Beleidsmedewerker Duurzaamheid (10) 24 u/w
Volgnummer: 10880

>Beleidsmedewerker Duurzaamheid (10) 24 u/w
Volgnummer: 10880
Beleidsmedewerker Duurzaamheid (10) 24 u/w
Volgnummer: 10880
2018-08-06T00:00:00+00:00
  • LOOSDRECHT
  • Start datum: 06-08-2018
  • Eind datum: 06-04-2019

Standplaats: Loosdrecht
Duur: 8 maanden, start 1-9-2018
Optie tot verlenging: 1 x 6 maanden

Organisatie
Aan de rand van het Gooi, tussen Amsterdam en Utrecht, ligt gemeente Wijdemeren. Een jonge gemeente met een professionele organisatie waar circa 150 mensen werken voor ruim 23.500 inwoners. Kenmerkend voor de gemeente is de ruimte, natuur, water en cultuur. Het team Beleid en Ontwikkeling is verantwoordelijk voor plannen, programma’s en beleidskaders binnen het Fysiek Domein. We zijn op zoek naar een tijdelijke medewerker duurzaamheid.

Opdracht
Duurzaamheid is hot. Ook binnen de overheid. De gemeente Wijdemeren kent dan ook grote ambities. Zowel op het gebied van energie, klimaatadaptatie als circulaire economie en afvalpreventie. Waar mogelijk geven we zelf het goede voorbeeld. Maar we werken ook samen met onze inwoners, ondernemers, de lokale energiecoöperatie en onze buurgemeenten. De gemeente heeft met de partners in de Regio Gooi en Vechtstreek (gemeenten, woningcorporaties, energiecorporaties en netwerkbeheerders) het actieprogramma ” Samen op pad” ondertekend. Dat betekent dat er werk aan de winkel is. Zowel bij het ontwikkelen van concrete initiatieven, als het begeleiden van initiatieven van derden en het opstellen van beleidskaders. Daarom zijn we op zoek naar een Beleidsmedewerker Duurzaamheid voor 24 uur per week. De gemeente is op zoek naar een persoon met sterke affiniteit voor de relatie tussen beleid en uitvoering, coördinatie en communicatie. Het is daarom van belang dat je beschikt over organiserend vermogen, mensen kan verbinden en alles in het werk stelt om de gestelde doelen te bereiken.

Als beleidsmedewerker speel je een grote rol in de ontwikkeling en uitvoering van de Duurzaamheidsagenda Wijdemeren. Dit bevat de kaders en accenten van ons duurzaamheidsbeleid voor een periode van 4 jaar. Je taak zal onder andere bestaan uit het uitvoeren en voortdurend helpen actualiseren van het Beleidsplan duurzaamheid en het beoordelen van voorstellen van externe partners in relatie tot de programmadoelstellingen. Ook zal je deelactiviteiten (laten) uitvoeren. Je monitort en communiceert over het programma richting het bestuur. Natuurlijk wil men ook resultaat boeken. Samen met interne en externe partners doe je er dan ook alles aan om de gewenste resultaten te bereiken. Tot slot is het ook de bedoeling dat je via lobby en communicatie het duurzaamheidsprogramma uitdraagt, zowel binnen als buiten de organisatie, met als doel een grotere impact te realiseren.

Gunningscriteria (weging)
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsmedewerker bij een gemeente (25 punten);
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met projectmanagement (15 punten);
– Aantoonbare werkervaring met een samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven, inwoners en maatschappelijke organisaties (10 punten);
– Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van het vakgebied (15 punten);
– Aantoonbare werkervaring met de thema’s duurzaamheid en milieu (20 punten);
– Selectiegesprek in de tweedebeoordelingsfase (15 punten).

Competenties:
– Goede schriftelijke-, communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden;
– Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
– Het vermogen om snel te schakelen tussen de verschillende niveaus.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 23 augustus 2018, van 14.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 22 augustus 2018 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Interesse?

Vacature:
(10880) Beleidsmedewerker Duurzaamheid (10) 24 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022