Assistent Projectmanager Stedelijke Bereikbaarheid (10) 32-36 u/w
Volgnummer: 9892

>Assistent Projectmanager Stedelijke Bereikbaarheid (10) 32-36 u/w
Volgnummer: 9892
Assistent Projectmanager Stedelijke Bereikbaarheid (10) 32-36 u/w
Volgnummer: 9892
2018-05-31T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 31-05-2018
  • Eind datum: 30-05-2019

Standplaats: Weesperplein 8 Amsterdam
Duur: 1 jaar, start z.s.m.
Optie tot verlenging: ja

Functieomschrijving
Als assistent projectmanager spoorwerkzaamheden werk je aan een bereikbaar en aantrekkelijk Amsterdam. Op basis van onderzoek en analyse ga je op zoek naar duurzame oplossingen voor complexe vraagstukken en lever je bijdragen aan samenwerkingsprocessen, vooral op het gebied van infrastructuur en grootstedelijke ontwikkeling.

Werkzaamheden:
Je werkt binnen een multidisciplinair team aan het formuleren van (bestuurlijk) advies, het opstellen van uitvoeringsplannen. Binnen het team ondersteun je de projectmanager en ben je deels verantwoordelijk voor o.a. het omgevingsmanagement, het risicodossier en BLVC Bouwlogistiek en geef je indien nodig leiding aan de uitvoering van (deel)opdrachten en zorg je dat bestuurlijke adviezen van goede kwaliteit zijn en tijdig worden geleverd. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en bent een volwaardig lid van het team. Je wordt in het diepe gegooid, maar wordt daarin wel goed begeleid door je collega’s en leidinggevende (n).

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Verkeer en Openbare Ruimte
Het organisatieonderdeel Verkeer en Openbare Ruimte draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat van de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico’s. Onderdelen daarvan zijn het efficient beheren (van stedelijke assets), het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en opdrachtgeverschap projecten.

Ruimte en Duurzaamheid
Ruimte en Duurzaamheid is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. We werken voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, en brengen daarbij kennis in over stedenbouw, planvorming, ontwerp, planologie en duurzaamheid. We werken op ieder schaalniveau: van portiek tot metropool.

Eisen
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende HBO/ WO opleiding in de richting planologie, ruimtelijke sector of vergelijkbaar. Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– Geef in maximaal 1 pagina’s aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht. Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
– De aangeboden kandidaat heeft maximaal 5 jaar relevante werkervaring als, assistent projectmanager bij een gemeente in een (groot)stedelijke omgeving.

Wensen
– De aangeboden kandidaat beschikt over kennis en ervaring om zich te kunnen verplaatsen in het bestuurlijke speelveld.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met projectmatig werken in infrastructurele projecten in een stedelijke omgeving. Soort project en duur project dient duidelijk te blijken uit het cv of motivatie.
– De aangeboden kandidaat kan de complexe belangen van meerdere stakeholders inschatten en onderkennen. U toont dit aan met een beschrijving (in maximaal een halve A4) van het soort project en wat de relevantie/toegevoegde waarde is tot/voor deze offerteaanvraag. Benoem de organisatie en duur van het project.
– De aangeboden kandidaat heeft werkervaring op het terrein van grootstedelijke projecten.
– De aangeboden kandidaat heeft werkervaring op het terrein van grootstedelijke projecten.

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referentie
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeldt wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 3
Planning interviews: ma 2 jul 2018 11:03 – di 31 jul 2018

Interesse?

Vacature:
(9892) Assistent Projectmanager Stedelijke Bereikbaarheid (10) 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 0653475541