Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling 8 u/w
Volgnummer: 18860

>Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling 8 u/w
Volgnummer: 18860
Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling 8 u/w
Volgnummer: 18860
2019-11-08T00:00:00+00:00
  • SELLINGEN
  • Start datum: 08-11-2019
  • Eind datum: 24-12-2020

Standplaats: Sellingen
Duur: 5-1-2020 t/m 24-12-2020
Optie tot verlenging: 2 x 12 maanden

Opdrachtomschrijving
Het initiëren en/of ontwikkelen van extern gericht beleid op het gebied van Ruimtelijke Ordening en meerdere samenhangende beleidsterreinen met bestuurlijke en maatschappelijke impact. Daarbij gaat het onder meer om de zorg voor afstemming en samenhang ten aanzien van beleid dat strategisch dan wel tactisch van aard is en een middellange doorlooptijd heeft. Daarbij worden bestuurlijke en maatschappelijke doelgroepen betrokken en kan sprake zijn van tegenstrijdige belangen.

Specifieke resultaatgebieden:
– Bewaken en ontwikkelen van ruimtelijke kwaliteit.
– Ontwikkelen van ruimtelijke plannen.
– Advisering t.a.v. ruimtelijke plannen en partiële plannen.
– Mede opstellen van de omgevingsplannen.
– Leveren van technische input voor bezwaarprocedures.
– Verzorgen van de informatievoorziening t.b.v. de ODG.

Kandidaatomschrijving
Competentieprofiel:
– Ondernemingszin
– Creativiteit
– Visie
– Omgevingsbewustzijn
– Regisseren

Toelichting op rooster
In overleg met leidinggevende.

Eisen
– Je hebt succesvol een relevante HBO-opleiding afgerond.
– Je hebt tenminste 3 jaar recente werkervaring op het taakveld Ruimtelijke Ordening.
Referentie vereist.
– Je hebt aantoonbare ervaring met het ontwerpen van bestemmingsplannen voor bedrijfsterreinen.

Gunningscriteria
– Je hebt ervaring met het opstellen van bestemmingsplannen waarbij geluidszonering een rol speelt.
– Je hebt ervaring in het werken met diverse stakeholders met tegengestelde belangen. Toon dit aan in het c.v.
– Je hebt ervaring met het voeren van onderhandelingen met grote industriële producenten in de regio i.v.m. het ontwerpen van bestemmingsplannen.
– Je hebt bij voorkeur werkervaring in het werkgebied in en rondom Westerwolde.

Gesprek
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Tijdens het verificatiegesprek met de top 3 kandidaten, zullen we gaan toetsen of werkervaring die is opgedaan bij voorgaande opdrachten aansluit op de uit te voeren werkzaamheden.

Interesse?

Vacature:
(18860) Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling 8 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022