Assistent Technisch Manager 16 u/w
Volgnummer: 16577

>Assistent Technisch Manager 16 u/w
Volgnummer: 16577
Assistent Technisch Manager 16 u/w
Volgnummer: 16577
2019-07-08T00:00:00+00:00
  • HEERENVEEN
  • Start datum: 08-07-2019
  • Eind datum: 31-07-2020

Standplaats: Heerenveen
Duur: 09-09-2019 t/m 31-07-2020
Optie tot verlenging: Maximaal 1 jaar

Opdracht omschrijving
De gemeente Heerenveen en de provincie Fryslân willen Heerenveen beter bereikbaar maken, met name tijdens de spits en bij evenementen. De afgelopen periode hebben zij daarvoor samen met Rijkswaterstaat gezocht naar oplossingen. Doel is een vlottere en veiligere doorstroom op de toe- en afritten van de A32 bij Heerenveen Centrum en Oranjewoud en de wegen naar deze toe- en afritten. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een pakket van maatregelen waarvoor € 25,9 miljoen is gereserveerd.

Gemeente Heerenveen is opdrachtgever voor de realisatiefase van het project “Heerenveen Beter Bereikbaar”. Voor de Realisatiefase is een projectteam volgens het IPM model ingericht. Het projectteam is sinds begin november 2017 operationeel. Het contract (UAV-gc E&C) voor de 1e fase de K.R. Poststraat, is inmiddels gepubliceerd. De voorbereiding van het contract voor de 2e fase de Oranje Nassaulaan is in de opstartfase. Voor met name de voorbereiding van de 2e fase zijn wij op zoek naar een assistent technisch manager.

Het doel van de functie is om onder leiding van de technisch manager de contractvoorbereiding te verzorgen voor het technische deel van het werk. Dit technische deel wordt vertaald naar een vraagspecificatie eisen dat onderdeel wordt van het aan te besteden werk dat conform D&C of E&C onder de voorwaarden van UAV-gc op de markt zal worden gebracht. De contractvoorbereiding vindt voornamelijk risico gestuurd plaats.

Als assistent technisch manager richt je je over de volle breedte op de technisch inhoudelijke zaken van het project. Daarbij geef je de technisch manager gevraagd en ongevraagd advies over de technisch inhoudelijke risico’s die voortvloeien uit het vastgestelde verkeerskundig ontwerp.

Verantwoordelijkheden
Onderstaande taken behoren bij de functie:
– Zorgen voor het vertalen van klantwensen/eisen naar een vraagspecificatie deel eisen als onderdeel van een UAV-gc contract (o.a. vertaling van klanteisen naar systeemeisen, verzorgen van bij contract horende bijlagen, verifieren van reeds gemaakte ontwerpkeuzes, verzorgen/controleren van areaalgegevens, technische adviezen e.d.);
– Verwerken van resultaten in tekeningen d.m.v. AutoCAD;
– Verwerken van resultaten in Relatics;
– Verwerken van resultaten in diverse bijlagen;
– Het rapporteren van gesignaleerde risico’s aan de technisch manager;
РOndersteuning van de technisch manager bij het co̦rdineren en overleggen met diverse assetmanagers.

Eisen
– HBO werk- en denkniveau.
– Minimaal 5 jaar ervaring als werkvoorbereider in voorbereiding van multidisciplinaire civieltechnische projecten (minimaal een combinatie van kunstwerken en wegenwerk).
– Kennis en ervaring als werkvoorbereider met de voorbereiding van UAV-gc contracten.
– Kennis en ervaring als werkvoorbereider met het werken met Autocad.
– Affiniteit als werkvoorbereider met Systems Engineering.
– U dient per kandidaat minimaal 2 referenties toe te voegen met vermelding van contactdetails, waaruit blijkt dat u minimaal 2 projecten als assistent technisch manager (of gelijkwaardig functieprofiel) succesvol hebt afgerond.

Gunningscriteria (wensen)
– De kandidaat heeft ervaring met het werken met Systems Engineering/Relatics 20%
– De kandidaat heeft ervaring met het uitwerken van tekeningen t.b.v. EBO voor assets van Rijkswaterstaat 15%
– Je kunt goed organiseren, je bent sociaal vaardig en communiceert makkelijk op elk gewenst niveau (mondeling en schriftelijk) 15%
– Je bent proactief, hebt overzicht over de technisch inhoudelijke zaken, bent nauwkeuring en accuraat 25%
– Je bent een teamspeler 10%
– Je bent stressbestendig, daadkrachtig, flexibel en gestructureerd 15%

Cv
Het cv is maximaal 5 pagina’s A4.

Interview
Tijdens het intervieuw zal de kandidaat worden beoordeeld op de kenmerken en compententies zoals beschreven bij gunningscriteria (wensen).

Interesse?

Vacature:
(16577) Assistent Technisch Manager 16 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022