Beleidsmedewerker Grondwater (10) 16 u/w
Volgnummer: 9724

>Beleidsmedewerker Grondwater (10) 16 u/w
Volgnummer: 9724
Beleidsmedewerker Grondwater (10) 16 u/w
Volgnummer: 9724
2018-05-18T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 18-05-2018
  • Eind datum: 08-06-2019

Standplaats: Utrecht
Duur: 8-6-2018 t/m 8-6-2019
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 1 jaar

Wie zijn wij
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Binnen het Domein Leefomgeving wordt gewerkt aan het programma Grondwater. Ten aanzien van het grondwater heeft de Provincie een belangrijke wettelijke taak. Samen met partners zoals waterschappen zorgt de provincie voor schoon grondwater in de goede hoeveelheden. In de provincie Utrecht is grondwater de voornaamste bron voor drinkwaterbereiding. Daarnaast is veel waardevolle natuur afhankelijk van de grondwaterstand. Dat geldt ook voor landbouw en bebouwing. Grondwater wordt middels WarmteKoudeOpslag (WKO) steeds intensiever gebruikt voor het duurzaam koelen en verwarmen van gebouwen. Kortom: het wordt steeds drukker in de ondergrond en dit vraagt op regionale schaal regie van de provincie.

Wat ga je doen
Binnen het Domein voert het cluster Grondwater het Programma Grondwater uit.

Het programma Grondwater bevat de provinciale opgave voor grondwater en drinkwater. De provincie is de strategische grondwaterbeheerder en heeft het grondwaterbeleid uitgewerkt in het Bodem-, Water-, Milieuplan 2014-2021. Daarnaast beschermt de provincie de waterwinningen ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening. Een instrument hierbij zijn de provinciale milieu- en ruimtelijke verordeningen (PMV en PRV). Het beleid van de fysieke leefomgeving (ruimte, bodem-water-milieu, mobiliteit en natuur) wordt in het kader van de Omgevingswet gebundeld in een nieuwe Omgevingsvisie, -verordening en programma’s. Eind 2020 moeten de nieuwe visie en verordening vastgesteld zijn.

Beleidsterrein
Wij zoeken een ervaren beleidsmedewerker met aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van grondwaterbescherming, zowel inhoudelijk als juridisch. Hierbij is inzicht in de inhoudelijke achtergrond van de regels ten behoeve van de bescherming van drinkwaterwinningen in de Provinciale Milieuverordening (PMV) en de ruimtelijke verordening (PRV) essentieel.

Als beleidsmedewerker zorg je er voor dat zaken die nodig zijn om de drinkwaterwinningen te beschermen, worden vastgelegd in beleid en in de Provinciale Milieuverordening en onder de Omgevingswet in de Provinciale Omgevingsverordening.

Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:
Opstellen van beleid en actueel houden van de verordeningen:
– De inhoud van het beschermingsbeleid en de milieuverordening;
– Actualiseren en/of aanpassen van onderdelen van de Milieuverordening inclusief procedure en inhoudelijke voorbereidingen
– Beleid en regels voor de ruimtelijke bescherming van winningen (PRV)
– Handreiking ruimtelijke bescherming drinkwaterbronnen
– In samenwerking met een jurist het overzetten (en actualiseren) van de onderdelen grondwater van de PMV en de PRV in de nieuwe Omgevingsvisie.

Beleid uitvoeren:
РGebiedsco̦rdinatie: Je voert gebiedsgesprekken voor een aantal winningen: hierbij worden met alle stakeholders zoals gemeenten, omgevingsdiensten en drinkwatermaatschappijen gekeken wat er nodig is om winningen te beschermen.
– PMV- gevallen afhandelen samen met de Regionale UitvoeringsDienst (RUD)
– Aanspreekpunt voor collega’s van afdeling Wegen
– Toetsen van gebiedsvisies/bestemmingsplannen i.o.m. het interne watertoetsloket aan de PMV.
– Beheer van alle kaarten van grondwaterbeschermingszones en de teksten op de provinciale website.

Eisen
– Je hebt een HBO/WO werk- denkniveau op het gebied van milieu, hydrologie of verwante studie
– Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het werkveld grondwaterbescherming en het opstellen van milieuregelgeving ten bate van het beschermen van grondwater.
– Op maximaal 1 pagina dient u aan te geven met welke in het CV genoemde ervaring u voldoet aan de gestelde eisen en met welke werkervaring u uw score op de shortlistwensen onderbouwt.

Wensen
– Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding op het gebied van mileu, hydrologie of verwante studie
– Ervaring met het opstellen van een Provinciale Milieuverordening/regelgeving
– Ervaring advisering over Provinciale Milieuverordening ten aanzien van grondwaterbescherming
– Kennis en werkervaring bij uitvoeringsorganisatie die VTH werkzaamheden uitvoeren.
– Ervaring met het uitvoeren van gebiedsschouwen t.b.v. grondwaterbescherming

Motivatie beoordelingswijze
A. Persoonlijke eigenschappen
– Communicatief sterk/verbindend (zowel mondeling als schriftelijk)
– Oplossingsgericht
– Je bent flexibel

B. Vaardigheden
– In staat om verschillende belangen te verbinden
– Politiek bestuurlijke sensitiviteit
– Omgevingsbewustzijn
– Resultaatgericht: aantoonbaar ervaring in het behalen van concrete resultaten en het leiden van projecten

C. Kennis
– Kennis van milieu- en bodemregelgeving
– Kennis van regelgeving ten aanzien van grondwaterbescherming
– Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het werkveld grondwaterbescherming en het opstellen van milieuregelgeving ten bate van het beschermen van grondwater

Cv
Het cv is maximaal 5 pagina’s A4.

Gesprekken: 1 juni 2018 (ochtend)
Gunning en afwijzing: 4 juni 2018

Interesse?

Vacature:
(9724) Beleidsmedewerker Grondwater (10) 16 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 0653475541