Beleidsmedewerker Plantoetsing (10) 16-20 u/w
Volgnummer: 9574

>Beleidsmedewerker Plantoetsing (10) 16-20 u/w
Volgnummer: 9574
Beleidsmedewerker Plantoetsing (10) 16-20 u/w
Volgnummer: 9574
2018-05-07T00:00:00+00:00
  • GRONINGEN
  • Start datum: 07-05-2018
  • Eind datum: 01-06-2019

Standplaats: Groningen
Duur: 4-6-2018 t/m 1-6-2019
Optie verlenging: 4 x 6 maanden

Opdrachtomschrijving
Waterschap Noorderzijlvest staat voor veilig, voldoende en schoon water. Wij creëren hiermee een basis voor een gezonde, toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving in Groningen en Noord-Drenthe. Om dit te kunnen bereiken ontwikkelt het waterschap samen met anderen partijen plannen in het landelijke gebied of de stedelijke omgeving. Deze plannen betreffen bijvoorbeeld een robuuste inrichting van een gebied, het ontwerpen van een peilbesluit of het vispasseerbaar maken van kunstwerken.
Het team is vanwege interne verschuiving op zoek naar versterking voor het beoordelen van de watertoets.

Wij vragen een Beleidsmedewerker Plantoetsing, die onder andere de volgende werkzaamheden zal gaan uitvoeren. Je toets en adviseert ruimtelijke plannen van andere overheden op de wateraspecten. Daarbij heb je ook oog voor belangen en opgaven van het waterschap zelf, ziet kansen en benut mogelijkheden.

Met een proactieve en constructieve instelling geef je inhoud aan de watertoets en treedt op als ambassadeur van het waterschap. De door jou beoordeelde ruimtelijke plannen begeleidt je intern door, voor zover nodig, naar het proces watervergunning. Je werkt nauw samen met collega’s binnen het waterschap.

– Adviseert initiatiefnemers en/of overheden over ‘water’ in ruimtelijke plannen
– Beoordeelt ruimtelijke plannen op wateraspecten en andere belangen van het waterschap
– Bewaken van termijnen in zaakdossiers
– Gesprekspartner en sparringspartner, zowel intern als extern
– Neemt deel aan regionale en landelijke overleggen
– Beheren van de website www.dewatertoets.nl wat betreft waterschap Noorderzijlvest

Kandidaatomschrijving
– Je bent breed geïnteresseerd en in staat om discipline-overstijgend en integraal mee te denken, waarbij je oog hebt voor kansen, risico’s en raakvlakken
je bent communicatief vaardig in woord en geschrift
– Je bent vaardig in het werken met (Arc) GIS
– Je hebt kennis van werking en gebruik van watersystemen in stedelijk en landelijk gebied

Competenties
Analytisch, procesmatig, assertief, resultaatgericht, plannen en organiseren, flexibel, besluitvaardig en goed om kunnen gaan met veranderende wet- en regelgeving en omgeving.

Genoemde eisen en competenties in de opdracht- en/of kandidaat omschrijving zullen door de opdrachtgever worden beoordeeld in de motivatiebrief en/of tijdens de gespreksronde.

Toelichting op rooster
De opdracht is voor 16 – 20 uur per week.

Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP
De functie van Beleidsmedewerker plantoetsing wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging van de Beleidsmedewerker plantoetsing is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp’er / DGA. Zzp’ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen dienen zich te laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, die dan de offerte indient. De zzp’er gaat bij gunning van de opdracht een (flexibel) dienstverband aan met het betreffende detacheringsbureau of payrollbedrijf.

Eisen
– Op cv aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO-opleiding.
– Op cv minimaal 1 jaar werkervaring met het beoordelen en adviseren van Ruimtelijke plannen op het aspect van water in de afgelopen 5 jaar. ! Let op, laat het aspect water duidelijk naar voren komen. Referentie vereist.
– Er is een door de kandidaat zelf geschreven motivatiebrief (max 1 A-4) is door de indiener toegevoegd. De kandidaat dient gemotiveerd aan te geven waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht en voldoet aan de competenties (door middel van voorbeelden) en aan de functie-eisen. De brief dient door de kandidaat zelf geschreven te worden en wordt door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties in de opdracht/kandidaat omschrijving.

Gunningscriteria
– Op cv aantoonbaar een afgeronde HBO opleiding planvorming en/of watermanagement en/of civiele- en/of cultuurtechniek.
– Op cv minimaal 2 jaar werkervaring met het beoordelen en adviseren van Ruimtelijke plannen op het aspect van water in de afgelopen 5 jaar. Let op, laat het aspect water duidelijk naar voren komen.
– Op cv aantoonbaar werkervaring met de waterwet en/of Wet Ruimtelijke ordening (WRo).
– Werkervaring minimaal 1 jaar als adviseur binnen of voor een overheidsorganisatie
– Op cv aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring met het programma Arc Gis

Gespreksplanning
Het waterschap nodigt 3 kandidaten uit voor de gespreksronde. De gesprekken vinden plaats op 1 juni 2018. Wij verzoeken de kandidaten hier nadrukkelijk rekening mee te houden.

Wanneer u op donderdag 31 mei 2018 aan het einde van de middag geen uitnodiging heeft ontvangen voor de gespreksronde, dan behoort u niet tot de selectie voor de gespreksronde.

Gesprek
Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De kandidaat wordt gedurende het gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven in de kandidaat- en/of opdrachtomschrijving. Tevens wordt er gekeken of er een klik is met de kandidaat. De kandidaat waarop de keuze valt, scoort 25% voor het gesprek. De kandidaten die afgewezen worden naar aanleiding van de gevoerde gesprekken, scoren 0% voor het gesprek.

Interesse?

Vacature:
(9574) Beleidsmedewerker Plantoetsing (10) 16-20 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 0653475541