Beleidsadviseur Afval (11) 32 u/w
Volgnummer: 19395

>Beleidsadviseur Afval (11) 32 u/w
Volgnummer: 19395
Beleidsadviseur Afval (11) 32 u/w
Volgnummer: 19395
2019-12-02T00:00:00+00:00
  • RIJSWIJK
  • Start datum: 02-12-2019
  • Eind datum: 02-01-2021

Standplaats: Rijswijk
Duur: 12 maanden. Start: 2 januari 2020
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)

Organisatie
De afdeling Stadsbeheer van de gemeente Rijswijk is verantwoordelijk voor het beheer en de (her)inrichting van de openbare buitenruimte van o.a. woonwijken, parken, infrastructuur en bedrijventerreinen. De afdeling bestaat uit zo’n 32 collega’s met een flexibele schil van inhuur. Binnen de afdeling hebben we meerdere teams, waaronder het team beleid en regie. Dit team zorgt voor de bestuurlijke advisering, programmering van de werkzaamheden en houdt regie. De functie beleidsadviseur afval valt binnen dit team. Het betreft een nieuwe functie die op termijn vervult gaat worden door een vaste medewerker. Je belangrijkste opgave is het vormgeven en neerzetten van de functie.

Opdracht
De opdracht bestaat uit de volgende taken:

Je bent centrale regisseur / aanspreekpunt voor het beleidsterrein, houdt overzicht, bewaakt de financiën en zorgt voor coördinatie (op hoofdlijnen).
Kwartiermaker / projectleider van de implementatie van het verbeterplan zwerfafval. Je zet het projectteam op, bestaande uit medewerkers van de werf, handhaving en communicatie. Op een enthousiasmerende wijze geef je leiding aan het projectteam.
Opdrachtgever van de uitrol van het nieuwe inzamelen, ook wel het omgekeerd inzamelen genoemd. Je bent klankbord voor de projectleider en bewaakt de voortgang. Je verricht onderzoek en doet aanvullende voorstellen ter verbetering van de scheidingsresultaten.
Je fungeert als ambtelijk opdrachtgever richting de gemeenschappelijke regeling Avalex. Dit is onze afvalinzamelaar. Je treedt in dit kader op als vertegenwoordiger van de gemeente in regionale overleggen.
Adviseren van management en bestuur over beleidsontwikkelingen met betrekking tot afval. Dit houdt onder andere in het opstellen van korte beleidsnotities.
Adviseur / klankbord voor de gemeentewerf bij complexe vraagstukken / klachten en / of meldingen.
Het is een nieuwe functie. Je bent de overkoepelde regisseur van het beleidsveld. Je geeft deze functie vorm en maakt afspraken met andere afdelingen en andere teams (zoals bijvoorbeeld de werf en team handhaving) over de werkverdeling, werkwijze en wijze van afstemming.

Eisen:
– Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
– Uiterlijk beschikbaar per 1 februari 2020 voor 32 uur per week (eerder graag).

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, met korte motivatie / beschrijving affiniteit met het beleidsonderwerp.

Gunningscriteria:
– Aantoonbare werkervaring bij een gemeente in een beleidsfunctie of ambtelijk opdrachtgeverschap, blijkend uit het cv:
– Aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur of ambtelijke opdrachtgever specifiek op het gebied van afvalbeheer in de afgelopen 5 jaar:

Competenties
Een flexibele, creatieve, communicatief vaardige persoonlijkheid;
HBO+ werk- en denkniveau;
Stressbestendig en conflicthantering;
Besluitvaardig;
Omgevingsbewust en politieke sensitiviteit;
Teamspeler en verbindende kracht;
Planmatig en resultaatgericht kunnen werken.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma t/m Do.

Interview:
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 11 december 2019 van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Interesse?

Vacature:
(19395) Beleidsadviseur Afval (11) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022