Bestemmingsplanjurist (10) 36 u/w
Volgnummer: 13686

>Bestemmingsplanjurist (10) 36 u/w
Volgnummer: 13686
Bestemmingsplanjurist (10) 36 u/w
Volgnummer: 13686
2019-02-07T00:00:00+00:00
  • NAALDWIJK
  • Start datum: 07-02-2019
  • Eind datum: 07-02-2020

Standplaats: Naaldwijk
Duur: 12 maanden, start z.s.m.
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait! Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is.

Cluster Beleid
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega’s werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 taakvelden: sociale kracht, aantrekkelijk Westland en sterke economie.

Opdracht
Als bestemmingsplanjurist houd je ervan om onder grote druk nieuwe oplossingen aan te dragen, de diepte in te gaan en voor kwaliteit te gaan. Je doet dit vanuit zowel een juridische als een inhoudelijke achtergrond. Hierbij zoek je de verbinding met de verschillende vakdisciplines en extern met de vooroverlegpartners en signaleer je op tijd eventuele knelpunten. De bestemmingsplannen toets je of vervaardig je zelf. Verder adviseer je over beleidsvorming ruimtelijke ontwikkeling en werk je samen met andere teams en clusters. Je integreert hierbij ontwikkelingen, beleid en regelgeving naar de praktijk binnen de gemeente Westland. Daarnaast vertegenwoordig je de gemeente in rechte.

Gunningscriteria (weging)
– Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau (20 punten);
– Een afgeronde juridische opleiding in de richting van planologie of bestuurskunde (20 punten);
– Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als bestemmingsplanjurist in de laatste 5 jaar (25 punten);
– Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente in de regio Haaglanden in de laatste 5 jaar (20 punten);
– Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties:
– Resultaatgericht;
– Oplossingsgericht;
– Overtuigingskracht;
– Flexibiliteit.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma-di-wo-do-vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland tussen vrijdag 22 februari en donderdag 28 februari 2019. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 21 februari 2019 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
– De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
– Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.

Interesse?

Vacature:
(13686) Bestemmingsplanjurist (10) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022