Beleidsmedewerker Handhaving (9) 16-27 u/w
Volgnummer: 9711

>Beleidsmedewerker Handhaving (9) 16-27 u/w
Volgnummer: 9711
Beleidsmedewerker Handhaving (9) 16-27 u/w
Volgnummer: 9711
2018-05-17T00:00:00+00:00
  • OLDEBROEK
  • Start datum: 17-05-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: Oldebroek
Duur: 11-6-2018 t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: 3 x 3 maanden

Gemeente Oldebroek zoekt tijdelijk capaciteit voor de functie ‘Beleidsmedewerker Handhaving’

!Let op: Het gaat om een tijdelijke functie vanwege vervanging wegens zwangerschap en later bevallingsverlof voor minimaal zes maanden ingaande 11 juni 2018 voor 16 uur per week en per 1 augustus 2018 27 uur per week.

De organisatie:
De gemeente Oldebroek is ambitieus! Met elkaar werken we aan een organisatie die aansluit bij de samenleving en de mogelijkheden van deze tijd. Dat doen we vanuit het motto Oldebroek voor Mekaar: Samen werken aan een sterke en leefbare samenleving. Die samenleving geven we met elkaar vorm; inwoners en gemeente. Dat zegt ook iets over de manier waarop we communiceren.

In onze organisatie krijg je ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en zelf initiatieven te ontplooien; we ondersteunen en faciliteren elkaar waar dat kan. Beleid maken we zoveel mogelijk interactief met onze inwoners, partners en andere partijen in de samenleving.

De gemeente Oldebroek ligt op de Noord Veluwe en heeft 23.000 inwoners. De gemeente bestaat uit zes dorpskernen, elk met hun eigen identiteit en kenmerken. Wij zijn trots op onze betrokken gemeenschap, actief in verenigingsleven en maatschappelijke organisaties.

De opdracht:
– Beleidsadvisering
Verricht onderzoek, volgt en evalueert ontwikkelingen, vertaalt deze in beleidsvoorstellen en –notities, ontwikkelt beleids- en beheersinstrumenten en adviseert het management en het bestuur.
– Beleidsuitvoering
Organiseert en coördineert beleidsmatige activiteiten, draagt zorg voor de uitwerking van vastgesteld beleid in concrete verordeningen en/of, regelingen en/of maatregelen e.d., behandelt juridische procedures en vertegenwoordigt de gemeente in externe procedures en stelt rapportages in het kader van de bedrijfsvoeringscyclus op.

Concrete werkzaamheden naast algemeen beleid Handhaving:
Herijking Handhavingsbeleid gekoppeld aan discussienota Jaarverslag 2017.
Reclamebeleid (meerdere uitvoeringszaken en 1e herziening).

Kandidaatomschrijving
Jouw profiel:
Enthousiasme, lef en een proactieve houding zijn belangrijker dan ervaring. Jouw manier van communiceren is duidelijk en klantvriendelijk. Je bent flexibel, je bent een harde werker en kunt presteren onder druk. Wanneer het nodig is ben je ook bereid een keer op een avond te werken. Je bent leergierig en denkt van nature vooruit. We zoeken iemand die zelfstandig kan en wil werken en die zeker ook bereid is een steentje bij te dragen aan de resultaten van het hele team.

Functie-eisen:
Minimaal een afgeronde juridische- of vakgerichte opleiding HBO-niveau;
Goede beheersing van de Nederlandse taal en een vlotte pen;
Aantoonbare kennis en ervaring met het beleidsveld in een vergelijkbare functie binnen gemeenten;
Ervaring met bestuurlijke beleidsadvisering.

Competenties:
Bestuurlijke sensitiviteit;
Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
Ervaring met burgerparticipatie.

De competenties zoals vermeld in de opdracht- en kandidaat omschrijving worden door de gemeente getoetst in de motivatiebrief en/of de gespreksronde.

Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP
De functie van Beleidsmedewerker Handhaving wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging van de Beleidsmedewerker handhaving is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een ZZP-er / DGA.

Zzp’ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen, dienen zich te laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, dat de offerte indient. De zzp’er gaat bij gunning van de opdracht een (flexibel) dienstverband aan met het betreffende detacheringsbureau of payroll-bedrijf.

Toelichting op rooster
16 uur (per 11 juni 2018) en 27 uur (per 1 augustus 2018)

Eisen
– Op cv aantoonbaar een afgeronde juridische en/of vakgerichte handhaving HBO opleiding.
– Op cv aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsmedewerker Handhaving in een gemeentelijke organisatie. Referentie vereist
РDe inschrijver voegt een door de kandidaat z̩lf geschreven motivatiebrief van de kandidaat toe als bijlage, maximaal 1 A-4. De kandidaat dient gemotiveerd aan te geven waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht en voldoet aan de competenties (door middel van voorbeelden). De brief dient door de kandidaat zelf geschreven te worden en wordt door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties in de opdracht/kandidaat omschrijving.

Gunningscriteria
– Op cv aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring als beleidsmedewerker Handhaving binnen een gemeentelijke organisatie.
– Op cv aantoonbaar beschikbaar per 11 juni 2018 voor de gevraagde uren.
– Op cv aantoonbaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 4 jaar in (een) interim functie(s)/ met interim opdracht(en) als beleidsmedewerker Handhaving binnen een gemeente.

Gespreksplanning
De gemeente nodigt 3 kandidaten uit voor de gespreksronde. De gesprekken vinden plaats in week 23 2018. Wij verzoeken de kandidaten hier nadrukkelijk rekening mee te houden.

Wanneer u op donderdag 7 juni 2018 aan het einde van de middag geen uitnodiging heeft ontvangen voor de gespreksronde, dan behoort u niet tot de selectie voor de gespreksronde.

Gesprek
Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De kandidaat wordt gedurende het gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven in de kandidaat en/of opdrachtomschrijving. Tevens wordt er gekeken of er een klik is met de kandidaat. De kandidaat waarop de keuze valt, scoort 25% voor het gesprek. De kandidaten die afgewezen worden naar aanleiding van de gevoerde gesprekken, scoren 0% voor het gesprek.

Aanleveren na gunning
– VOG

Interesse?

Vacature:
(9711) Beleidsmedewerker Handhaving (9) 16-27 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 0653475541