Assistent Contractmanagement (11) 22 u/w
Volgnummer: 20304

>Assistent Contractmanagement (11) 22 u/w
Volgnummer: 20304
Assistent Contractmanagement (11) 22 u/w
Volgnummer: 20304
2020-01-16T00:00:00+00:00

Standplaats: Voornamelijk Den Bosch en Roermond.
Duur: t/m 14-1-2021. Start: z.s.m.
Optie tot verlenging: Ja, maximaal 2 x 12 maanden na initiële opdracht

Organisatieonderdeel
Rijkswaterstaat dienst PPO, afdeling ICM Zuid Nederland
Cluster ZN A Tunnels III
Dit Cluster behelst het instandhouden van diverse tunnels met 4
onderhoudscontracten en een Vervaging en Renovatie (V&R) opgave van de A73
tunnels.
Het Custer wordt aangestuurd door een IPM (Integraal Project
Managementteam) projectteam, bestaande uit een projectmanager, een
technisch manager, contractmanager, een omgevingsmanager en een manager
projectbeheersing.
Het Cluster omvat de volgende contracten in uitvoering:
Instandhouden Salland Twente Tunnel N35 (Regio Oost Nederland)
Instandhouden Koning Willem-Alexander Tunnel A2 (Regio Zuid Nederland)
Intandhouden Roer- en Swalmentunnel A73 (Regio Zuid Nederland)
Instandhouden Vlaketunnel A58 en Dampoort Aquaduct (Regio Zee en Delta)
En het volgende contract in voorbereiding:
V&R opgave Roer- en Swalmentunnel A73 (Regio Zuid Nederland)

Opdracht beschrijving
In de opdracht van assistent contractmanagement werk je samen met het contractteam aan het beheerst tot stand komen van de voorbereiding, aanbesteding, uitvoering en afronding van de contracten. De focus van de werkzaamheden ligt met name op de voorbereiding en aanbesteding van het nieuwe contract voor de V&R opgave A73 tunnels.
Inhoudelijke aspecten die hierbij terugkomen zijn oa:
– Opstellen contractdocumenten;
– Advisering bij contractuele vraagstukken;
– Notuleren en actiebewaking bij overleggen;
– Administratief proces rond contractwerkzaamheden;
– Contact met en begeleiden van marktpartijen;
– Betalingsproces;
– VTW/ Wijzigingen-proces.
Inzet op andere contracten is ook mogelijk

Locatie
Voornamelijk Den Bosch en Roermond.

Opdracht criteria
– Minimaal een afgeronde HBO opleiding
– Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van inkoopen contractmanagement
– Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring op gebied van prestatiecontracten
– Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring op gebied van D&C contracten
– Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring van Systeemgerichte contractbeheersing (SCB)
– Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring van de UAV-GC 2005

Eisen:
– Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring. Dit is in het Nederlands opgesteld en in PDF-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.
– kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten).
Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
– kandidaat heeft minimaal een relevante, afgeronde HBO opleiding.
– kandidaat heeft minimaal 5 jaar recente en aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van inkoop- en contractmanagement.
– kandidaat heeft minimaal 3 jaar recente en aantoonbare kennis en ervaring op gebied van prestatiecontracten.
– kandidaat heeft minimaal 3 jaar recente en aantoonbare kennis en ervaring op gebied van D&C contracten.
– kandidaat heeft minimaal 5 jaar recente en aantoonbare kennis en ervaring van Systeemgerichte contractbeheersing (SCB)
– kandidaat heeft minimaal 5 jaar recente en aantoonbare kennis en ervaring met UAV-GC 2005.
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen

Wensen:
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen 1 maand na gunning.
– kandidaat heeft aantoonbare kennis c.q. ervaring met risicomanagement.
– kandidaat heeft aantoonbare kennis c.q. ervaring met projectbeheersing.
– kandidaat heeft aantoonbare kennis c.q. ervaring met kwaliteitsnormering
– kandidaat heeft aantoonbare kennis c.q. ervaring met relevante contractmodellen binnen Rijkswaterstaat (waaronder prestatiecontracten, E&C, D&C, ingenieursdienstencontracten)
– kandidaat heeft aantoonbare kennis c.q. ervaring met aanbestedingswetgeving
– kandidaat heeft aantoonbare recente kennis en ervaring op gebied van tunnelonderhoud.

VOG na gunning.

Interesse?

Vacature:
(20304) Assistent Contractmanagement (11) 22 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022