Beleidsmedewerker Afval & Grondstoffen (9) 22 u/w
Volgnummer: 9714

>Beleidsmedewerker Afval & Grondstoffen (9) 22 u/w
Volgnummer: 9714
Beleidsmedewerker Afval & Grondstoffen (9) 22 u/w
Volgnummer: 9714
2018-05-17T00:00:00+00:00
  • OLDEBROEK
  • Start datum: 17-05-2018
  • Eind datum: 01-11-2018

Standplaats: Oldebroek
Duur: 8-6-2018 t/m 1-11-2018
Optie verlenging: 3 x 3 maanden

De opdracht:
De beleidsadviseur onderhoudt de bestuurlijke en ambtelijke relaties bij de ‘klant’-gemeenten en afvalbedrijven in kader van VANG-HHA en contractmanagement.

De beleidsadviseur geeft invulling aan:
– het al of niet in werkgroepverband doen van voorstellen voor een programmatische aanpak van VANG-HHA, alsmede het doen van voorstellen voor de bovenlokale aanpak van grof huishoudelijk;
– het analyseren van knelpunten in de inzameling m.b.t. preventie en hergebruik en het aanreiken van oplossingsrichtingen;
– het gebruikmaken van ondersteuningen eventuele subsidie-opties voor de implementatie van het VANG-beleid;
– fungeren als expert vanuit het kenniscentrum als contractbeheerder periodiek operationeel overleg hebben met opdrachtnemers over de uitvoering van de overeenkomsten;
– de implementatie van eisen ingevolge de nieuwe privacy-wetgeving AVG;
– de opzet van een monitorings- en benchmarktool t.b.v. de regiogemeenten en externe organen zoals CBS, RWS-benchmark.

Concrete werkzaamheden:
– Afstemming, regiobrede bijeenkomst over gezamenlijke en lokale aspecten VANG plus voorstel implementatie VANG aan gemeenten t.b.v. raadsbesluitvorming.
– Implementatie eisen AVG in verordeningen en verwerkersovereenkomsten en de regiogemeenten voorstellen.
– Contractbeheer van afvalovereenkomsten.

Gemeente Oldebroek zoekt tijdelijk capaciteit voor de functie ‘Beleidsmedewerker Afval en Grondstoffen

Het gaat om een tijdelijke functie ingaande 8 juni 2018 voor 22 uur per week tot 1 november 2018.

De organisatie:
Voor de regionale samenwerking op de Noord-Veluwe zoeken we tot 1 november 2018 een beleidsadviseur voor invulling van VANG-HHA in de regiogemeenten en contractenbeheer.

Regionale samenwerking en gastheergemeente
De regionale samenwerking in een gebied van 170.000 inwoners is met de zes gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet , Elburg en Oldebroek. Oldebroek fungeert in deze samenwerking als gastheergemeente.

De regiogemeenten streven naar een regionale strategische aanpak van VANG, waar naast reductie van restafval en service op grondstoffen, grof huishoudelijk afval aandacht vergt. In de huidige bestuursperiode is 100 kg/per inwoner restafval de doelstelling. De regio beheert namens de regiogemeenten ca. 25 contracten op het gebied van inzameling, overslag, transport en be-/verwerking van afval en grondstoffen.

Het team
Het onderdeel Afval-&Grondstoffen is onderdeel van het team Toezicht, Handhaving en Beheer Openbare Ruimte en telt 25 medewerkers. Het onderdeel Afval & Grondstoffen heeft operationele en beleidstaken. De operationele taken bestaan uit uitvoering afvalcommunicatie-uitingen, contractmanagement en monitoring & financiële dienstverlening. De beleidstaken zijn strategische inkoop van contracten, beleidsadvisering , het ontwikkelen van een toekomstige afvalvisie en een verdere doorontwikkeling van de communicatie-aanpak bij VANG

Kandidaatomschrijving
Jouw profiel:
Enthousiasme, lef en een proactieve houding gaan hand in hand samen met je ervaring en kennis. Je bent iemand die gedegen kennis heeft van gemeentelijk afvalbeheer en de ontwikkelingen en innovaties. Je weet hoe een gemeente functioneert en kent de (beleids)processen. Je beschikt over kennis van de werking van publieke afvalbedrijven en de dynamiek van (publiek en privaat) opdrachtgever- en opdrachtnemerschap;

Je bent bekend om je ontspannen en overtuigend wijze van presenteren voor kleine en grote gezelschappen. Sterk in verbale communicatie, strategisch in denken en doen en analytisch vaardig.

Functie-eisen:
Academisch werk- en denkniveau met minimaal een HBO-opleidingsniveau. Minimaal enkele jaren inhoudelijke werkervaring bij een gemeente, samenwerkingsverband of publiek afvalbedrijf in een beleidsfunctie op het gebied van afval- en grondstoffenmanagement is een voorwaarde.

Competenties:
Sensitiviteit en inlevingsvermogen (empathisch vermogen);
Verbindingen leggen tussen mensen en organisaties;
Goed kunnen luisteren;
Overtuigingskracht;
Enthousiast en gedreven;
Bestuurlijke sensitiviteit;
Positieve uitstraling.

De competenties zoals vermeld in de opdracht- en kandidaatomschrijving worden door de gemeente getoetst in de motivatiebrief en/of de gespreksronde.

Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP
De functie van Beleidsmedewerker Afval & Grondstoffen wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging van de Beleidsmedewerker Afval & Grondstoffen is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een ZZP’er / DGA.

Zzp’ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen, dienen zich te laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, dat de offerte indient. De zzp’er gaat bij gunning van de opdracht een (flexibel) dienstverband aan met het betreffende detacheringsbureau of payroll-bedrijf.

Toelichting op rooster
Dagen/werktijden in overleg te bepalen

Eisen
– Op cv aantoonbaar een afgeronde HBO-opleiding.
– Op cv aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, als beleidsmedewerker op het gebied van afval- en grondstoffenmanagement binnen een gemeente, samenwerkingsverband of publiek afvalbedrijf. Referentie vereist.
РEr dient een door de kandidaat zelfgeschreven motivatiebrief toegevoegd te worden. De brief dient door de kandidaat z̩lf geschreven te worden. De kandidaat dient gemotiveerd aan te geven waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht en voldoet aan de competenties (door middel van voorbeelden). De brief wordt door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties zoals verwoord in de kandidaat- en/of opdrachtomschrijving.

Gunningscriteria
– Op cv aantoonbaar meerjarige werkervaring als beleidsmedewerker op het gebied van afval- en grondstoffenmanagement binnen een gemeente, samenwerkingsverband of publiek afvalbedrijf.
– Op cv aantoonbaar beschikbaar per 11 juni 2018 voor 22 uur per week. Let op: wanneer dit niet op cv aantoonbaar is, worden de punten niet toegekend.
– Op cv aantoonbaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 4 jaar in een interim functie(s)/ met interim opdracht(en) op het gebied van afval- en grondstoffenmanagement binnen een gemeente, samenwerkingsverband of publiek afvalbedrijf.

Gespreksplanning
De gemeente nodigt 3 kandidaten uit voor de gespreksronde. De gesprekken vinden plaats in week 23.

Wanneer u op donderdag 7 juni 2018 aan het einde van de middag geen uitnodiging heeft ontvangen voor de gespreksronde, dan behoort u niet tot de selectie voor de gespreksronde.

Gesprek
Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De kandidaat wordt gedurende het gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven in de kandidaat- en/of opdrachtomschrijving. Tevens wordt er gekeken of er een klik is met de kandidaat. De kandidaat waarop de keuze valt, scoort 25% voor het gesprek. De kandidaten die afgewezen worden naar aanleiding van de gevoerde gesprekken, scoren 0% voor het gesprek.

Aanleveren na gunning
– VOG

Interesse?

Vacature:
(9714) Beleidsmedewerker Afval & Grondstoffen (9) 22 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 0653475541