(Beleids)Adviseur Wet Natuurbescherming 24-36 u/w
Volgnummer: 16544

>(Beleids)Adviseur Wet Natuurbescherming 24-36 u/w
Volgnummer: 16544
(Beleids)Adviseur Wet Natuurbescherming 24-36 u/w
Volgnummer: 16544
2019-07-05T00:00:00+00:00

Standplaats: Den Bosch
Duur: 5-8-2019 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden

Opdrachtomschrijving
De Omgevingsdienst Brabant Noord zijn uitvoeringsexperts als het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. Daarnaast adviseren collega’s het openbaar bestuur en dragen zo bij aan een veilige en gezonde leefomgeving in Brabant Noord.

De Omgevingsdienst Brabant Noord is op 1 januari 2014 officieel van start gegaan. De uitvoeringstaken op het gebied van milieu van de provincie Noord-Brabant en 16 deelnemende gemeenten zijn in deze organisatie verenigd. Bij de omgevingsdienst werken specialisten op het gebied van milieu- en natuurwetgeving, en op geur, geluid, asbest, bodem, ruimtelijke ontwikkeling, mest: alle milieuaspecten rondom bedrijven en landbouw. De ODBN heeft 2 locaties (nl. Cuijk en Den Bosch) en er werken bijna 300 mensen.

Wat ga je bij ons doen?
Binnen de provinciale opdracht ben je primair verantwoordelijk voor de implementatie van beleid bij de uitvoering van verschillende deelopdrachten. Als (beleids)adviseur Wet natuurbescherming adviseer je de provincie Noord-Brabant als opdrachtgever door het opstellen, onderbouwen en voorbereiden van dossiers, beleidsvragen en uitvoeringsbeleid van de ‘groene’ wet- en regelgeving in het algemeen. Hiervoor is ervaring met, en kennis van bestuurlijke en juridische componenten binnen het provinciaal (natuur)beleid belangrijk.

Daarnaast behandel je inhoudelijk complexe en bestuurlijk gevoelige aanvragen en verzoeken in het kader van de Wet natuurbescherming, onderdeel soortenbescherming. Tevens adviseert je collega-vergunningverleners bij het behandelen van (complexe) aanvragen en verzoeken in het kader van de Wet natuurbescherming, onderdeel soortenbescherming. Hierbij maak je de vertaalslag van het (uitvoerings)beleid naar de praktijk. Je hebt een signalerende rol met betrekking tot beleidsontwikkeling, wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van de Wet natuurbescherming. Daarnaast heb je een algemene adviserende rol binnen de provinciale opdracht en ben je richtinggevend voor de opdrachtleider.

Kandidaatomschrijving
Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding in een groene richting, bij voorkeur Veehouderij, Bos- en Natuurbeheer, Ecologie, Milieu, Landschapsinrichting, Biologie of Ecosystemen en biodiversiteit.
Je beschikt over kennis van de taakvelden soortenbescherming, gebiedsbescherming, houtopstanden, schadebestrijding en faunabeheer.
Je hebt tenminste 2 jaar ervaring als ontheffing-/vergunningverlener Wet Natuurbescherming, onderdeel soortenbescherming.
Je bent in staat om de effecten van storingsfactoren op flora en fauna en op de kwaliteit van habitats/leefgebieden te beoordelen.
Je beschikt over kennis van (beschermde) dier- en plantensoorten en de ‘groene’ wet- en regelgeving. Ook kent de Algemene wet bestuursrecht voor jou geen geheimen.
Naast de nodige technisch inhoudelijke bagage zit kwaliteits- en klantgerichtheid in je bloed. Als adviseur heb je een zeer goed gevoel voor bestuurlijke, politieke en juridische besluitvormingsprocessen en weet je signalen van belanghebbenden te er- en herkennen.
Als persoon sta je stevig in je schoenen en ziet in een probleem vooral uitdagingen. Je bent analytisch en kunt verbanden leggen. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en kunt op alle niveaus helder communiceren en door jouw aanpak bereiken we goede resultaten.
Je bent in staat jouw werkzaamheden naar eigen inzicht te organiseren, signaleert kansen en bent in staat hier adequaat naar te handelen.

Eisen:
– De kandidaat heeft minimaal een HBO opleiding afgerond en deze opleiding valt te bestempelen als relevant.
– Je hebt tenminste 2 jaar ervaring als adviseur/vergunningverlener Wet natuurbescherming.

Gunningscriteria
– Heeft minimaal een HBO opleiding afgerond en deze opleiding valt te bestempelen als relevant. 10%
– Heeft kennis van het werken met S40 en NDFF.
– Heeft 2 jaar werkervaring bij een Omgevingsdienst. 15%
– Is voor minimaal 24 uur beschikbaar 10%
– Sollicitatiegesprek 25 %

Competenties:
Is stressbestendig en bestuurlijk sensitief;
Heeft bewezen ervaring als adviseur/vergunningverlener
Beschikt over goede communicatieve vaardigheden
Is analytisch en kan verbanden leggen
Kan zich makkelijk nieuwe ict systemen eigen maken die gebruikt worden binnen de ODBN.

Inerview:
Gesprekken vinden plaats op 23 juli tussen 13.00 uur en 17.00 uur in ‘s-Hertogenbosch.

Interesse?

Vacature:
(16544) (Beleids)Adviseur Wet Natuurbescherming 24-36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022