Bedrijfseconomisch medewerker 40 u/w
Volgnummer: 16636

>Bedrijfseconomisch medewerker 40 u/w
Volgnummer: 16636
Bedrijfseconomisch medewerker 40 u/w
Volgnummer: 16636
2019-07-10T00:00:00+00:00

Standplaats: ‘s-Hertogenbosch
Duur: 1-9-2019 t/m 1-3-2020
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 3 maanden

Opdrachtomschrijving
Als all-round bedrijfseconomisch medewerker zul je voornamelijk worden ingezet om de huidige taakverdeling en werkprocessen onder de loep te nemen en in gesprek met de organisatie te komen tot een verbetering hiervan.
Daarnaast wordt ook ingezet gevraagd voor verbetering van rapportage formats, kpi-dashboards en het proces van de P&C-cyclus.

Kandidaatomschrijving
We zoeken een overtuigend en daadkrachtig talent met goede communicatieve en analytische vaardigheden.
De kandidaat heeft snel duidelijk hoe werkprocessen in elkaar zitten en vooral ook hoe deze te verbeteren.
De kandidaat beschikt over een (HBO- of WO) diploma en heeft minimaal vijf jaar recente werkervaring in soortgelijke functie.
De kandidaat is resultaatgericht, hands-on en heeft een helikopter view op het totale proces.
Tevens beschikt de kandidaat over uitstekende communicatieve vaardigheden en weet makkelijk verbindingen te
leggen op alle niveaus.

Gunningscriteria:
– Motivatiebrief (15%)
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Wij zullen aandacht schenken aan een logische opbouw van de motivatie, alsmede correct taalgebruik.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er uit de brief blijkt dat de kandidaat aansluiting heeft bij de omschreven opdracht.
– De kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring, welke is opgedaan in de afgelopen 6 jaar in een soortgelijke functie. (10%)
– De kandidaat beschikt over een HBO diploma in de richting van Bedrijfseconomie of Finance & Control. (10%)
– De kandidaat is per 1 september 2019 voor 40 uur per week volledig inzetbaar, gedurende de gehele opdracht. (5%)
– De kandidaat heeft ervaring met werken bij Overheidsinstanties.
Meer dan 2 jaar ervaring (10 %)
Minder dan 2 jaar ervaring (5 %)
– Sollicitatiegesprek (25%)
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Wij beoordelen de kandidaat op de volgende punten:
Presentatie vaardigheden
Communicatieve vaardigheden
Overtuigingskracht
Inhoudelijke aansluiting op de opdracht
Klant- en resultaatgerichtheid

Toelichting op rooster
26 weken á 40 uur per week, maandag t/m vrijdag.

Gespreksplanning
De gesprekken maken onderdeel uit van de procedure.
Met de top 3 kandidaten wordt een gesprek aangegaan waarin we onder andere zullen toetsen of de kandidaat voldoet aan het kandidaatsprofiel en aan de gestelde minimumeisen. Daarnaast zal worden beoordeeld welke kandidaat het beste aansluit bij datgeen de opdrachtgever zoekt in een kandidaat (competenties, aansluiting bij de organisatie, het team, etc.).

Het gesprek is onderdeel van de beoordeling.
De kandidaat aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund , dient voor definitieve gunning een actuele Uniform Europees Aanbestedingsdocument (voorheen Eigen Verklaring) te overleggen. Wordt deze niet, of niet tijdig overlegd, dan gaan wij over tot gunning aan de tweede kandidaat in rang.
Gesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 13 augustus 2019.

Interesse?

Vacature:
(16636) Bedrijfseconomisch medewerker 40 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022