkers facilitaire services Politiedienstencentrum
– management team van de politie eenheid en operationeel leidinggevenden politie eenheid
– vastgoedpartijen zoals verhuurders
– gemeenten

Opleiding
Minimaal hbo werk- en denkniveau, bij voorkeur een opleiding in de richting van Technische Bedrijfskunde, Bouwkunde, Civiele Techniek of Planologie.

Werkervaring
– Minimaal 5 jaar relevante werkervaring waarvan minimaal 3 jaar in organisaties werkzaam in politiek bestuurlijk gevoelige omgeving.
– Aantoonbare ervaring in het zelfstandig ontwikkelen en realiseren van huisvestingsplannen voor (non-profit) organisaties;
– Aantoonbaar ervaring met managen van besluitvormingsprocessen in complexe organisatorische politiek bestuurlijke omgevingen;
– Aantoonbaar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en hebt laten zien deze ontwikkelingen te kunnen vertalen naar huisvestingsvraagstukken;
– Aantoonbare ervaring met onderhandelingen in complexe organisatie en een politiek bestuurlijk gevoelige omgeving;

Competenties
– Overtuigingskracht
– Organisatiesensitief
– Politiek bestuurlijk sensitief
– Netwerkvaardigheid
– Probleemanalyse
– Systeemdenken
– Resultaatgericht
– Besluitvaardigheid

Eisen
– In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar relevante werkervaring als Asset Manager of
gelijkwaardige rol in een aantoonbaar politiek bestuurlijk gevoelige organisatie.
– Bovenstaande competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek. Geef aan op welke wijze de competenties worden toegepast bij de uitvoering voor het gunnen van opdracht. Bij het niet voldoende aantonen zal aanbieding terzijde worden gelegd.
– Minimaal 8 jaar relevante en aantoonbare adviesvaardigheden op het gebied van integrale huisvesting. Dit moet middels concrete voorbeelden duidelijk te zijn toegelicht in het CV van de kandidaat.
– Minimaal afgeronde erkende HBO opleiding in (bouw/ civiel) technische richting.
– Beschrijf een referentieproject waarvan de leverancier/kandidaat van mening is dat het een gelijkwaardig project is geweest als beschreven opdracht (001660).

Gunningscriteria (wensen)
– Aantoonbare ervaring met managen van besluitvormingsprocessen in complexe
organisatorische politiek bestuurlijke omgevingen. 35%
Toelichting: kandidaat heeft te maken gehad met diverse stakeholders (zowel in- als extern) met verschillende belangen welke in overeenstemming gebracht moesten worden. Deze ervaring is opgedaan in een grootschalige organisatie met complexe / langdurige besluitvormingsprocessen.
Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de motivatie aan in welke mate ervaring
met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit de werkervaring, zoals bovenstaand benoemd, blijkt.
– Minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring in het zelfstandig ontwikkelen en realiseren van
Huisvestingsplannen en objectvisies voor (non-profit) organisaties met meerdere objecten variërend in grootte tussen 1.000 en > 5.000m2. In die jaren dienen de werkzaamheden overwegend in het teken gestaan te hebben van het zelfstandig ontwikkelen en realiseren van huisvestingsplannen en objectvisies. 35%
– Kandidaat heeft afgeronde erkende WO opleiding in de richting van (Technische)
Bedrijfskunde, Bouwkunde of Facility Management of gelijkwaardig. 30%’

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4.

Gesprek
Het verificatiegesprek zal plaatsvinden op 9 oktober 2018 om 10:00 uur.

Aanleveren na gunning
– Geheimhoudingsverklaring
De geheimhoudingsverklaring dient de kandidaat ook binnen de termijn van 7 kalenderdagen na voornemen tot gunning te overhandigen aan de Inhuurdesk. De geheimhoudingsverklaring kunt u hieronder raadplegen.
– Screening
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Interesse?

Vacature:
(11208) Assetmanager (West- Eenheid Rotterdam) 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022