Beheerder Afval (9) 36 u/w
Volgnummer: 10107

>Beheerder Afval (9) 36 u/w
Volgnummer: 10107
Beheerder Afval (9) 36 u/w
Volgnummer: 10107
2018-06-13T00:00:00+00:00
  • DOORN
  • Start datum: 13-06-2018
  • Eind datum: 31-07-2019

Standplaats: Doorn
Duur: 30-7-2018 t/m 31-7-2019
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden

Team reiniging is één van de vier teams binnen het thema Buitenruimte. Het is een klein team met 12 medewerkers en draagt zorg voor de inzameling van huishoudelijk afval aan huis, het beheer van de afval aanbiedplaatsen bij de winkelcentra en het beheer van twee milieustraten. Ook zorgt het team voor de uitvoering van de gladheidbestrijding, het materieel en materiaalbeheer van het thema en ongediertebestrijding in de openbare ruimte.

De afvalinzameling is volop in beweging. Er zijn uitdagende milieudoelstellingen die we op een planmatige manier willen bereiken. Diverse deelprojecten hiervoor zijn in voorbereiding en moeten de komende jaren worden uitgerold. Ook op het gebied van zwerfafval zijn er diverse lopende projecten en projecten in voorbereiding waaraan een beheerder uitvoeringstechnische zaken moet organiseren.

Daarnaast moet de huidige afvalinzameling met alle facetten eromheen beheerd worden. Denk hierbij aan het contractbeheer, de contacten met aannemers en inwoners en het oplossen van dagelijkse inzamel problemen op logistiek en inhoudelijk terrein. Het budgetbeheer ligt in handen van de teamleider. De beheerder zal de voor de begrotingen, de tussentijdse financiële verantwoordingen en de ramingen van verwachte afvalhoeveelheden gegevens aanleveren.

We zijn op zoek naar een collega die snel beschikbaar is en bovenstaande taken met ervaring, kennis en kunde kan invullen voor de periode van 1 á 2 jaar. De beheerder zal in het team Reiniging en samen met de beleidsmedewerker, de toezichthouder afval en een administratief medewerker zorg dragen voor alle aspecten rondom voorbereiding, communicatie en participatie tot en met de uitvoering van relatief kleine projecten en het dagelijkse beheer. De teamleider reiniging is hierbij ondersteunend zowel in kennis op het vakgebied als voor de aansturing van de beheerder.
De taken gladheidbestrijding, materieel en materiaalbeheer en ongediertebestrijding vallen buiten het werkgebied van de beheerder.

Opmerkingen
Waarneming beheertaken afvalinzameling en ondersteuning in voorbereiding en uitvoering van beleidsprojecten.

Wensen
– Kandidaat woont het volgende aantal kilometers bij de gemeente xx vandaan (i.v.m. duurzaamheid/CO2 uitstoot):
– Aantoonbare ervaring binnen het werkveld rondom afvalinzameling op beheerdersniveau
– Aantoonbare kennis van budgetbeheer en contractmanagement op beheerdersniveau
– Aantoonbare ervaring met het organiseren van (kleine) projectmatige werkzaamheden.
(dit komt duidelijk naar voren in het cv)

De kandidaat beschikt over onderstaande competenties. Dit kan worden getoetst in een gesprek met de opdrachtgever.
– (parate) kennis m.b.t. afvalverzameling bij een gemeente
– organisatorisch sterk
– teamspirit
– initiatiefrijk
– goede communicatieve vaardigheden

Cv
Het cv is maximaal 5 pagina’s A4.

Selectiegesprekken data en/of info
Selectiegesprekken worden gepland in de eerste twee weken van juli.

Interesse?

Vacature:
(10107) Beheerder Afval (9) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 0653475541