Assistent Manager Mobiliteitsplan Zeeburgereiland- IJburg (8) 16-18 u/w
Volgnummer: 10942

>Assistent Manager Mobiliteitsplan Zeeburgereiland- IJburg (8) 16-18 u/w
Volgnummer: 10942
Assistent Manager Mobiliteitsplan Zeeburgereiland- IJburg (8) 16-18 u/w
Volgnummer: 10942
2018-08-10T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 10-08-2018
  • Eind datum: 28-02-2019

Standplaats: Weesperplein 8 te Amsterdam
Duur: 01-09-2018 t/m 28-02-2019
Optie tot verlenging: Ja

Functieomschrijving
Ervaren assistent manager Mobiliteitsplan Zeeburgereiland / IJburg voor 2 dagen in de week. Hij/Zij zal werken aan de gebiedsontwikkelingen Zeeburgereiland / IJburg en specifiek bijdragen aan het tijdig op orde krijgen van de bereikbaarheid van de gehele flank.

De gebiedsontwikkeling van het Zeeburgereiland en IJburg betekent de komende 20 jaar een geleidelijke toename van ca 22.000 woningen ten opzichte van de huidige ca 10.000 die al gebouwd zijn in dit gebied. Dit naast de overige functies / bestemmingen die er gerealiseerd gaan worden.
De opgave bestaat eruit om de bereikbaarheid van Zeeburgereiland en IJburg parallel aan de (geplande) gebiedsontwikkeling blijvend te borgen, dat wil zeggen: bereikbaarheid op tijd op orde. Centraal hierbij staat de realisatie van een goed werkend verkeerssysteem, dit betreft zowel auto- als openbaar vervoers- als fiets-netwerken én mogelijke maatregelen die de automobiliteit kunnen beperken. Bepaald moet worden welke set aan maatregelen wanneer genomen moet worden teneinde het gebied bereikbaar te houden, zowel op korte, tussen als lange termijn. Dit gebeurt met behulp van een Mobiliteitsplan wat wordt opgesteld en welke begin volgend jaar wordt opgeleverd. De maatregelen moeten optimaal doeltreffend zijn, maar ook realistisch en zowel plannings-technisch als financieel als maatschappelijk haalbaar. Er is sprake van een continue wisselwerking tussen gebiedsontwikkeling (inclusief juridisch planologisch instrumentarium) en voorgestelde maatregelen in de infrastructuur en de bereikbaarheid. Bij de voorgestelde maatregelen moeten ook de mogelijke effecten elders in de directe omgeving van de stad worden betrokken.

Gemeente, Vervoerregio en GVB trekken gezamenlijk op bij de aanpak van deze opgave. Waar aan de orde is het rijk/RWS eveneens partner in deze aanpak.
Gegeven de samenhang tussen de diverse bouwopgaven met het op tijd op orde brengen van de bereikbaarheid is door Vervoerregio, Grond & Ontwikkeling en Verkeer & Openbare Ruimte een programmamanager aangesteld. Deze gaat de assistent manager ondersteunen. Verkeer & Openbare Ruimte is namens de partijen opdrachtgever.

De assistent manager gaat de progammamanager ondersteunen.

Werkzaamheden
Je werkt nauw samen met een ervaren programmamanager en binnen een team van inhoudelijk adviseurs. Hij/zij zal de rol van secretaris bij het Opdrachtgeversoverleg vervullen en bij het Programmateam. En natuurlijk alle daaruit voortkomende activiteiten.

Daarnaast: bijdragen aan de Programmapijler m.b.t. verminderen automobiliteit, het meehelpen bij het opstellen van een investeringsstrategie om de voorgestelde maatregelen uit het Mobiliteitsplan ook daadwerkelijk gerealiseerd te kunnen krijgen, het regelen van de administratieve afdracht van de betaling van alle lopende onderzoeken. Kortom veel werk te verzetten!

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Verkeer en Openbare Ruimte:
Het organisatieonderdeel Verkeer en Openbare Ruimte draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico’s. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren (van stedelijke assets), het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en opdrachtgeverschap van projecten.

Eisen:
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau.
– De kandidaat moet minimaal in het bezit zijn van een erkend MBO diploma.
– Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 3 jaar) als assistent manager.

Wensen:
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met het bestuurlijk besluitvormingsproces van de Gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat beschikt over een HBO diploma.
– De aangeboden kandidaat is bekend met projecten of programma’s rondom mobiliteit en of Gebiedsontwikkeling.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare recente werkervaring binnen een G4 gemeente. Bij voorkeur Gemeente Amsterdam.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Gesprek:
Gesprekken zijn tussen 29 augustus en 5 september.

Interesse?

Vacature:
(10942) Assistent Manager Mobiliteitsplan Zeeburgereiland- IJburg (8) 16-18 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022