Beleidsmedewerker Armoedebeleid (9) 32 u/w
Volgnummer: 10913

>Beleidsmedewerker Armoedebeleid (9) 32 u/w
Volgnummer: 10913
Beleidsmedewerker Armoedebeleid (9) 32 u/w
Volgnummer: 10913
2018-08-09T00:00:00+00:00
  • LEEUWARDEN
  • Start datum: 09-08-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: Leeuwarden
Duur: 13-08-2018 t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: Ja

Opdracht omschrijving
Voor de sector Toegang zijn we per direct op zoek naar een stevige en creatieve beleidsmedewerker Toegang in het Sociaal Domein en dan specifiek op het terrein van armoedevraagstukken. De opdracht is eerst tijdelijk tot 1 januari 2019.

‘Samen doen wat nodig is voor een krachtige samenleving’. Binnen het Sociaal Domein is het onze opgave om ervoor te zorgen dat mensen zelfredzaam kunnen zijn/worden en zo lang mogelijk blijven. De veranderingen in de samenleving vragen om een overheid die in netwerken kan samenwerken. Dus niet meer voor maar samen zaken inregelen. Er liggen grote inhoudelijke opgaven. Om te innoveren maar ook grip te houden moeten we de volle breedte van het Sociaal Domein blijven ontwikkelen en sturen op resultaten. Voor de komende jaren wordt een nieuw kader Sociaal Domein Leeuwarden geformuleerd.

De kerntaak van de sector Toegang is de vraag van de bewoner scherp krijgen en vervolgens toegang te geven/regelen tot netwerken. Hierbinnen zetten we in op ondersteuning bij zelf/samenredzaamheid (afschalen), stabiliseren (bestaanszekerheid) of het inschakelen van specialistische zorg (opschalen). De focus ligt op het verbinden van alle uitvoeringspartners (o.a. sociaal wijkteams, huisarts, 1e lijnszorg divers, wijkverpleging, KCC, Sociale Zaken, KBNL, JGGZ, GGZ en andere uitvoeringspartners op het gebied van armoede, participatie maar ook veiligheid om zo de toegang tot voorzieningen effectiever in te regelen. Hierbij doen we wat nodig is in een integrale benadering.

Verantwoordelijkheden
De beleidsmedewerker adviseert over armoedevraagstukken. De Gemeente Leeuwarden kent grote vraagstukken op het gebied van de armoede en dit vraagt om een innovatief, actief en effectief armoedebeleid. Als beleidsmedewerker heb je de volgende verantwoordelijkheden:
– Uitvoeren analyse beleidseffecten van alle onderdelen van de Armoedenota ‘De kunst van het Rondkomen’
– Duurzaam Rondkomen (verlaging woon/energielasten bij minimahuishoudens)
– Sociaal energiebeleid (agenda energietransitie)
– Het maken van een actuele analyse van de inkomenssituatie en uitgavenpatronen van mensen die met weinig inkomen moeten rondkomen
– Initiëren, ontwikkelen beleid
– Zorgdragen voor dialoog en goede afstemming beleid en uitvoering (intern en extern)
– Nota’s en memo’s schrijven
– Innovatie kunnen vertalen naar concreet beleid
– Goed volgen van de politieke actualiteit en daar snel op inspelen
– Deelname overleggen intern/extern, lokaal/regionaal/landelijk zowel ambtelijk als met organisaties en bewoners.

Kwaliteit (eisen):
– HBO+ of WO werk- en denkniveau
– Meer dan 2 jaar ervaring in een soortgelijke beleidsfunctie
– Aantoonbare ervaring op het gebied van beleidsmonitoring

Gunningscriteria (wens):
– Gedegen kennis en ervaring op het gebied van het Sociaal Domein (100%)

Competenties:
1. Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
2. Overtuigingskracht, een proactieve houding, integraal kunnen werken
3. Bestuurlijke sensitiviteit en gevoel voor bestuurlijke processen en politieke verhoudingen
4. Grote zelfstandigheid
5. Samenwerken
6. Kunnen netwerken binnen lokale en landelijke overleg structuren
7. Analytisch vermogen, opzetten van een onderzoek

CV eis:
Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

Gesprek:
29 augustus zullen de gesprekken gevoerd worden.

Interesse?

Vacature:
(10913) Beleidsmedewerker Armoedebeleid (9) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022