Beleidsmedewerker Financien (10) 36 u/w
Volgnummer: 15400

>Beleidsmedewerker Financien (10) 36 u/w
Volgnummer: 15400
Beleidsmedewerker Financien (10) 36 u/w
Volgnummer: 15400
2019-05-10T00:00:00+00:00
  • SCHIPLUIDEN
  • Start datum: 10-05-2019
  • Eind datum: 01-10-2019

Standplaats: Schipluiden
Duur: 3 maanden, start zsm
Optie tot verlenging: Ja, 1 x 6 maanden

Organisatie
Midden-Delfland is een oer-Hollandse gemeente met een waardevol agrarisch veenweidelandschap. Typerend voor het gebied is de koe die nog gewoon in de wei staat. Ondanks oprukkende verstedelijking is het oorspronkelijk cultuurlandschap met de vele sporen uit het verleden bewaard gebleven. Het open groengebied is als recreatiegebied van groot belang voor de leefbaarheid voor de inwoners van de omliggende steden. Samen met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en andere overheden werkt de gemeente aan behoud en versterking van de ongekende kwaliteiten.

Opdracht
Betreft de functie financieel (beleids)medewerker met als voornaamste taken;

Financieel consulent voor 2 afdelingen;
Is samen met het team financieel beleid verantwoordelijk voor de samenstelling van de instrumenten uit de P&C-cyclus (o.a.. gemeentebegroting, begrotingswijzigingen en jaarrekening);
Financieel specialist voor specifieke onderwerpen (bijv. grondexploitatie, bouwleges, erfpacht e.d.);
Waar nodig (mede) uitvoeren van diverse administratieve werkzaamheden binnen de financiële administratie.
Dit laatste speelt vooral in periodes dat bepaalde producten afgerond moeten worden. Dit varieert van voorbereiden boekingen, opstellen verantwoordingen/toelichtingen, opstellen notities voor MT of college e.d.)

Minimumeisen / knock-outcriteria
Aantoonbare kennis van gemeentelijke financiën en gemeentelijke verslaggevingsregels (BBV), blijkend uit relevante werkervaring;

Gunningscriteria (weging)
Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (15 punten);
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met gemeentelijke financiën en gemeentelijke verslaggevingsregels (BBV) in de afgelopen 5 jaar (40 punten);
Aantoonbare kennis van Microsoft Word & Excel (20 punten);
Aantoonbare kennis van Key2fin (10 punten);
Kandidaat is bereid na aflopen opdracht in overleg in vaste dienste dienst te treden (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Onder (werk)druk kunnen functioneren;
Goede communicatieve vaardigheden;
Nauwkeurig.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 28 mei 2019 van 09.00 uur tot 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 27 mei 2019 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Interesse?

Vacature:
(15400) Beleidsmedewerker Financien (10) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022