Beleidsmedewerker Jeugd 28 u/w
Volgnummer: 18875

>Beleidsmedewerker Jeugd 28 u/w
Volgnummer: 18875
Beleidsmedewerker Jeugd 28 u/w
Volgnummer: 18875
2019-11-08T00:00:00+00:00
  • DRONTEN
  • Start datum: 08-11-2019
  • Eind datum: 31-05-2020

Standplaats: Dronten
Duur: 2-12-2019 t/m 31-5-2020
Optie tot verlenging: 2 x 3 maanden

Functiebeschrijving
Praktische beleidsmedewerker Jeugd

De organisatie
De gemeente Dronten is een jonge gemeente met lef. In veertig jaar tijd groeide de gemeente Dronten uit tot een gemeente met meer dan 40.000 inwoners. Het thema “Dronten geeft je de ruimte” voert dan ook verder dan de fysieke ruimte in de gemeente. Ook in de organisatie van de gemeente Dronten: daar worden talenten benut! De gemeente Dronten is opgedeeld in drie vakgebieden, namelijk Ruimtelijk Domein & Dienstverlening, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering. Als dienstverlenende organisatie zetten wij onze professionaliteit in vanuit de betrokkenheid op Dronten. Vanuit de wensen en belangen van Dronten benutten wij mogelijkheden waar het kan en ontwikkelen wij ons mee. We werken hiervoor vanuit de principes: Vakmanschap, Vertrouwen, Verbinding en Vernieuwingskracht.

De functie
In deze functie ben je één van de verbindende factoren tussen beleid, juridische kwaliteitsmedewerkers en gedragsdeskundigen en uiteindelijk de Gidsen (consulenten). De ontwikkelen op het gebied van de Jeugdwet gaan razendsnel . We zoeken een medewerker met kennis van zaken die samen met de uitvoerende mensen en samenwerkende partners aan ons beleid werkt.

Je bent deels verantwoordelijk voor beleid op zeer diverse onderwerpen (bijv. ESAR, Levensloopregie, aanpak echtscheidingen, richtlijnen jeugdhulp, JBT, jeugdhulp met verblijf), maar telkens vanuit het perspectief van de professional, het netwerk of de inwoner.

Onderdeel van de opdracht is de opgepakte taken en opgedane kennis te borgen in de organisatie.

Je taken zijn:
– Het uitwerken van beleidstukken en werkafspraken;
– Het brengen van inhoudelijke expertise die gevraagd wordt vanuit de regio of lokale werkgroepen bij de ontwikkeling van beleid/samenwerking;
– Richting geven aan de inhoudelijke visie op de jeugdhulp;
– Het adviseren van de gemeente Dronten over de organisatie van de jeugdhulp, het functioneren van de diverse overleggen en de samenwerking tussen partners in het brede sociaal domein;
– Afstemmen met partners in het brede sociaal domein;
– Indien nodig verbeteren uitvoering van ondersteuning door kennis over te dragen en invloed uit te oefenen;
– Samenwerking met ketenpartners;
– Optimaliseren van de samenwerking met betrokken partijen bij jeugd;
– Nadere regels bij omgekeerde verordening onderdeel jeugd;
– Verder uitvoeren Plan18.

Profiel van de functie
– Je hebt een afgeronde WO opleiding of aantoonbare ervaring op WO niveau
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met de jeugdwet
– Je hebt aantoonbare ervaring met het schrijven van beleid
– Je bezit uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
– Je hebt analytisch vermogen, oordeelsvorming en een ‘helicopterview’
– Je kunt domein overstijgend denken en komt zelf met ideeën
– Je kunt goed samenwerken met collega’s, leidinggevenden en beroepskrachten uit andere disciplines en organisaties
– Je kunt voorstellen en afspraken vlot op papier uitwerken
– Je kunt zelfstandig werken

Toelichting aantal uur per week
Werkdagen in overleg te bepalen.

Eisen
– Bij eventuele gunning wordt er op verzoek van Opdrachtgever een VOG aangevraagd voor de kandidaat, (eventuele) kosten worden niet door Opdrachtgever vergoed.
– Op cv aantoonbaar een afgeronde WO opleiding.
– Op cv aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring met de jeugdwet in de afgelopen 5 jaar.
– Op cv aantoonbaar minimaal 1 jaar ervaring met het schrijven van beleid.

Wens
– Kandidaat heeft op het CV een relevante referentie toegevoegd met contactgegevens

De competenties, kennis, vertrouwen en ervaringen worden getoetst tijdens het gesprek:
– Je bezit uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
– Je hebt analytisch vermogen, oordeelsvorming en een ‘helicopterview’
– Je kunt domein overstijgend denken en komt zelf met ideeën
– Je kunt goed samenwerken met collega’s, leidinggevenden en beroepskrachten uit andere disciplines en organisaties
– Je kunt voorstellen en afspraken vlot op papier uitwerken
– Je kunt zelfstandig werken

De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp’er. Zzp’ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen dienen zich te laten detacheren of in loondienst te zijn via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, die dan de offerte indient.

Cv
Het cv is maximaal 5 pagina’s A4.

Referentie:
Een overzichtelijke omschrijving van gevraagde werkzaamheden in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever. U dient de contactgegevens in het cv op te geven.

Selectiegesprekken data en/of info
De gesprekken vinden plaats in week 47. Datum volgt z.s.m.

Interesse?

Vacature:
(18875) Beleidsmedewerker Jeugd 28 u/w

Uw contactpersoon:
Mike Jongenelen - mike.jongenelen@dcengineers.nl - 06-13003002